Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia

«»
Prípona
.pdf
Typ
projekt
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
27484
Posledná úprava
02.02.2015
Zobrazené
4 044 x
Autor:
zabazelena
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Pavla Valovičová,Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia so zameraním na husitské náboženstvo, práca ŠVOČ na Akadémii Policajného zboru, Katedra spoločenskovedných disciplín. Vedúci práce ŠVOČ doc. PhDr. Jozef Škrovánek, CSc., Bratislava, 2009, 27 s. a príloha. Práca prináša pohľad na spoločnosť na prelome 14. a 15. storočia. Vykresluje udalosti od veľkej západnej schizmy do husitských vojen. Podrobne opisuje význam a dielo majstra Jána Husa a jeho význam a postavenie v českých dejinách. Práca bola vypracovaná samostatne za použitia dostupnej literatúry ako aj dobových dokumentov, článkov a ostatných materiálov uverejnených na webových stránkach Internetu. Všetky použité materiály sú uvedené v kapitole Použitá literatúra s uvedením zdrojov prípade použitia webových stránok Internetu...

Kľúčové slová:

Ján Hus

husitsvo

kališnictvo

schizma

stredovek

univerzáliá

filozofia

spoločenské vedomie

Štyri artikuly pražské

Jihlavské kompaktátyObsah:
 • Úvod -3-
  1. Človek a stredovek -4-
  2. Prejavy inkvizície v Čechách, prenasledovanie valdéncov -7-
  3. Pápeţská schizma, jej dôsledky -9-
  4. Ján Milíč z Kroměříţa, Ján Hus, jeho význam -12-
  5. Praţská defenestrácia ako počiatok husitskej revolúcie, Štyri artikuly praţské -17-
  6. Význam husitského snemu v Čáslavi, jihlavské kompaktáty -21-
  7. Náboţenský teror husitských vojen -22-
  8. Odkaz husitstva, Cirkev československá husitská -24-
  Záver -26-
  Abstrakt -27-
  Zoznam pouţitej literatúry -28-
  Príloha
  1. Najdôleţitejšie dáta pre obdobie husitského hnutia -29-
  2. Čtyři artikule praţské -30-
  3. Jihlavské kompaktáty -33-
  4. Meditace o soudu, smrti a věčném ţivotě -34-

Zdroje: