Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37452
Posledná úprava
03.05.2011
Zobrazené
2 873 x
Autor:
dipman
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Po prvý krát vo svojej semestrálnej práci zo sociológie budem písať o Česko-Slovenských vzťahoch po šestnástich rokoch od rozdelenia týchto dvoch republík. Nie z pohľadu odborníka alebo komentátora, ale z pohľadu bežného študenta a ob-čana. O tejto téme je popísaných mnoho názorov a postrehov v diskusných fórach, blogoch, v printových médiách a dokonca aj v knihách. Dôvodom prečo ma táto té-ma oslovila je že sám pochádzam zo zmiešaného manželstva. Môj otec je Čech a mama Slovenka. Rodinu mam tak ako na Slovensku tak aj v Čechách, dokonca štu-dujem na českej škole a patrím medzi generáciu ľudí, ktorí žili v spoločnej federácii.

V tejto práci som sa zameral hlavne na novu generáciu ľudí, ktorí sa už narodili po roku 1993 a tým pádom majú určite iný pohlaď na vnímanie vzťahov medzi našimi národmi a bude to mojim hlavným cieľom sociologického výskumu v tejto písomnej práci.

Kľúčové slová:

výskum

sociólogia

Slovensko

Česko

Česko-Slovensko

analýza

sociologický výskum

ČSFR

semestrálna práca



Obsah:
 • 1 Úvod 4
  2 Analýzy vzťahov medzi Českom a Slovenskom po rozdelení Československa 5
  2.1 Odlišná trajektória vývoja 6
  2.2 Dve najbližšie krajiny v EÚ 7
  2.3 Čo by bolo, keby... 7
  3 Tvorba ankety 9
  3.1 Cieľ výskumu 10
  3.2 Vyhodnotenie ankety 11
  4 Záver 14
  5 Zoznam použitej literatúry 15
  6 Príloha 16
  Formulár ankety: 16
  Ukážka vyplnených ankiet 18

Zdroje:
 • Zoznam použitej literatúry
 • RYCHLÍK, J. Rozpad Československa: česko-slovenské vzťahy 1989-1992. Bratislava: AEP,
 • 2002.
 • KOVÁČ, D. Slováci - Česi - Dejiny. Bratislava: Academic Electronic Press, 1997.
 • LIPTÁK, Ľ. Storočie dlhšie ako sto rokov. Bratislava: Kalligram spol. s r.o., 1999.
 • MĚCHÝŘ, J. Slovensko v Československu. Praha: Vydavatelství a nakladatelství
 • Práce, 1991.