Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 612   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0%
1,4 4x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 14x
Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky
99,0%
0,1 36x
Seminárna práca na tému Ekonomika podniku
98,6%
0,1 11x
Přednášky - Technológia vzdelávania
97,2%
0,2 67x
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6%
1,4 227x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 20x
Skriptá z predmetu Podniková ekonomika
96,2%
1,4 73x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 5x
Vybrané kapitoly z aplikovanej fyziky
95,8%
0,1 30x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 11x
Psychológia práce - skriptá
95,8%
0,7 95x
Cena a cenová politika
95,2%
0,1 20x
Prednášky z predmetu Všeobecná didaktika
94,5%
3,6 2x
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0%
4,2 9x
Biológia mladeže a školská hygiena (charakteristika zdravia, infekčné ochorenia, ...)
93,7%
0,2 256x
Sociálne a filozofické základy výchovy a vzdelávania
93,3%
0,1 7x
Prevencia kriminality (popísanie kriminality detí a mládeže, prevencia)
92,9%
0,1 27x
Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI
92,9%
14,4 62x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x
Tvorba a pramene práva - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
92,6%
0,1 51x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 32x
Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy
92,1%
0,1 9x
Štátnicové otázky z Pedagogiky
92,0%
0,1 33x
Metodika záujmovej činnosti - prednášky
92,0%
0,3 8x
Didaktika technických predmetov - Národné hospodárstvo
91,9%
0,1 5x
Sociálna psychológia, psychologické disciplíny
91,9%
0,3 52x
Pojem právo v minulosti a v súčasnosti
91,8%
0,1 6x
Práva dieťaťa (Definícia dieťaťa, Syndróm CAN...)
91,8%
0,1 8x
Jadrová energia a jej bezpečnosť
91,8%
1,0 7x
Bezpečnosť a hygiena práce (študijný materiál)
91,7%
0,3 59x
Tvorivosť, kreativita
91,6%
0,1 25x
Vypracované otázky - Pedagogická psychológia
91,4%
0,2 96x
Kľúčové kompetencie technických predmetov I.
91,4%
0,1 1x
Drogová závislosť u študentov stredných škôl
91,4%
1,0 36x
Kľúčové kompetencie technických predmetov I. - zkrácená verze - tahák
91,4%
0,1 2x
Otázky ku skúške z predmetu Pedagogika
91,3%
0,1 17x
Poznámky z predmetu Pedagogická psychologia
91,2%
0,2 11x
Celoživotné rozvíjanie osobnosti
91,1%
0,1 1x
Príčiny záťaže a stresu - psychohygiena
91,1%
0,1 171x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: