Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 131   projektov
17 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 4 541   |   Strana 1 / 114


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 14x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 19x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 30x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 1x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 14x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 22x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 107x
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0%
2,1 7x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 39x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 11x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 11x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 3x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 6x
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 0x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 65x
Závislosť základných takticko-technických charakteristík radaru na jeho energetických a signálových parametroch.
100,0%
0,4 0x
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0%
0,3 22x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 27x
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0%
0,5 6x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 1x
Organizácia automobilovej výroby - BMW DE, Nemecko
100,0%
11,9 3x
Národný bezpečnostný úrad - jeho postavenie a význam
100,0%
0,9 9x
Kriminalita a delikvencia, závislost na hre, prostitúcia, šikanovanie, záškoláctvo, samovražda
100,0%
0,3 20x
Mediálna analýza - Kauza Hedviga Malinová v období 1. november - 31. december 2007 v slovenských denníkoch
100,0%
1,0 12x
Udržateľnosť prírodných zdrojov - Alternatívne zdroje energie
100,0%
0,6 5x
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 20x
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0%
0,1 34x
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9%
1,0 4x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 7x
Portálový jednonosníkový žeriav - nosnosť 5000 kg
99,8%
3,0 5x
Aktivity štátu v súvislosti s hospodárskou krízou
99,8%
0,2 2x
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8%
3,1 20x
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8%
0,3 29x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 4x
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7%
0,1 1x
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7%
0,2 48x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 21x
Možnosti cestovného ruchu v Komárne a jeho okolí
99,7%
15,0 2x
Vplyv hutníckeho priemyslu na životné prostredie
99,7%
0,6 22x
Ekonomika leteckej prevádzky - letecká spoločnosť Transavia
99,7%
0,3 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: