Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Nebezpečné faktory pôsobiace na ľudí v pracovnom prostredí

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46969
Posledná úprava
19.04.2017
Zobrazené
484 x
Autor:
david.kral
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou mojej práce je: „Nebezpečné faktory pôsobiace na ľudí v pracovnom prostredí“. Tejto problematike sa vo všeobecnosti venuje hlavne zákon č. 124/2006 Z. z., kde v § 6 sú definované všeobecné povinnosti zamestnávateľa. Ďalej v neskorších nariadeniach vlády sa už jednotlivé nariadenia venujú samotným faktorom osobne. Napríklad z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z.z. vyplýva podmienka o ochrane zdravia pri práci tvorenej hlukom. Ale k jednotlivým nariadeniam a zákonným ustanoveniam sa budem venovať neskôr, na koľko je potrebné si najskôr osvojiť základné pojmy pre pochopenie.

Nebezpečné faktory alebo škodlivé faktory sú akékoľvek fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygienické faktory, psychická a iná záťaž, ktoré podľa aktuálnych poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy alebo až poškodiť zdravie.

Pracovné prostredie je miesto, ktoré je tvorené z umelých a prírodných podmienok a človek tu robí určitú činnosť za účelom získania nejakého „osohu“. Pri tom priemerná ľudská bytosť trávi v tomto prostredí až 1/3 dňa.

Kľúčové slová:

BOZP

nebezpečné faktory

pracvoné prostredie

chemické faktory

hygienické faktory

psychosociálne faktoryObsah:
 • 1. Úvod 4
  2. Nebezpečné faktory 5
  3. Fyzikálne faktory 6
  4. Chemické faktory 7
  5. Hygienické faktory 8
  6. Biologické faktory 9
  7. Psychosociálne faktory 10
  8. Pracovné prostredie 11
  9. Záver 12
  10. Zdroje informácií 13