Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 612   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0%
1,4 3x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 12x
Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky
99,0%
0,1 35x
Seminárna práca na tému Ekonomika podniku
98,6%
0,1 7x
Přednášky - Technológia vzdelávania
97,2%
0,2 64x
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6%
1,4 204x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 20x
Skriptá z predmetu Podniková ekonomika
96,2%
1,4 70x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 2x
Vybrané kapitoly z aplikovanej fyziky
95,8%
0,1 30x
Psychológia práce - skriptá
95,8%
0,7 94x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 11x
Cena a cenová politika
95,2%
0,1 18x
Prednášky z predmetu Všeobecná didaktika
94,5%
3,6 1x
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0%
4,2 8x
Biológia mladeže a školská hygiena (charakteristika zdravia, infekčné ochorenia, ...)
93,7%
0,2 253x
Sociálne a filozofické základy výchovy a vzdelávania
93,3%
0,1 6x
Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI
92,9%
14,4 46x
Prevencia kriminality (popísanie kriminality detí a mládeže, prevencia)
92,9%
0,1 26x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x
Tvorba a pramene práva - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
92,6%
0,1 50x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 26x
Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy
92,1%
0,1 8x
Štátnicové otázky z Pedagogiky
92,0%
0,1 29x
Metodika záujmovej činnosti - prednášky
92,0%
0,3 8x
Sociálna psychológia, psychologické disciplíny
91,9%
0,3 50x
Didaktika technických predmetov - Národné hospodárstvo
91,9%
0,1 5x
Jadrová energia a jej bezpečnosť
91,8%
1,0 7x
Bezpečnosť a hygiena práce (študijný materiál)
91,7%
0,3 59x
Tvorivosť, kreativita
91,6%
0,1 25x
Vypracované otázky - Pedagogická psychológia
91,4%
0,2 83x
Kľúčové kompetencie technických predmetov I.
91,4%
0,1 1x
Kľúčové kompetencie technických predmetov I. - zkrácená verze - tahák
91,4%
0,1 0x
Drogová závislosť u študentov stredných škôl
91,4%
1,0 34x
Otázky ku skúške z predmetu Pedagogika
91,3%
0,1 13x
Poznámky z predmetu Pedagogická psychologia
91,2%
0,2 7x
Celoživotné rozvíjanie osobnosti
91,1%
0,1 1x
Príčiny záťaže a stresu - psychohygiena
91,1%
0,1 170x
Učebné štýly - didaktika odborných predmetov
91,0%
0,1 13x
Poznámky z predmetu Sociálna psychológia
90,8%
0,3 40x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: