Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46209
Posledná úprava
26.10.2015
Zobrazené
1 600 x
Autor:
the.zebra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnej dobe neexistuje pre krajiny priam žiadna možnosť zostať mimo medzinárodných obchodných vzťahov. Aby vôbec mohlo prísť k nejakému obchodu so zahraničím, musí otvorená ekonomika spĺňať niekoľko charakteristík. Jednou z najdôležitejších pre spojenie s vonkajším svetom je používanie výmenných kurzov. Pre medzinárodné otvorené krajiny znamenajú výmenné kurzy spojenie medzi vnútornou ekonomikou a jej vonkajším okolím. Výmenné kurzy majú niekoľko funkcií. Prostredníctvom nich sa nielen prevádza vyrovnávanie a zúčtovanie so zahraničím v medzinárodných obchodných výkazoch ale taktiež priamo ovplyvňujú aj správanie sa medzinárodných investorov. Práve preto je z pohľadu medzinárodných investorov predpovedanie pohybov týchto výmenných kurzov nepriaznivým, až hrozivým cieľom. Správny odhad výmenného kurzu však neprichádza tak ako nám to skutočnosť zobrazuje, s periodicitou, ktorá by bola potrebná, ale práve naopak. Hlavnou príčinou je, že rozdielne veličiny, ktoré vplývajú na vymedzenie kurzu majú na jeho vývoj v krátkom a dlhom období rozličné vplyvy, čo však najviac brzdí vznik uspokojivých predikcií. Výška výmenných kurzovo ovplyvňuje relatívnu cenu domáceho a zahraničného tovaru, čím aj ovplyvňuje rozhodovanie spotrebiteľov.

Kľúčové slová:

financie

kurz

vývoj kurzov

ekonomika

manažmentObsah:
 • Úvod -3-
  1. Všeobecná charakteristika výmenného kurzu -4-
  1.1. Menový kurz -4-
  1.2. Klasifikácia systémov menových kurzov -5-
  1.3. Druhy menových kurzov -6-
  2. Faktory ovplyvňujúce odhad vývoja devízového kurzu -7-
  2.1. Platobná bilancia a jej vplyv na devízový kurz -8-
  2.1.1. Medzinárodný pohyb tovarov a služieb a devízový kurz -9-
  2.1.2. Medzinárodný pohyb kapitálu a devízový kurz -11-
  2.2. Devízové intervencie a devízový kurz -11-
  2.3. Domáce ekonomické a politické podmienky a devízový kurz -12-
  2.4. Špekulácie a devízový kurz -13-
  2.5. Saldo platobnej bilancie a oscilácia devízového kurzu -14-
  3. Paritné vzťahy a prognózovanie devízového kurzu -14-
  3.1. Parita kúpnej sily a inflačný diferenciál -14-
  3.2. Parita kúpnej sily, clá, dovozné kontingenty a nástroje podporujúce vývoz -15-
  Záver -17-
  Zoznam použitej literatúry -19-

Zdroje:
 • POLEDNÁKOVÁ, Anna - BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. 2006. Medzinárodný finančný manažment. Bratislava: IURA Edition. ISBN 80-7880-100-1
 • JANKOVSKÁ, Anežka. 1997. Medzinárodné financie. 1. vydanie. Bratislava: ELITA, ekonomická literárna agentúra. ISBN 80-8044-027-1
 • VLACHYNSKÝ, Karol a kolektív. 1993. Finančný manažment. 1. vydanie. Bratislava: ELITA, ekonomická literárna agentúra. ISBN 80-85323-37-0
 • BEŇOVÁ, Elena a kolektív. 2005. Financie a mena. 1. vydanie. Bratislava: IURA Edition. ISBN 80-8078-031-5