Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 6 319   |   Strana 1 / 158


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.
100,0%
2,6 14x
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0%
11,3 17x
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0%
2,5 23x
Údržba strojného parku v lome Vechec (Práca prezentuje údržbu strojného parku v lome Vechec, ktorý sa zaoberá ťažbou kameňa.)
100,0%
1,6 7x
Teória riadenia tepelných sústav (Úvod do riadenia procesov)
100,0%
1,1 1x
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0%
3,2 1x
Ultrazvukový snímač vzdialenosti - Semestrálny projekt I (Priemyselné Inžinierstvo)
100,0%
1,5 10x
Vývoj leteckej akrobacie a jej vplyv na organizmus človeka
100,0%
2,1 0x
Metodika projektovania systémov automatického riadenia výrobno - energetických procesov
100,0%
0,3 0x
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0%
0,3 23x
Návrh lepeného spoja plastových súčiastok (zadanie)
100,0%
1,2 1x
Organizácia automobilovej výroby - BMW DE, Nemecko
100,0%
11,9 4x
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0%
0,5 1x
Svetlo-technické prostriedky na letiskových plochách
100,0%
1,3 10x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 10x
Pracovné prostredie - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
100,0%
2,3 15x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Pracovná sila, motivácia k práci a produktivita práce
100,0%
0,2 13x
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0%
2,1 14x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Alternativní zdroje energie pro záhradní a rekreační domy
100,0%
3,6 2x
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 1x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 22x
Systém pre podporu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
100,0%
1,5 8x
Projektovanie enviromentálnych výrobných systémov - zadanie
100,0%
0,2 3x
Portálový jednonosníkový žeriav - nosnosť 5000 kg
99,8%
3,0 7x
Aktivity štátu v súvislosti s hospodárskou krízou
99,8%
0,2 5x
Možnosti cestovného ruchu v Komárne a jeho okolí
99,7%
15,0 3x
Zlepšenie manažmentu práce na finančnom oddelení
99,7%
0,3 21x
Ekonomika leteckej prevádzky - letecká spoločnosť Transavia
99,7%
0,3 8x
Vplyv hutníckeho priemyslu na životné prostredie
99,7%
0,6 25x
Dodávateľské systémy v AV - Magna International
99,5%
2,0 1x
Podmienky pre domácich a zahraničných investorov (Svetová ekonomika)
99,5%
0,2 16x
Konektivita automobilov - Inovácie vo výrobe a prevádzke automobilov
99,5%
1,5 6x
Návrh technológie spájania súčiastok z plastu ultrazvukom
99,3%
0,3 16x
Legislatívna norma Európskej únie č. 185/2010
99,2%
0,2 0x
Prehľad výrobných zariadení na výrobu DSG prevodoviek
99,2%
5,3 4x
Termoelektrický systém snímania teploty, elektrické snímače teploty
99,2%
0,1 3x
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 11x
Optimalizácia informačného systému v podniku
99,1%
0,1 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: