Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 699   |   Strana 1 / 18


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 7x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 6x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 58x
Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie a dopady vstupu
100,0%
0,4 12x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Riziko zadnej časti palivového cyklu a nuklidové zloženie paliva reaktorov
100,0%
0,8 1x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 35x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 3x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 1x
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0%
0,9 39x
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0%
1,4 2x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Globálne environmentálne problémy a medzinárodná politika
100,0%
0,2 11x
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0%
2,7 3x
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8%
0,6 3x
Zlepšenie manažmentu práce na finančnom oddelení
99,7%
0,3 21x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 0x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 18x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 0x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 4x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 10x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 3x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 59x
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 17x
Prehľad výrobných zariadení na výrobu DSG prevodoviek
99,2%
5,3 4x
Univerzálna aplikácia elektronického obchodu
99,1%
1,1 11x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 2x
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska
98,8%
0,3 7x
Zefektívnenie procesu tvorby sprievodnej dokumentácie
98,6%
1,5 1x
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5%
0,2 118x
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5%
0,5 24x
Transformácia prietokových vĺn pomocou kaskády lineárnych nádrží
98,5%
1,1 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: