Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 615   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0%
1,4 8x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 15x
Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky
99,0%
0,1 38x
Seminárna práca na tému Ekonomika podniku
98,6%
0,1 17x
Trh a trhový mechanizmus - Mikroekonómia
97,4%
0,1 3x
Přednášky - Technológia vzdelávania
97,2%
0,2 68x
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6%
1,4 245x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 21x
Skriptá z predmetu Podniková ekonomika
96,2%
1,4 77x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 6x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 11x
Vybrané kapitoly z aplikovanej fyziky
95,8%
0,1 30x
Psychológia práce - skriptá
95,8%
0,7 98x
Pedagogika 19. storočia (Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Tolstoj, Ušinskij)
95,2%
0,1 0x
Cena a cenová politika
95,2%
0,1 21x
Prednášky z predmetu Všeobecná didaktika
94,5%
3,6 7x
Kreativita = Tvořivost
94,2%
0,1 7x
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0%
4,2 16x
Biológia mladeže a školská hygiena (charakteristika zdravia, infekčné ochorenia, ...)
93,7%
0,2 260x
Biológia - charakterizujte zdravie, napíšte základný fyziologický tvar chrbtice...
93,7%
0,2 6x
Didaktika praktických činností (Tézy vyučovacieho predmetu)
93,6%
0,2 215x
Všobecná psychológia otázky (80 otázok s označenými správnymi odpoveďami)
93,4%
0,1 3x
Sociálne a filozofické základy výchovy a vzdelávania
93,3%
0,1 7x
Prevencia kriminality (popísanie kriminality detí a mládeže, prevencia)
92,9%
0,1 28x
Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI
92,9%
14,4 74x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x
Počítače (kompletná charakteristika PC a jeho komponentov)
92,7%
0,1 12x
Tvorba a pramene práva - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
92,6%
0,1 51x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
92,5%
0,2 61x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 36x
Psychohygiena (stres a duševné zdravie človeka)
92,2%
0,2 91x
Základy pedagogiky (15 vypracovaných otázok)
92,2%
0,2 31x
Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy
92,1%
0,1 10x
Štátnicové otázky z Pedagogiky
92,0%
0,1 33x
Metodika záujmovej činnosti - prednášky
92,0%
0,3 8x
Didaktika technických predmetov - Národné hospodárstvo
91,9%
0,1 5x
Sociálna psychológia, psychologické disciplíny
91,9%
0,3 52x
Jadrová energia a jej bezpečnosť
91,8%
1,0 9x
Pojem právo v minulosti a v súčasnosti
91,8%
0,1 8x
Práva dieťaťa (Definícia dieťaťa, Syndróm CAN...)
91,8%
0,1 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: