Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 692   |   Strana 1 / 18


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0%
0,4 11x
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0%
0,9 0x
Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov
100,0%
2,3 19x
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0%
0,5 8x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Právne a inštitucionálne postavenie agentúry frontex
100,0%
0,1 0x
Systém pre podporu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
100,0%
1,5 8x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 35x
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0%
0,8 6x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 3x
Komparácia daní z príjmov fyzických osôb vybraných štátov Európskej únie
100,0%
0,3 22x
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0%
1,4 6x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Riziko zadnej časti palivového cyklu a nuklidové zloženie paliva reaktorov
100,0%
0,8 1x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 7x
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0%
0,7 3x
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0%
0,9 46x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 64x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 37x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 1x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 45x
Údržba strojného parku v lome Vechec (Práca prezentuje údržbu strojného parku v lome Vechec, ktorý sa zaoberá ťažbou kameňa.)
100,0%
1,6 7x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie a dopady vstupu
100,0%
0,4 14x
Globálne environmentálne problémy a medzinárodná politika
100,0%
0,2 13x
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou leukémiou v terminálnom štádiu
100,0%
0,5 0x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana ako catch-all party
100,0%
0,4 6x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 30x
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0%
2,7 6x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Postoje k homosexualite, homosexuálovia v role rodičov
99,9%
0,5 6x
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8%
0,6 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: