Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových

Využitie voľného času študentmi vysokých škôl

«»
Prípona
.zip
Typ
ŠVOČ
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41461
Posledná úprava
26.01.2013
Zobrazené
1 257 x
Autor:
Strakytto
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa zaoberá voľným časom – jeho charakteristikou, problémami a perspektívami. Zámerom práce je podať teoretickú analýzu voľného času, zdôrazniť potrebu voľného času a poukázať na to, že voľný čas má pozitívny vplyv na regeneráciu človeka. Cieľom tejto práce je poukázať na využívanie voľného času študentmi vysokých škôl, s akým zámerom (oddych, zábava, záľuby), preskúmať najrozšírenejšie voľno-časové aktivity vysokoškolákov (ide o činností, ktoré si môže slobodne vybrať) a v neposlednom rade ponúknuť činnosti, prostredníctvom ktorých môžu voľný čas plnohodnotne napĺňať.

Kľúčové slová:

voľný čas

aktivity vysokoškolákov

študentské kluby

internátne kluby

študentské organizácieObsah:
 • 1 Úvod 2
  2 Voľný čas, využitie voľného času 3
  2.1 Definícia pojmu voľný času 3
  2.2. Chápanie pojmu voľný čas 3
  2.3 Spôsoby využitia voľného času 4
  2.3.1 Oddychové a rekreačné využitie voľného času 5
  2.3.2 Vzdelávacie využitie voľného času 5
  2.3.3 Spoločenské využitie voľného času 5
  2.3.4 Voľno-časové aktivity, krúžky a záľuby 6
  2.3.5 Pracovné využitie voľného času 6
  3 Možnosti využitia voľného času študentov vysokých škôl 6
  3.1 Študentské organizácie 6
  4 Prieskum – metodika a cieľ, výsledky 9
  5 Diskusia 14
  6 Záver 14
  Literatúra 14
  Príloha – dotazník 16

Zdroje:
 • KOCOVÁ, N. 2010. Problémy a perspektívy voľného času. [online]. 2010. [cit. 2012-10-10].
 • KRATOCHVÍLOVÁ, E. 2010. Pedagogika voľného času. Trnava: Typi Unversitatis Tyrnavienis, 2010. 356 s. ISBN 978-80-8082-330-6.
 • MAŤUCHOVÁ, V. 2012. Voľný čas a jeho vplyv na rozvoj osobnosti jednotlivca. [online]. SSPA, 2012. [cit. 2012-10-10].
 • REVAY, M. 2011. Možnosti využívania voľného času v meste a na vidieku. [online]. IUVENTA, 2011. [cit. 2012-10-10]. Dostupné na internete:
 • SCHUSTEROVÁ, I. 2010. Voľnočasové aktivity. [online]. PU, 2010. [cit. 2012-10-10]. Dostupné na internete: