Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 589   |   Strana 1 / 15


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Ekonomická štatistika - súhrn z ekonomickej štatistiky, väčšina potrebných informácií pre skúšku a predmet
100,0%
4,4 0x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Aktivity štátu v súvislosti s hospodárskou krízou
99,8%
0,2 6x
Podmienky pre domácich a zahraničných investorov (Svetová ekonomika)
99,5%
0,2 18x
Finančná analýza Ex-Post podniku Elektrovod a.s. Žilina (Semestrálna práca z predmetu Ekonomická Analýza Podniku)
98,7%
0,4 11x
Ochrana hospodárskej súťaže na Slovensku
98,5%
0,3 7x
Sociálna politika v Slovenskej republike
98,5%
0,1 22x
Stratégia rozvoja územia mesta Rožňava
98,2%
1,9 19x
Kolektívne investovanie na Slovensku
97,8%
0,2 2x
The role of the FED in comparison with the ECB
97,8%
0,1 5x
Aplikovaná etika - etika a morálka
97,5%
0,5 17x
Návrh mosta mostového žeriavu
96,8%
3,4 5x
História MHD v Košiciach
96,0%
1,4 6x
Porovnanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava
95,0%
0,6 6x
Stanovenie ratingu bankového klienta na základe finančnej a nefinančnej analýzy
94,4%
0,1 4x
Environmentálny fond
94,4%
0,2 8x
Poistenie pre prípad ukradnutia hodnôt (peniaze, ceniny, cenné papiere) - dodatkové poistenie
93,7%
0,1 1x
Bardejov - semestrálny projekt
93,5%
9,4 3x
Paralingvistika - sociálna komunikácia
93,3%
0,1 27x
Sortimentná analýza
93,2%
0,2 2x
Využitie distribučných kanálov pre získanie konkurenčnej výhody
92,9%
0,1 1x
Analýza správania sa firmy a formovanie individuálnej ponuky firmy
92,3%
0,6 22x
Komoditná klasifikácia dovozu Slovenska podľa medzinárodne prijatých štatistických metodík za roky 2004, 2005 a 2006
92,3%
6,1 1x
Kvalitné poznámky z prednášok - predmet Podnik a podnikanie
92,3%
1,8 7x
Sociológia (inteligencia, sociologický výskum, formy združovania ľudí)
92,3%
0,1 6x
Alokačný kľúč euro bankoviek pre jednotlivé členské krajiny
92,3%
0,1 0x
Analýza správania sa spotrebiteľa
92,3%
0,7 62x
Európska integrácia a Slovensko v európskej menovej únii
92,3%
0,4 28x
Marketingový komunikačný mix pre podporu čerpania štrukturálnych fondov EÚ
92,3%
1,2 2x
Laboratórne cvičenia z fyziky - skripta Murín
92,2%
0,6 9x
Inovačná výkonnosť a podmienky podnikania na Slovensku
92,2%
1,6 15x
Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
92,1%
1,3 15x
Politika ochrany hospodárskej súťaže na Slovensku
92,1%
0,1 20x
Stratégia rozvoja obce Kechnec
92,1%
16,5 8x
ADHD - Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou
91,8%
0,3 12x
Vypracované otázky - manažment 2. ročník
91,5%
1,7 5x
Svetová ekonomika ako sociálno - ekonomický systém
91,3%
0,3 11x
Vyjednávanie a princípy vyjednávania
91,2%
0,1 29x
Funkcie manažera a rizika podnikania
91,2%
0,1 65x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: