Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 696   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 73   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 9x
Integrovaný manažérsky systém - top 50 stavebných firiem
96,7%
3,8 32x
Enviromentalistika - Monitorovanie kvality vôd
93,7%
0,6 7x
Stavebná fyzika
88,4%
30,6 12x
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
88,2%
0,6 9x
Úvod do stavebného inžinierstva
87,8%
0,2 57x
Všeobecné pojmy, predmet chémie a jej postavenie vo vede a v technológii
87,3%
0,2 6x
Geológia - popis vybraných minerálov a hornín
87,2%
0,1 10x
Analýza podniku
86,3%
0,4 1x
Modulovaná koordinácia pozemkov vo výstavbe
83,6%
2,6 0x
Stroje a zariadenia - Žalúziové odlučovače
82,7%
15,3 3x
Logistické centrá a priemyselné parky
82,5%
0,4 30x
Podnikateľský plán - Spoločnosť Herňa, s.r.o.
82,2%
0,1 7x
Hallov jav - referát
81,9%
0,1 3x
Tepelno-technická norma STN 73 05 40 (tepelná ochrana budov)
81,9%
8,1 14x
Stavebno technické projektovanie- ZADANIE č.1
81,8%
0,8 11x
Matematika 1 - postup výpočtu príkladov
81,6%
0,6 59x
Benchmarking - manažérstvo kvality
81,6%
0,4 19x
Všeobecná sústava síl v rovine
81,5%
0,8 22x
Centrálna sústava síl v rovine - Mechanika zadanie č.1
81,2%
0,7 12x
Bytový dom - diplomová práca
81,2%
1,6 60x
Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika
80,2%
0,3 6x
Protierózne opatrenia
80,0%
2,8 2x
Technické zariadenie budov
79,3%
5,6 32x
Protierózne opatrenia
79,2%
0,1 5x
Knižnica
78,2%
1,3 3x
Tepelné izolácie
77,6%
0,1 3x
Návrh galérie (ateliéru) - projekt
77,1%
35,6 0x
Fyzika (kinematika, dynamika hmotného bodu, dynamika sústavy hmotných bodov, gravitačné pole) - príklady vypracované
73,9%
2,2 14x
Produktivita a konkurencieschopnosť - Stratégia Európa 2020
73,7%
0,1 4x
Betón- referát
73,5%
0,1 12x
Náklady a ceny - technologicko-rozpočtový list
73,0%
3,6 3x
Deskriptívna geometria - prednášky
72,9%
2,1 15x
Stavebné inžinierstvo
72,5%
0,3 17x
Monolitická skeletová sústava - výkres tvaru v AutoCAD
72,5%
0,2 95x
Základné programové vybavenie - zadanie v Exceli
71,9%
0,1 2x
Obnova budov (3 vypracované testy)
71,6%
1,4 5x
Drevená vzpera a väzný trám - technický výkres
71,3%
0,1 1x
Drevené nosné sústavy
70,9%
0,2 4x
Horský hotel Viška - pôdorys 1. nadzemného podlažia
70,7%
0,7 17x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: