Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 4 652   |   Strana 1 / 117


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 1x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 122x
Kriminalita a delikvencia, závislost na hre, prostitúcia, šikanovanie, záškoláctvo, samovražda
100,0%
0,3 22x
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0%
0,5 6x
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0%
0,2 13x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 29x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 22x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 13x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 12x
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0%
0,3 23x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 1x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 43x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 18x
Závislosť základných takticko-technických charakteristík radaru na jeho energetických a signálových parametroch.
100,0%
0,4 1x
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 79x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 34x
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0%
2,1 2x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 16x
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0%
2,1 10x
Mediálna analýza - Kauza Hedviga Malinová v období 1. november - 31. december 2007 v slovenských denníkoch
100,0%
1,0 13x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 23x
Semestrálna práca zo základov počítačov - Svet harddiskov
100,0%
2,0 3x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 11x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 21x
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0%
4,9 23x
Organizácia automobilovej výroby - BMW DE, Nemecko
100,0%
11,9 4x
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0%
0,2 20x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 0x
Národný bezpečnostný úrad - jeho postavenie a význam
100,0%
0,9 11x
Pracovná sila, motivácia k práci a produktivita práce
100,0%
0,2 10x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 14x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 4x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 74x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0%
0,5 0x
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0%
0,8 2x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 16x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: