Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Vyšetrovanie difrakcie svetla využitím lasera

«»
Prípona
.zip
Typ
meranie
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44637
Posledná úprava
04.03.2014
Zobrazené
868 x
Autor:
unizak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca vypracovaná podľa požiadaviek cvičiaceho predemtu Fyzika 2 na tému Vyšetrovanie difrakcie svetla využitím lasera.
Obsahuje dve práce, iba s rozličnými číslami na tú istú tému.
Odovzdanie tejto práce je pre denného študenta povinné.

Pod difrakciou (ohybom) svetla rozumieme vo všeobecnosti jav, pri ktorom sa svetlo
v homogénnom prostredí nešíri priamočiaro.
V tejto úlohe sa budeme zaoberať štúdiom difrakcie svetla na optickej mriežke.
Ako zdroj svetla využijeme polovodičový laser s výkonom 3mW a vlnovou dĺžkou λ=635nm.

Zadanie úlohy:
1. Zmerajte mriežkovú konštantu d optickej mriežky pre k=1
2. Zmerajte vlnové dĺžky pozorovaných čiar svetla zo sodíkovej výbojky pre k=2.

Kľúčové slová:

Vyšetrovanie

difrakcia svetla

využitie lasera

laser

diferenciácia svetla

fyzika



Obsah:
 • Oba projekty majú rovnaký obsah, iba iné čísla
  Zadanie úlohy
  1 práca 3 strany A4
  2 práca 3 strany A4

  Teoretický úvod
  Pomôcky
  Postup merania
  Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt
  Vzorový výpočet
  Vzorový výpočet pre modrú farbu
  Vyhodnotenie

Zdroje:
 • labak
 • cvičenie