Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 131   projektov
17 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 312   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Diagnostika izolačných častí, Meranie činného odporu
96,4%
0,2 0x
Európska dopravná politika do roku 2010 - Čas rozhodnutia
92,3%
1,2 2x
Dokumentácia telekomunikačných sietí pre sídlisko Sekčov v Prešove
92,3%
2,6 2x
Fyzika (laboratórne merania, prednášky, cvičenia, materiály na skúšku)
92,3%
2,0 8x
Ekonomika a riadenie podniku (prednášky, grafy)
91,8%
0,6 4x
Komunikačné technológie - vypracované skúškové otázky
90,9%
3,2 3x
Manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnike
90,0%
0,8 10x
Príručka Pascalu GMMH - Informatika
90,0%
0,5 7x
Logické obvody - laboratórne cvičenie č. 3
89,8%
0,1 1x
Študijné materiály z predmetu Ekonomika stavebníctva
89,7%
0,1 5x
Laditeľný optický altenuátor vytvorený pomocou optofluidného optického vlákna
89,6%
1,6 0x
Špecifikácia Matlab Web Servera
89,6%
0,4 0x
Meranie odporov v jednosmernom obvode
89,2%
0,1 0x
Teória pravdepodobnosti - prednášky z predmetu Pravdepodobnosť a štatistika
88,9%
0,8 6x
Telekomunikačné siete
87,8%
16,7 26x
DA a AD prevodníky - laboratórne cvičenie č. 5
87,5%
0,3 1x
Práca s jednorozmerným a dvojrozmerným poľom (5 cvičenie)
87,1%
0,1 0x
Preklápacie obvody - laboratórne cvičenie č. 4
86,5%
0,1 0x
Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla - cvičenie
85,4%
0,2 2x
Vyšetrovanie difrakcie svetla využitím lasera
85,3%
0,1 3x
Seminárna práca - Jednosmerné obvody
85,3%
1,2 13x
Sieťové napájacie zdroje - laboratórne cvičenie č. 2
85,1%
0,1 1x
Diagnostika detského výtvarného prejavu
85,0%
0,1 10x
Možnosti predikcie oblačnosti pomocou družíc NOAA pre výkon fotovoltickej elektrárne
84,6%
6,7 0x
Meranie na indukčnom motore
84,4%
0,1 0x
Indukčný motor (meranie)
84,4%
0,1 0x
Ekonomika podniku - prezentácia
83,9%
0,1 0x
Generovanie bezškálových sietí
83,8%
0,7 8x
Vyšetrovanie elektromagnetických vĺn
83,6%
0,3 2x
Materiály a technológie v elektrotechnike (testy, ich vypracovania, ťaháky na skúšku)
83,5%
18,0 0x
Teoretická elektrotechnika 2 - semestrálna práca
82,9%
0,1 1x
Smerovač - ročníkový projekt
82,8%
1,1 3x
Elektronika 1 (vypracované otázky na skúšku)
82,8%
1,1 2x
Návrh 1-fázového transformátora
82,8%
0,2 1x
Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla - labák
82,6%
0,1 10x
Algoritmizácia úloh (vzor semestrálnej práce, značky)
82,1%
0,4 1x
Meranie parametrov na cievkach a kondenzátoroch II. (protokol 6)
82,0%
0,2 1x
Starostlivosť o zákazníka a zákaznícky servis
82,0%
0,1 0x
Podklady pre prednášky z predmetu systémy s vysokou integritou
81,9%
0,5 14x
Štúdium magnetického poľa Zeme
81,8%
0,2 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: