Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 311   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Diagnostika izolačných častí, Meranie činného odporu
96,4%
0,2 1x
Príručka pre jazyk C
95,4%
0,6 33x
Analýza logistického reťazca a možnosti jeho optimalizácie
94,8%
0,1 6x
Vlastný diagnostický adaptér OBD
92,6%
7,4 5x
Fyzika (laboratórne merania, prednášky, cvičenia, materiály na skúšku)
92,3%
2,0 14x
Use of hand motion for control of digital television receiver
92,3%
2,5 0x
Dokumentácia telekomunikačných sietí pre sídlisko Sekčov v Prešove
92,3%
2,6 2x
Európska dopravná politika do roku 2010 - Čas rozhodnutia
92,3%
1,2 2x
Vypracované otázky - Teória z fyziky
92,2%
1,2 41x
Ekonomika a riadenie podniku (prednášky, grafy)
91,8%
0,6 5x
Analýza postavenia podniku na trhu
91,7%
0,2 16x
Elektronika - vypracované otázky na skúšku
91,1%
6,2 0x
Komunikačné technológie - vypracované skúškové otázky
90,9%
3,2 6x
Ekonomika a podnikanie (slajdy, word)
90,3%
7,9 1x
Elektronika 1 - skriptá doc. Čuntala
90,2%
1,5 10x
Príručka Pascalu GMMH - Informatika
90,0%
0,5 7x
Manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnike
90,0%
0,8 11x
Logické obvody - laboratórne cvičenie č. 3
89,8%
0,1 2x
Študijné materiály z predmetu Ekonomika stavebníctva
89,7%
0,1 5x
Elektrotechnické veličiny, zákony, vzťahy v teórií elektrických strojov
89,6%
3,8 7x
Laditeľný optický altenuátor vytvorený pomocou optofluidného optického vlákna
89,6%
1,6 0x
Špecifikácia Matlab Web Servera
89,6%
0,4 0x
Meranie odporov v jednosmernom obvode
89,2%
0,1 1x
Teória pravdepodobnosti - prednášky z predmetu Pravdepodobnosť a štatistika
88,9%
0,8 7x
Projektová marketingová štúdia
88,9%
0,3 24x
Telekomunikačné siete
87,8%
16,7 28x
DA a AD prevodníky - laboratórne cvičenie č. 5
87,5%
0,3 2x
Analýza dotazníkov
87,4%
2,9 49x
Práca s jednorozmerným a dvojrozmerným poľom (5 cvičenie)
87,1%
0,1 0x
Teoretická elektrotechnika
86,8%
4,9 25x
Preklápacie obvody - laboratórne cvičenie č. 4
86,5%
0,1 3x
Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla - cvičenie
85,4%
0,2 4x
Seminárna práca - Jednosmerné obvody
85,3%
1,2 19x
Vyšetrovanie difrakcie svetla využitím lasera
85,3%
0,1 3x
Sieťové napájacie zdroje - laboratórne cvičenie č. 2
85,1%
0,1 1x
Diagnostika detského výtvarného prejavu
85,0%
0,1 11x
Predmet a metodológia ekonómie
84,6%
0,1 12x
Možnosti predikcie oblačnosti pomocou družíc NOAA pre výkon fotovoltickej elektrárne
84,6%
6,7 0x
Analýza GPRS (EDGE) prenosu pomocou mobilného telefónu
84,6%
1,6 6x
Meranie na indukčnom motore
84,4%
0,1 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: