Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 980   |   Strana 1 / 50


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra
100,0%
6,0 8x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 16x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 15x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 3x
Projektovanie enviromentálnych výrobných systémov - zadanie
100,0%
0,2 3x
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0%
0,3 23x
Metodológia a metódy sociálneho výskumu - prednášky
100,0%
0,2 15x
Umelecký obraz 1. svetovej vojny v dielach - Na západe nič nové, Peter a Lucia a Zbohom zbraniam
100,0%
0,1 7x
Skúšobné otázky z etológie can/hip + štúdijný materiál
99,6%
0,1 30x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 11x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Hospodárska politika - spracované podľa knihy a prednášok
99,2%
0,1 49x
Koncepcie strategického riadenia ich pozitíva obmedzenia
99,2%
0,2 6x
Pútnický cestovný ruch (práca + prezentácia)
99,1%
7,0 1x
Projekt periodika Senior (Bakalárska práca)
98,9%
0,7 41x
Praveké a včasnohistorické osídlenie Humenného
98,8%
4,7 1x
Drogové závislosti a ich prevencia - ročníková práca, prezentácia a dotazník
98,7%
0,1 33x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 24x
Technologický postup výroby hriadeľa CNC strojom
98,6%
2,8 111x
Marketingový plán - Letný Camp na Sihoti
98,5%
13,8 0x
Porovnanie japonského a amerického systému manažmentu
98,4%
0,1 7x
Apple - seminárna práca + prezentácia z marketingu
98,1%
12,7 11x
Register obnovenej evidencie pozemkov
98,0%
1,5 1x
Záchranný výskum na neolitickom sídlisku v Borovciach pri Piešťanoch
98,0%
0,1 0x
Konštruktívna geometria - offline html stránka
97,9%
0,8 5x
Národohospodárska politika - online test (1. časť, 28 otázok)
97,4%
26,6 53x
Účtovníctvo - Bakalárske štátnice
97,4%
0,6 26x
Seminárna práca z Európskych rozvojových programov
97,4%
0,1 2x
Kontrola v obchodnej firme, trendy v kontrole, controlling a jeho úlohy v podniku
97,3%
0,3 37x
Využitie voľného času študentmi vysokých škôl
97,1%
1,7 15x
Zadania z informatiky aj semestrálna práca
97,1%
0,3 53x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 3
96,6%
0,6 9x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 2
96,6%
0,5 11x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 1
96,6%
0,5 10x
Vibračný zásobník - výpočet
96,5%
1,5 5x
Účtovníctvo a dane fyzických osôb (UDFO) - prednášky
96,4%
1,4 14x
Využitie marketingu v organizácii zaoberajúcej sa distribúciou zdravotníckych prostriedkov
96,3%
1,8 11x
Návrh manažmentu inváznych druhov rastlín vo Vinodole
96,0%
5,4 1x
Druhy inteligencie a ich vplyv na sebarealizáciu a uplatnení jednotlivca v spoločnosti
95,9%
0,1 2x
Účtovníctvo B - študijný materiál
95,9%
0,1 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: