Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 51   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku
99,5%
0,1 2x
Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia
98,9%
0,7 5x
Právo na život - trest smrti sa zakazuje
98,5%
0,1 4x
Architektonické - staviteľské slohy, obdobia, hlavné znaky, charakteristika
98,1%
1,2 1x
Príčiny korupčného konania príslušníkov Policajného zboru
97,9%
0,1 22x
Autoremedúra v trestnom konaní
96,9%
0,6 7x
Zdroje financovania majetku podniku
96,4%
0,2 0x
Medziosobnostná komunikácia v podniku
95,9%
0,1 15x
Systém medzinárodných a európskych dohovorov upravujúcich právne postavenie cudzincov
95,9%
0,1 3x
Súdne znalectvo a jeho historický vývoj (so zameraním na súdne lekárstvo)
93,9%
0,7 9x
Plánovanie a prognostika - 47 vypracovaných otázok
92,7%
0,1 89x
Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície
92,3%
0,2 3x
Projektovanie bezpečnostných systémov - poznámky z prednášky
92,3%
0,3 57x
Štátne orgány aplikujúce schengenské acquis
90,7%
0,1 13x
Počítačové vírusy a ochrana pred nimi
89,8%
0,1 1x
Odchod Veľkej Británie z eurozóny - BREXIT
89,8%
0,2 8x
Návrat zlatého štandardu
89,2%
0,3 0x
Psychologická problematika obetí
89,0%
0,1 4x
Test z BOZP so správnymi odpoveďami
89,0%
0,1 31x
Zákon č. 125 o inšpekcii práce
88,9%
0,1 4x
Osvietenský absolutizmus
88,8%
1,6 2x
Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
88,6%
0,1 13x
Nebezpečné faktory pôsobiace na ľudí v pracovnom prostredí
88,6%
0,2 2x
Dislokácia, systematizácia a typizácia základných útvarov policajného zboru
88,6%
0,1 7x
Vznik a ústavný vývoj USA
87,8%
0,1 0x
BOZP otázky
87,7%
1,2 5x
Petičné právo
87,4%
0,3 3x
Súdne inžinierstvo
87,4%
0,1 47x
Vývinové štádia trestného činu
86,9%
0,1 5x
Kantovo chápanie slobody
86,5%
0,1 3x
Stanovenie hraníc 1. ČSR
86,0%
0,1 3x
Psychológia osobnosti
85,1%
0,1 0x
Investície ako časť agregátneho dopytu
85,0%
0,3 1x
Návrat československých légii z územia cárskeho Ruska po I. svetovej vojne
84,6%
0,1 0x
Základné hodnoty človeka
84,5%
0,1 0x
Horľavé látky a plasty
84,2%
0,2 7x
Ochrana v stavebníctve - rodinný dom
83,6%
0,3 77x
Právo na súdnu a inú právnu ochranu
80,7%
0,1 5x
Zbor väzenskej a justičnej stráže
80,1%
3,0 17x
Nariadenie vlády o minimálnych požiadavkách na zaistenie BOZP vo výbušnom prostredí
79,5%
0,2 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: