Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Termoelektrický systém snímania teploty, elektrické snímače teploty

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11879
Posledná úprava
21.06.2019
Zobrazené
802 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základom merania neelektrických veličín pomocou elektrických metód je premena meranej neelektrickej veličiny na veličinu mieronosnú - elektrickú.

Mieronosná veličina v prevodníku musí spĺňať nasledujúce podmienky:
1. musí byť v jednoznačnom funkčnom vzťahu k meranej veličine
2. musí byť ľahšie merateľná než pôvodná meraná veličina

K tomuto účelu sa používa celý rad fyzikálnych javov a poznatkov umožňujúcich tento prevod sprostredkovať. Po premene meranej veličiny na veličinu meraciu je táto ďalej upravovaná a konečne meraná vhodným elektrickým prístrojom ciachovaným v jednotkách meranej veličiny, príslušným spôsobom zaznamenané či použité priamo k ovládaniu príslušnej časti stroja.

Kľúčové slová:

kybernetika

snímač

elektrické teplomery

snímače teploty

odporové snímače

pozistory

termistory

mieronosná veličina

elektrický merací obvodObsah:
 • Zoznam obrázkov
  Zoznam tabuliek
  Úvod
  1 Princíp usporiadania snímacieho zariadenia
  1.1 Snímač
  1.2 Elektrický merací obvod
  1.3 Vyhodnocovacie členy
  2 Základné vlastnosti meracieho reťazca
  3 Snímače teploty
  3.1 Elektrické teplomery
  3.2 Odporové snímače
  3.3 Kovové odporové snímače
  3.4 Polovodičové odporové snímače
  4 Termistory
  5 Pozistory
  6 Termoelektrické teplomery
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • IlkovičD: FyzikaII,Alfa,Bratislava,1970
 • Balda,M.,HanušB.akol.: Základytechnickékybernitiky,SNTL,Praha,1976
 • Zehnula,K.: Snímačeneelektrickýchveličín,SNTL,Praha,1983
 • Ďaďo,S.,Kreidl,M.: Měřící,převodníky,fyzikálních,veličin,skriptum,ČVUT, Praha, 1990