Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 310   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Diagnostika izolačných častí, Meranie činného odporu
96,4%
0,2 1x
Analýza logistického reťazca a možnosti jeho optimalizácie
94,8%
0,1 6x
Vlastný diagnostický adaptér OBD
92,6%
7,4 4x
Európska dopravná politika do roku 2010 - Čas rozhodnutia
92,3%
1,2 2x
Dokumentácia telekomunikačných sietí pre sídlisko Sekčov v Prešove
92,3%
2,6 2x
Fyzika (laboratórne merania, prednášky, cvičenia, materiály na skúšku)
92,3%
2,0 9x
Vypracované otázky - Teória z fyziky
92,2%
1,2 36x
Ekonomika a riadenie podniku (prednášky, grafy)
91,8%
0,6 5x
Komunikačné technológie - vypracované skúškové otázky
90,9%
3,2 5x
Ekonomika a podnikanie (slajdy, word)
90,3%
7,9 1x
Elektronika 1 - skriptá doc. Čuntala
90,2%
1,5 9x
Manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnike
90,0%
0,8 10x
Príručka Pascalu GMMH - Informatika
90,0%
0,5 7x
Logické obvody - laboratórne cvičenie č. 3
89,8%
0,1 1x
Študijné materiály z predmetu Ekonomika stavebníctva
89,7%
0,1 5x
Laditeľný optický altenuátor vytvorený pomocou optofluidného optického vlákna
89,6%
1,6 0x
Špecifikácia Matlab Web Servera
89,6%
0,4 0x
Elektrotechnické veličiny, zákony, vzťahy v teórií elektrických strojov
89,6%
3,8 6x
Meranie odporov v jednosmernom obvode
89,2%
0,1 1x
Teória pravdepodobnosti - prednášky z predmetu Pravdepodobnosť a štatistika
88,9%
0,8 7x
Telekomunikačné siete
87,8%
16,7 28x
DA a AD prevodníky - laboratórne cvičenie č. 5
87,5%
0,3 1x
Práca s jednorozmerným a dvojrozmerným poľom (5 cvičenie)
87,1%
0,1 0x
Preklápacie obvody - laboratórne cvičenie č. 4
86,5%
0,1 0x
Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla - cvičenie
85,4%
0,2 2x
Vyšetrovanie difrakcie svetla využitím lasera
85,3%
0,1 3x
Seminárna práca - Jednosmerné obvody
85,3%
1,2 17x
Sieťové napájacie zdroje - laboratórne cvičenie č. 2
85,1%
0,1 1x
Diagnostika detského výtvarného prejavu
85,0%
0,1 10x
Možnosti predikcie oblačnosti pomocou družíc NOAA pre výkon fotovoltickej elektrárne
84,6%
6,7 0x
Meranie na indukčnom motore
84,4%
0,1 0x
Indukčný motor (meranie)
84,4%
0,1 0x
Semestrálna práca z Teoretickej elektrotechniky 2 - Obvody s neharmonickým napájaním
83,9%
3,3 14x
Ekonomika podniku - prezentácia
83,9%
0,1 0x
Generovanie bezškálových sietí
83,8%
0,7 8x
Vyšetrovanie elektromagnetických vĺn
83,6%
0,3 2x
Meranie na trojfázovom transformátore
83,5%
0,1 2x
Materiály a technológie v elektrotechnike (testy, ich vypracovania, ťaháky na skúšku)
83,5%
18,0 0x
Teoretická elektrotechnika 2 - semestrálna práca
82,9%
0,1 1x
Smerovač - ročníkový projekt
82,8%
1,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: