Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 4 680   |   Strana 1 / 117


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)
100,0%
0,2 6x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 35x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 12x
Národnostná diskriminácia (diskriminácia Rómov v spojení s prácou, zamestnaním)
100,0%
0,5 7x
Životný cyklus projektu (seminárna práca) + Organizovanie podujatia (semestrálna práca)
100,0%
1,9 8x
Svetlo-technické prostriedky na letiskových plochách
100,0%
1,3 2x
Marketing podniku marketingový mix (holistický prístup, 7P), odbytová činnosť podniku, nástroje a stratégie predaja
100,0%
0,1 2x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 14x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 22x
Geopolitický vplyv Číny na svet a svetovú ekonomiku
100,0%
0,7 3x
U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu
100,0%
0,7 11x
Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)
100,0%
3,1 10x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 17x
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 79x
Juhoafrická republika (dejiny, súčasnosť, prírodné podmienky, obyvateľstvo, hospodárstvo...)
100,0%
0,6 2x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 2x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 78x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 22x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 21x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 28x
Závislosť základných takticko-technických charakteristík radaru na jeho energetických a signálových parametroch.
100,0%
0,4 1x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 14x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 132x
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0%
4,9 23x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 5x
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0%
0,2 20x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 45x
Vývin poňatia manažmentu (HLAVNÉ KONCEPCIE MANAŽMENTU NA ZÁPADE, JAPONSKÝ MANAŽMENT)
100,0%
0,1 8x
Pepsi - výrobkové stratégie nápoja pepsi - aloe firmy PEPSI-COLA
100,0%
0,2 36x
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0%
0,5 48x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 25x
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0%
2,1 13x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0%
0,5 0x
Možnosti tvorby a implementácie elektronického obchodu
100,0%
0,3 14x
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 1x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 17x
Spolupráca záchrannej zdravotnej služby a hasičského zboru
100,0%
0,2 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: