Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
2,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45351
Posledná úprava
27.10.2014
Zobrazené
1 811 x
Autor:
klaudia.gallova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Technická analýza je jednou z dvoch najviac používaných metód pri obchodovaní s akciami. Úlohou technickej analýzy je predvídať vývoj trend trhu. Na základe výsledkov technickej analýzy sa potom obchodníci rozhodujú či kupovať alebo predávať akcie. Akciové trhy získavajú hlavne v posledných rokov čoraz väčšiu popularitu a dôležitosť.
Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať technickú analýzu, analyzovať indikátory technickej analýzy a porovnať vybrané indikátory. Účelom práce je poskytnúť jasný prehľad o technickej analýze a jej hlavných nástrojoch (indikátory) pri určovaní ceny akcií.
Prvá kapitola popisuje čo je technická analýza. Ozrejmuje tiež jej históriu a kľúčové tvrdenia. Nachádzajú sa tu aj základné typy grafov, ktoré sa využívajú na zobrazovanie výsledkov technickej analýzy.
Druhá kapitola obsahuje delenie indikátorov a ich charakteristiku a stručný popis, ktorý je využitý v tretej kapitole.
Praktická aplikácia vybraných indikátorov sa nachádza v tretej kapitole. Indikátory sú uplatnené na akcie firmy IBM cez program Forex Strategy Builder. V závere sa nachádza vyhodnotenie jednotlivých indikátorov.
Pri písaní práce sme vychádzali hlavne z anglickej literatúry od autora Steven Achelis , z knihy autora Alexandra Eldera a z internetových zdrojov.

Kľúčové slová:

Technická analýza

Dowowa teória

typy grafov v technickej analýze

čiarový graf

stĺpcový graf

sviečkový graf

trendy

objemové indikátory

On balance volume

Money flow index

oscilátory

stochastiObsah:
 • Obsah
  Zoznam obrázkov 10
  Zoznam tabuliek 11
  Zoznam symbolov a skratiek 12
  Slovník termínov 13
  Úvod 14
  1 Technická analýza 15
  1.1 Základy technickej analýzy a Dowova teória 15
  1.2 Kľúčové tvrdenia technickej analýzy 16
  1.3 Základné typy grafov v technickej analýze 17
  1.3.1 Čiarový graf (Line chart) 17
  1.3.2 Stĺpcový graf (Bar chart) 17
  1.3.3 Sviečkový graf (Candle chart) 18
  1.4 Trendy 19
  2 Indikátory technickej analýzy 22
  2.1 Objemové indikátory 23
  2.1.1 On Balance Volume 23
  2.1.2 Money Flow Index (MFI) 24
  2.2 Oscilátory 25
  2.2.1 Stochastic 25
  2.2.2 Williams´ Percent Range (W%R) 27
  2.2.3 Force Index 28
  2.2.4 MACD (Moving Average Convergence Divergence ) 29
  2.2.5 RSI Index relatívnej sily (Relative strenght index) 30
  2.3 Trendové indikátory 31
  2.3.1 Commodity Channel Index (CCI) 31
  2.3.2 Kĺzavé priemery 32
  3 Praktická časť 34
  3.1 Objemové indikátory 34
  3.1.1 On Balance Volume 34
  3.1.2 Money Flow Index 35
  3.2 Oscilátory 37
  3.2.1 Stochastic 37
  3.2.2 Williams´Percent Range 38
  3.2.3 Force index 39
  3.2.4 MACD 41
  3.2.5 RSI 42
  3.3 Tredové indikátory 43
  3.3.1 Commodity Channel index 43
  3.3.2 Moving Average 45
  3.4 Súhrnná tabuľka 48
  4 Záver 50
  Zoznam použitej literatúry 51
  Prílohy 53

Zdroje:
 • Zoznam použitej literatúry
 • [1] ACHELIS, S. B. 2001. Technical analysis form A to Z. 2.vyd. London: McGraw-Hill, 2001. 7s. ISBN 0-07-136348-3
 • [2] AKO INVESTOVAŤ, Technická analýza [online]. [cit. 2011-5.6] Dostupné na internete: http://ako-investovat.sk/index.php/trading/76-technicka-analyza/137-technicka-analyza-uvod
 • [3] COLBY,R.W. 2003. The Encyclopedia of Technical Market Indicators. London: McGraw-Hill, 2003. ISBN: 978-0-07-012057-0
 • [4] ELDER,A. 2006. Tradingem k bohatství. Impossible, 2006. ISBN 8023970488
 • [5] E-TRADING, Williams´ Percentage Range [online]. [cit. 2011-5.11] Dostupné na internete:http://www.etrading.sk/sk/technicka-analyza/44-indikatory-technickej-analyzy/87-wpr-williams-percentage-range
 • [6] EUROEKNÓM, Technická analýza [online]. [cit. 2011-5.6] Dostupné na internete: http://www.euroekonom.sk/financie/financne-investovanie/technicka-analyza/
 • [7] FINANČNÍK, Money Flow Index [online]. [cit. 2011-5.10] Dostupné na internete: http://www.financnik.cz/komodity/findikatory/money-flow-index.html
 • [8] HARTMAN, O. - TUREK, L. 2009. První kroky na forexcu. Brno:Computer Press, a.s. 2009. ISBN 978-80-251-2006-4
 • [9] Ižip, R. 2010. Sprievodca technickou analýzou na forexe I. TRIM Broker, a.s. 2010.
 • [10] Ižip, R. 2010. Sprievodca technickou analýzou na forexe II. TRIM Broker, a.s. 2010.
 • [11] JEŽKOVÁ, M. 2009. Indikátory technické analýzy akcií. Bakalářská práce. Brno. Masarykova univerzita, prírodovedecká fakulty, 2010,
 • [12] KIRKPATRICK, CH.- D., DAHLQUIST, J. Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians. Pearson Education, 2011. 79s. ISBN-10: 0-13-705944-2
 • [13] MURPHY, J.: Technical analysis of the financial markets. USA: New York Institute of Finance, 1999. 49s. ISBN 0- 7352- 0066-1.
 • [14] ROMEU, R. - SERAJUDDIN, U. 2001. Technical Analysis for Direct Access Trading. New York: McGraw- Hill, 2001. ISBN: 0-07-136393-9
 • [15] ŠROLER, J.2009. Technická analýza akcií. Bakalárska práca. Plzeň. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd.
 • [16] ŠTAUBER, P. Technická analýza akcií. Bakalárska práca. Plzeň. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, 2008.
 • [17] TOMO, M. 2010. Využití technické analýzy při obchodování futures odvozených od akciových indexů. Diplomová práca. Brno. Vysoké uční technické v Brne, Fakulta podnikateľská, 2010
 • [18] TUREK, L.- HARTMAN, O. 2009 Manuál forexového obchodníka. Czechwealth 2009. ISBN80 85192-2í-2
 • [19] YAHOO FINANCE, MSFT chat - čiarový graf [online]. [cit. 2011-5.1] Dostupné na internete: http://finance.yahoo.com/q/ta?s=MSFT&t=3m&l=on&z=l&q=l&p=&a=&c=
 • [20] YAHOO FINANCE, MSFT chat - stĺpcový graf[online]. [cit. 2011-5.1] Dostupné na internete: http://finance.yahoo.com/q/ta?s=MSFT&t=3m&l=on&z=l&q=b&p=&a=&c=
 • [21] YAHOO FINANCE, MSFT chat - sviečkový graf [online]. [cit. 2011-5.1] Dostupné na internete: http://finance.yahoo.com/q/ta?s=MSFT&t=3m&l=on&z=l&q=c&p=&a=&c=