Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 74   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 6x
Enviromentalistika - Monitorovanie kvality vôd
93,7%
0,6 5x
Stavebná fyzika
88,4%
30,6 9x
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
88,2%
0,6 6x
Geológia - popis vybraných minerálov a hornín
87,2%
0,1 10x
Analýza podniku
86,3%
0,4 0x
Podnikateľský plán - Spoločnosť Herňa, s.r.o.
82,2%
0,1 7x
Tepelno-technická norma STN 73 05 40 (tepelná ochrana budov)
81,9%
8,1 12x
Stavebno technické projektovanie- ZADANIE č.1
81,8%
0,8 5x
Matematika 1 - postup výpočtu príkladov
81,6%
0,6 56x
Všeobecná sústava síl v rovine
81,5%
0,8 18x
Centrálna sústava síl v rovine - Mechanika zadanie č.1
81,2%
0,7 11x
Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika
80,2%
0,3 6x
Protierózne opatrenia
80,0%
2,8 2x
Protierózne opatrenia
79,2%
0,1 5x
Tepelné izolácie
77,6%
0,1 3x
Návrh galérie (ateliéru) - projekt
77,1%
35,6 0x
Fyzika (kinematika, dynamika hmotného bodu, dynamika sústavy hmotných bodov, gravitačné pole) - príklady vypracované
73,9%
2,2 4x
Produktivita a konkurencieschopnosť - Stratégia Európa 2020
73,7%
0,1 4x
Betón- referát
73,5%
0,1 12x
Náklady a ceny - technologicko-rozpočtový list
73,0%
3,6 1x
Deskriptívna geometria - prednášky
72,9%
2,1 9x
Stavebné inžinierstvo
72,5%
0,3 17x
Úvod do stavebného inžinierstva
72,5%
0,2 56x
Obnova budov (3 vypracované testy)
71,6%
1,4 4x
Drevené nosné sústavy
70,9%
0,2 4x
Hallov jav
69,3%
0,1 3x
Deskriptívna geometria
69,2%
1,6 44x
Detail hydroizolácie - výkres v .dwg
67,9%
1,1 8x
Príčiny a dôsledky vzniku povodní
67,3%
0,1 8x
Kniznica
67,2%
1,3 3x
Skenované skriptá - Betónové mosty
66,2%
13,5 36x
Betónové mosty (cvičenia)
63,1%
18,7 22x
Bytový dom
63,1%
1,6 59x
Silová metóda riešenia staticky neurčitých konštrukcií
62,9%
0,2 24x
Priehrada Hoover Dam
62,8%
21,7 6x
Výkres výstuže, kruhová doska
62,7%
0,2 109x
Technické zariadenie budov
62,6%
5,6 31x
Pružnosť (vzorové riešenie 1. zadania)
62,2%
0,1 35x
Základy stavebného inžinierstva
61,7%
0,1 12x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: