Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 181   |   Strana 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Spolupráca záchrannej zdravotnej služby a hasičského zboru
100,0%
0,2 1x
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0%
0,9 46x
Architektonické - staviteľské slohy, obdobia, hlavné znaky, charakteristika
98,1%
1,2 1x
Makroekonómia - Bankový systém SR
97,3%
0,1 0x
Detektívna a pátracia činnosť
96,8%
2,5 56x
Zdroje financovania majetku podniku
96,4%
0,2 0x
Výdavky samosprávnych krajov ČR
96,0%
0,1 2x
Medziosobnostná komunikácia v podniku
95,9%
0,1 16x
BOZP - Seminárna práca
94,7%
0,1 31x
Otázky z kriminalistiky na záverečné skúšky Bc.
94,2%
0,2 20x
Plánovanie a prognostika - 47 vypracovaných otázok
92,7%
0,1 89x
Vypracovanie otázok z predmetu Riadenie bezpečnostných systémov
92,3%
0,2 27x
Riadenie bezpečnostných systémov - štátnicové otázky
92,3%
0,1 9x
Projektovanie bezpečnostných systémov - poznámky z prednášky
92,3%
0,3 67x
Prezentácia Enviromentálne manažérstvo
91,8%
0,1 7x
Poznámky z Manažérskej psychlógie a sociológie
91,7%
0,1 3x
Dejiny sociológie - predmet Manažérska komunikácia
90,9%
0,1 0x
Súkromné bezpečnostné služby v Poľsku (právna úprava, podmienky činnosti)
90,7%
0,1 1x
Seminárna práca - bezpečnosť
90,6%
0,1 4x
International terrorism and related concepts
90,6%
0,2 4x
Bezpečnostný projekt vybraného objektu
90,5%
3,6 20x
Ľudská komunikácia
90,1%
0,1 11x
Poznámky z environmentálneho manažérstva
89,8%
0,1 4x
Odchod Veľkej Británie z eurozóny - BREXIT
89,8%
0,2 9x
Communication at Work
89,5%
0,1 7x
Druhy organizovanej kriminality
89,4%
0,5 4x
Metodika tvorby znaleckého posudku
89,2%
0,5 0x
Test z BOZP so správnymi odpoveďami
89,0%
0,1 38x
Analýza externého prostredia podniku
89,0%
0,5 1x
Zákon č. 125 o inšpekcii práce
88,9%
0,1 5x
Osvietenský absolutizmus
88,8%
1,6 3x
Význam bezpečnostnej analýzy pri vypracovaní bezpečnostného projektu
88,8%
0,1 5x
Nebezpečné faktory pôsobiace na ľudí v pracovnom prostredí
88,6%
0,2 4x
Bezpečnostné opatrenia a ochrana divákov na štadiónoch
88,4%
2,7 2x
USS košice
87,9%
0,8 6x
Elektronika zabezpečovacích systémov
87,8%
8,7 8x
BOZP otázky
87,7%
1,2 9x
Súdne inžinierstvo
87,4%
0,1 49x
Kriminalistika - poznámky 4. ročník
86,4%
0,3 32x
Prevencia kriminality
86,3%
0,5 12x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: