Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 295   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 611   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0%
1,4 3x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 12x
Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky
99,0%
0,1 35x
Seminárna práca na tému Ekonomika podniku
98,6%
0,1 5x
Přednášky - Technológia vzdelávania
97,2%
0,2 63x
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6%
1,4 188x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 20x
Skriptá z predmetu Podniková ekonomika
96,2%
1,4 69x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 2x
Psychológia práce - skriptá
95,8%
0,7 92x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 9x
Cena a cenová politika
95,2%
0,1 17x
Prednášky z predmetu Všeobecná didaktika
94,5%
3,6 1x
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0%
4,2 7x
Biológia mladeže a školská hygiena (charakteristika zdravia, infekčné ochorenia, ...)
93,7%
0,2 249x
Sociálne a filozofické základy výchovy a vzdelávania
93,3%
0,1 4x
Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI
92,9%
14,4 44x
Prevencia kriminality (popísanie kriminality detí a mládeže, prevencia)
92,9%
0,1 26x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 24x
Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy
92,1%
0,1 8x
Štátnicové otázky z Pedagogiky
92,0%
0,1 26x
Metodika záujmovej činnosti - prednášky
92,0%
0,3 8x
Sociálna psychológia, psychologické disciplíny
91,9%
0,3 50x
Didaktika technických predmetov - Národné hospodárstvo
91,9%
0,1 4x
Jadrová energia a jej bezpečnosť
91,8%
1,0 7x
Bezpečnosť a hygiena práce (študijný materiál)
91,7%
0,3 59x
Drogová závislosť u študentov stredných škôl
91,4%
1,0 34x
Vypracované otázky - Pedagogická psychológia
91,4%
0,2 81x
Kľúčové kompetencie technických predmetov I.
91,4%
0,1 1x
Kľúčové kompetencie technických predmetov I. - zkrácená verze - tahák
91,4%
0,1 0x
Otázky ku skúške z predmetu Pedagogika
91,3%
0,1 13x
Poznámky z predmetu Pedagogická psychologia
91,2%
0,2 7x
Celoživotné rozvíjanie osobnosti
91,1%
0,1 1x
Príčiny záťaže a stresu - psychohygiena
91,1%
0,1 170x
Učebné štýly - didaktika odborných predmetov
91,0%
0,1 13x
Poznámky z predmetu Sociálna psychológia
90,8%
0,3 40x
Personálne kompetencie osobnosti učiteľa a ich realizácia
90,6%
0,1 18x
Vypracované otázky - Profilové poznatky
90,6%
0,2 61x
Predmet a metódy vývinovej psychológie
90,5%
0,4 42x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: