Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
11 nových

 Home » Projekt

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 084   |   Strana 1 / 28


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Projektovanie enviromentálnych výrobných systémov - zadanie
100,0%
0,2 0x
Informačný systém lekárne - softvérové inžinierstvo
100,0%
1,1 56x
Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku
99,5%
0,1 2x
Dejiny českého a slovenského divadla - ŠTUDENTSKÝ PROJEKT - spojenie projektov celého ročníka
99,5%
2,9 2x
Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia
98,9%
0,7 5x
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6%
0,1 0x
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3%
0,2 15x
Zváranie - Základy výroby automobilov
98,0%
17,1 5x
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9%
0,2 6x
The role of the FED in comparison with the ECB
97,8%
0,1 4x
Projekt z databázových systémov v MS Access - IS lekárne
97,7%
0,9 121x
Culture - UNICERT jazyková zkouška
97,5%
0,1 1x
Ovocinárstvo vo vidieckej turistike
97,2%
5,3 1x
Konštrukčné prvky strojov - labák (Navrhnite pohonné zariadenie stavebného výťahu)
97,1%
0,3 6x
Analýza marketingového makroprostredia a mikorprostredia
96,8%
0,1 10x
Manažment kvality - Hodnotenie ovocných čajov (s príchuťou Jahoda)
96,8%
3,8 21x
Fiktívna firma "Animal Travelling"
96,8%
1,8 15x
Výroba automobilových komponentov - Pneumatiky
96,1%
1,5 8x
Finančná analýza podniku
96,0%
0,1 12x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov Slovenskej republiky so Spojenými štátmi americkými
96,0%
0,3 8x
Manažment a financovanie lesných podnikov - Semestrálny projekt z predmetu Projektový manažment a manažment inovácií
95,9%
3,1 1x
Projektovanie výrobných systémov a procesov (ohýbačka)
95,8%
2,5 9x
Technologický postup výroby odliatku
95,0%
0,7 88x
Nedokonalá konkurencia Group project
94,9%
1,1 1x
Základy racionalizácie práce - Predné svietidlo bicykla
94,6%
2,4 0x
Hodnotenie prirodzenosti lesných porastov na základe typologických jednotiek (príklad z ochranného pásma Badínskeho pralesa)
94,6%
8,7 7x
Základy výroby automobilov - Klimatizácia
94,5%
0,5 0x
Analýza medzinárodného obchodu konkrétnej firmy
94,2%
0,6 10x
Databázový systém poradenskej spoločnosti
93,9%
0,5 4x
Prípadová štúdia o podnikaní
93,8%
0,6 288x
Vplyv dopravnej politiky Európskej únie na regionálny rozvoj na Slovensku
93,7%
0,1 4x
Marketingový mix mBank
93,6%
0,2 35x
Marketingová stratégia podniku Kovotvar Kúty
93,4%
0,6 44x
Projekt z Ekonometrie - Ekonometrické modelovanie
92,9%
0,1 44x
Porovnaj typy nástrojov na vŕtanie hlbokých otvorov
92,7%
0,4 4x
Základy projektovania výroby - sústruženie, frézovanie
92,7%
2,3 4x
Technológia výroby - Technologický postup výroby súčiastky
92,4%
0,2 11x
Technologia - Technologický postup výroby výstrižku
92,3%
0,5 3x
Návrh na zvýšenie produktivity alebo konkurencieschopnosti pre vybraný podnik alebo proces
92,3%
0,9 10x
Prípadová štúdia z marketingu - spoločnosť Lobda s.r.o.
92,3%
1,0 19x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: