Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 264   |   Strana 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 33x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Rómska kultúra (pôvod, história a kultúra Rómov, vývoj rómskeho jazyka)
100,0%
0,2 17x
Postoje k homosexualite, homosexuálovia v role rodičov
99,9%
0,5 7x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Problematika poklesu pôrodnosti z pohľadu hodnotových premien súčasnej mladej generácie v ČR
97,7%
0,1 4x
Predmet, charakter, členenie sociológie
97,7%
0,2 7x
Nezamestnanosť - semestrálna práca
97,5%
0,1 28x
Drogová problematika, prevencia
97,1%
0,1 15x
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0%
0,1 27x
Alkoholizmus ako sociálny jav
96,8%
0,4 37x
Agnosticizmus - príčiny jeho vzniku
96,7%
0,1 0x
Sociológia zdravia a choroby
96,6%
0,9 13x
Úvod do sociológie a elementárna štatistika
96,4%
0,3 3x
Drogy a drogová závislosť
96,2%
0,2 71x
Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém
95,8%
0,1 115x
Demografia Rómov na Slovensku
95,7%
0,3 46x
Sociológia zdravia a choroby - skriptá
95,4%
0,9 19x
Spoločnosť zo sociologického náhľadu
95,3%
0,1 9x
Sociológia - Migrácia v súčasnom svete a jej sociálno-etnické príčiny a súvislosti
94,1%
0,1 3x
Alkoholizmus - Sociológia
93,3%
0,2 37x
Subkultúry na Slovensku
93,2%
0,1 5x
Sociálne konflikty a ich riešenie
93,1%
0,1 14x
Suicidalita - všetky psychické sily a funkcie, ktoré smerujú k sebazničeniu
93,1%
0,9 2x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x
Štruktúra spoločenského systému podniku
92,5%
0,1 0x
Sociológia (30 otázok a odpovedí na hodnotiaci test)
92,3%
0,1 5x
Kriminálne správanie
92,3%
0,1 2x
Seminárna práca na tému Rodina
92,0%
0,1 72x
Agresívne správanie u detí a mládeže
91,9%
0,1 4x
Dieťa a rodina
91,6%
0,1 28x
Vypracovaných 55 otázok na skúšku Sociológie
91,4%
0,1 12x
Rodičia a deti - nové modely spolužitia - seminárna práca
91,4%
0,1 7x
Nezmestnanosť ako sociálny problém (Zápočtová práca z Úvodu do sociológie)
91,2%
0,1 14x
Vek páchateľov trestných činov
91,2%
0,2 2x
Môže byť inštitúcia nátlakom?
91,2%
0,1 1x
Hypotéza GAIA - Zem ako superorganizmus
91,0%
0,1 0x
Vypracované otázky na skúšku - Sociológia
90,9%
0,1 87x
Sociálne normy - sociológia
90,9%
0,1 19x
Sociológia rodiny
90,9%
0,2 49x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: