Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 74   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 11x
Statika stavebých konštrukcií I - (Moravčík, Demjan, Tomko)
98,0%
43,2 23x
Integrovaný manažérsky systém - top 50 stavebných firiem
96,7%
3,8 33x
Enviromentalistika - Monitorovanie kvality vôd
93,7%
0,6 11x
Stavebná fyzika
88,4%
30,6 13x
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
88,2%
0,6 11x
Úvod do stavebného inžinierstva
87,8%
0,2 58x
Všeobecné pojmy, predmet chémie a jej postavenie vo vede a v technológii
87,3%
0,2 6x
Geológia - popis vybraných minerálov a hornín
87,2%
0,1 17x
Analýza podniku
86,3%
0,4 1x
Modulovaná koordinácia pozemkov vo výstavbe
83,6%
2,6 0x
Stroje a zariadenia - Žalúziové odlučovače
82,7%
15,3 3x
Logistické centrá a priemyselné parky
82,5%
0,4 31x
Podnikateľský plán - Spoločnosť Herňa, s.r.o.
82,2%
0,1 7x
Hallov jav - referát
81,9%
0,1 3x
Tepelno-technická norma STN 73 05 40 (tepelná ochrana budov)
81,9%
8,1 16x
Evidencia materiálu - Denná evidencia asfaltovej zmesi
81,9%
2,2 15x
Stavebno technické projektovanie- ZADANIE č.1
81,8%
0,8 21x
Benchmarking - manažérstvo kvality
81,6%
0,4 19x
Matematika 1 - postup výpočtu príkladov
81,6%
0,6 64x
Všeobecná sústava síl v rovine
81,5%
0,8 26x
Bytový dom - diplomová práca
81,2%
1,6 63x
Centrálna sústava síl v rovine - Mechanika zadanie č.1
81,2%
0,7 17x
Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika
80,2%
0,3 9x
Protierózne opatrenia
80,0%
2,8 3x
Pružnosť (vzorové riešenie 1. zadania)
79,8%
0,1 40x
Technické zariadenie budov
79,3%
5,6 35x
Protierózne opatrenia
79,2%
0,1 6x
Knižnica
78,2%
1,3 4x
Tepelné izolácie
77,6%
0,1 4x
Rozšírenie stavebných základov
77,6%
0,4 10x
Návrh galérie (ateliéru) - projekt
77,1%
35,6 1x
Investičná bytová výstavba
75,7%
1,3 3x
Fyzika (kinematika, dynamika hmotného bodu, dynamika sústavy hmotných bodov, gravitačné pole) - príklady vypracované
73,9%
2,2 20x
Produktivita a konkurencieschopnosť - Stratégia Európa 2020
73,7%
0,1 4x
Betón- referát
73,5%
0,1 14x
Náklady a ceny - technologicko-rozpočtový list
73,0%
3,6 3x
Deskriptívna geometria - prednášky
72,9%
2,1 15x
Stavebné inžinierstvo
72,5%
0,3 17x
Monolitická skeletová sústava - výkres tvaru v AutoCAD
72,5%
0,2 116x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: