Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 135   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 603   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 11x
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6%
1,4 160x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 19x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 8x
Cena a cenová politika
95,2%
0,1 14x
Prednášky z predmetu Všeobecná didaktika
94,5%
3,6 0x
Biológia mladeže a školská hygiena (charakteristika zdravia, infekčné ochorenia, ...)
93,7%
0,2 244x
Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI
92,9%
14,4 31x
Prevencia kriminality (popísanie kriminality detí a mládeže, prevencia)
92,9%
0,1 26x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 15x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 23x
Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy
92,1%
0,1 8x
Štátnicové otázky z Pedagogiky
92,0%
0,1 24x
Metodika záujmovej činnosti - prednášky
92,0%
0,3 7x
Didaktika technických predmetov - Národné hospodárstvo
91,9%
0,1 4x
Jadrová energia a jej bezpečnosť
91,8%
1,0 7x
Drogová závislosť u študentov stredných škôl
91,4%
1,0 33x
Kľúčové kompetencie technických predmetov I.
91,4%
0,1 0x
Kľúčové kompetencie technických predmetov I. - zkrácená verze - tahák
91,4%
0,1 0x
Otázky ku skúške z predmetu Pedagogika
91,3%
0,1 12x
Príčiny záťaže a stresu - psychohygiena
91,1%
0,1 168x
Vypracované otázky - Profilové poznatky
90,6%
0,2 60x
Predmet a metódy vývinovej psychológie
90,5%
0,4 42x
Vybrané kapitoly z aplikovanej fyziky
90,3%
1,0 46x
Kozmetický salón (podnikateľský plán)
90,3%
0,5 64x
Samovražda – neprirodzená smrť
89,8%
0,1 3x
Biológia mládeže, školská hygiena a drogová závislosť
89,7%
0,1 12x
Komunikácia v organizácii
89,6%
0,1 1x
Vznik psychológie ako vedy - všeobecná psychológia
89,6%
0,1 67x
Pedagogická komunikácia - otázky
89,5%
0,9 2x
Verbálna a nevrbálna komunikácia
89,5%
1,7 22x
Študijné poznámky - Účtovníctvo
89,4%
0,1 3x
Profilové poznatky z profesijných odborov
89,0%
2,3 10x
Pedagogika zrakovo postihnutých
89,0%
0,3 7x
Poznámky ku prednáške - Všeobecná psychológia
88,6%
0,2 89x
Dotazníky ku klúčovým kompetenciam
88,5%
0,1 19x
Vývinová psychológia od obdobia batoľaťa do obdobia puberty
88,2%
0,1 3x
Školský systém Slovenskej republiky
87,9%
1,0 23x
Krúžok varenia a pečenia - metodika záujmovej činnosti
87,6%
0,1 71x
Všeobecná psychológia - poznávacie procesy
87,4%
0,1 114x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: