Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 10 599   |   Strana 1 / 265


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 57x
Staroba a voľný čas (Starnutie, Voľný čas, Inštitucionálna starostlivosť o starých ľudí)
100,0%
0,4 26x
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0%
0,7 193x
Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia
100,0%
0,7 41x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 43x
Klasifikácia technických odborov vo vzťahu k sústave študijných a učebných odborov
100,0%
0,2 6x
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0%
0,1 5x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 39x
Prostitúcia a iné sexuálne deviácie (história, príčiny, druhy, riešenie, prevencia...)
100,0%
0,1 7x
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 31x
Paradigma v psychológii (deskriptívny prístup, Thomas Samuel Kuhn)
100,0%
0,8 4x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 53x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 81x
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 3x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 14x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 144x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 50x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 36x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 219x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0%
0,6 3x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 29x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 63x
Informatická výchova v primárnom vzdelávaní 1 (profesorka Karasová)
100,0%
2,7 1x
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0%
0,1 14x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Pedagogika
100,0%
1,0 29x
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0%
0,6 51x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 40x
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0%
0,1 5x
Vybrané aspekty práce asistenta učiteľa v špeciálnom školstve
100,0%
0,2 18x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 24x
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 34x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 53x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 151x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 27x
Národnostná diskriminácia (diskriminácia Rómov v spojení s prácou, zamestnaním)
100,0%
0,5 7x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko