Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 616   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0%
1,4 8x
Návrh zdokonalenia systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
100,0%
0,3 57x
Klasifikácia technických odborov vo vzťahu k sústave študijných a učebných odborov
100,0%
0,2 0x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 16x
Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky
99,0%
0,1 38x
Seminárna práca na tému Ekonomika podniku
98,6%
0,1 21x
Trh a trhový mechanizmus - Mikroekonómia
97,4%
0,1 4x
Přednášky - Technológia vzdelávania
97,2%
0,2 68x
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6%
1,4 255x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 21x
Rodina (Vysvetlenie základných pojmov, Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny, Funkcie rodiny, Konflikt, napätie, kríza, rozvod...)
96,4%
0,1 32x
Skriptá z predmetu Podniková ekonomika
96,2%
1,4 77x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 6x
Psychológia práce - skriptá
95,8%
0,7 102x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 11x
Vybrané kapitoly z aplikovanej fyziky
95,8%
0,1 30x
Adolescencia (ČASOVÉ ČLENENIE ADOLESCENCIÍ PODĽA VEKU, SEXUÁLNY VÝVOJ /RANÁ ADOLESCENCIA/...)
95,4%
0,1 2x
Pedagogika 19. storočia (Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Tolstoj, Ušinskij)
95,2%
0,1 2x
Cena a cenová politika
95,2%
0,1 22x
Prednášky z predmetu Všeobecná didaktika
94,5%
3,6 8x
Kreativita = Tvořivost
94,2%
0,1 7x
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0%
4,2 16x
Biológia - charakterizujte zdravie, napíšte základný fyziologický tvar chrbtice...
93,7%
0,2 6x
Biológia mladeže a školská hygiena (charakteristika zdravia, infekčné ochorenia, ...)
93,7%
0,2 261x
Didaktika praktických činností (Tézy vyučovacieho predmetu)
93,6%
0,2 215x
Všobecná psychológia otázky (80 otázok s označenými správnymi odpoveďami)
93,4%
0,1 9x
Sociálne a filozofické základy výchovy a vzdelávania
93,3%
0,1 7x
Základy pedagogiky - prezentácia od prof. PhDr. Jaroslava Oberuča, CSc.
92,9%
0,1 13x
Prevencia kriminality (popísanie kriminality detí a mládeže, prevencia)
92,9%
0,1 28x
Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI
92,9%
14,4 75x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x
Počítače (kompletná charakteristika PC a jeho komponentov)
92,7%
0,1 14x
Manažérske rozhodovanie, štýl rozhodovania podľa Vrooma a Yettona
92,6%
0,1 0x
Tvorba a pramene práva - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
92,6%
0,1 52x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
92,5%
0,2 61x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 37x
Základy pedagogiky (15 vypracovaných otázok)
92,2%
0,2 31x
Psychohygiena (stres a duševné zdravie človeka)
92,2%
0,2 92x
Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy
92,1%
0,1 10x
Štátnicové otázky z Pedagogiky
92,0%
0,1 33x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: