Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41346
Posledná úprava
12.01.2013
Zobrazené
2 388 x
Autor:
milly8168
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod
Zmeny politického systému na Slovensku prebiehajúce po roku 1990 sprevádza mnoho pozitívnych, ale aj negatívnych javov. Za negatívne možno jednoznačne považovať nárast kriminality, toxikománie, prostitúciu a iné sociálno-patologické javy. Predstavujú nebezpečenstvo, ktoré vážne ohrozuje jedinca, sociálnu skupinu, rodinu, ale aj celú spoločnosť. Zvlášť závažným problémom je kriminalita mládeže. Znepokojujúci je fakt, že sa znižuje veková hranica mladistvých páchateľov. Mládež je špecifická sociálna skupina, ktorá sa dosť výrazne odlišuje od skupiny dospelých. Chce si vytvoriť vlastný životný štýl, hľadá priestor pre vlastnú realizáciu. Prijíma a napodobňuje nové, cudzie vzory bez hlbšieho poznania. V tomto procese, kde je veľa pozitívneho, zároveň hrozí aj nebezpečenstvo, že vzhľadom na nedostatok životných skúseností nedokáže vyselektovať negatívne javy. Dôsledkom toho často býva páchanie trestných činov a riziko sklonu k deviantnému správaniu.
Príčin tohto stavu je viacero, pretože kriminalita je spoločenský jav, ktorý je podmienený mnohými faktormi. Patria medzi ne predovšetkým stav spoločnosti, globalizácia, ktorá umožnila cestu k novému štýlu života mladým ľuďom, ale aj poruchy v procese socializácie a výchovnom pôsobení.

Kľúčové slová:

kriminalita

rodina a škola

voľný čas

masmédiá

rovesnícke skupiny

seminárna prácaObsah:
  • Úvod 32. Kriminálne faktory v sociálnej oblasti 42.1 Rodina 42.2 Škola a jej vplyv na kriminalitu mládeže 52.3 Voľný čas a jeho vplyv na kriminalitu mládeže 72.4 Rovesnícke skupiny a vplyv na kriminalitu mládeže 82.5 Vplyv masmédií na kriminalitu mládeže 93. Môj postoj k danej veci 104. Zdroje 11

Zdroje:
  • HRONCOVÁ,J.: Sociológia výchovy. Banská Bystrica, PF UMB, 1996, ISBN 80-88825-37-7HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2004, ISBN 80-8083 Časopis: Sociálna prevencia č.1/2009, ISSN 1336- 9679 EV 2189/08Internet
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko