Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 6 313   |   Strana 1 / 158


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Metodika projektovania systémov automatického riadenia výrobno - energetických procesov
100,0%
0,3 0x
Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.
100,0%
2,6 14x
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0%
0,3 23x
Alternativní zdroje energie pro záhradní a rekreační domy
100,0%
3,6 2x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0%
0,5 1x
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0%
11,3 16x
Pracovné prostredie - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
100,0%
2,3 15x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0%
2,5 23x
Pracovná sila, motivácia k práci a produktivita práce
100,0%
0,2 10x
Systém pre podporu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
100,0%
1,5 8x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 10x
Údržba strojného parku v lome Vechec (Práca prezentuje údržbu strojného parku v lome Vechec, ktorý sa zaoberá ťažbou kameňa.)
100,0%
1,6 7x
Svetlo-technické prostriedky na letiskových plochách
100,0%
1,3 0x
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0%
2,1 11x
Projektovanie enviromentálnych výrobných systémov - zadanie
100,0%
0,2 3x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 21x
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 0x
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0%
3,2 1x
Vývoj leteckej akrobacie a jej vplyv na organizmus človeka
100,0%
2,1 0x
Organizácia automobilovej výroby - BMW DE, Nemecko
100,0%
11,9 4x
Portálový jednonosníkový žeriav - nosnosť 5000 kg
99,8%
3,0 7x
Aktivity štátu v súvislosti s hospodárskou krízou
99,8%
0,2 5x
Zlepšenie manažmentu práce na finančnom oddelení
99,7%
0,3 21x
Možnosti cestovného ruchu v Komárne a jeho okolí
99,7%
15,0 3x
Vplyv hutníckeho priemyslu na životné prostredie
99,7%
0,6 25x
Ekonomika leteckej prevádzky - letecká spoločnosť Transavia
99,7%
0,3 8x
Podmienky pre domácich a zahraničných investorov (Svetová ekonomika)
99,5%
0,2 11x
Konektivita automobilov - Inovácie vo výrobe a prevádzke automobilov
99,5%
1,5 4x
Dodávateľské systémy v AV - Magna International
99,5%
2,0 1x
Návrh technológie spájania súčiastok z plastu ultrazvukom
99,3%
0,3 14x
Termoelektrický systém snímania teploty, elektrické snímače teploty
99,2%
0,1 3x
Legislatívna norma Európskej únie č. 185/2010
99,2%
0,2 0x
Prehľad výrobných zariadení na výrobu DSG prevodoviek
99,2%
5,3 4x
Osobnosti zo Slovenska a ich prínos vo svete
99,1%
1,0 1x
Formálne špecifikácie úloh pre programovanie
99,1%
0,3 0x
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 9x
Optimalizácia informačného systému v podniku
99,1%
0,1 10x
Rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnému prostrediu
99,0%
0,2 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: