Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 625   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Klasifikácia technických odborov vo vzťahu k sústave študijných a učebných odborov
100,0%
0,2 3x
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0%
1,4 9x
Návrh zdokonalenia systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
100,0%
0,3 57x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 17x
Pedagogická psychológia - Diagnostika porúch učenia
99,0%
0,1 1x
Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky
99,0%
0,1 39x
Seminárna práca na tému Ekonomika podniku
98,6%
0,1 25x
Trh a trhový mechanizmus - Mikroekonómia
97,4%
0,1 8x
Přednášky - Technológia vzdelávania
97,2%
0,2 69x
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6%
1,4 270x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 22x
Rodina (Vysvetlenie základných pojmov, Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny, Funkcie rodiny, Konflikt, napätie, kríza, rozvod...)
96,4%
0,1 32x
Pedagogická psychológia - Diagnostika porúch učenia
96,2%
0,1 0x
Skriptá z predmetu Podniková ekonomika
96,2%
1,4 78x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 7x
Psychológia práce - skriptá
95,8%
0,7 103x
Vybrané kapitoly z aplikovanej fyziky
95,8%
0,1 30x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 13x
Adolescencia (ČASOVÉ ČLENENIE ADOLESCENCIÍ PODĽA VEKU, SEXUÁLNY VÝVOJ /RANÁ ADOLESCENCIA/...)
95,4%
0,1 5x
Cena a cenová politika
95,2%
0,1 22x
Pedagogika 19. storočia (Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Tolstoj, Ušinskij)
95,2%
0,1 9x
Prednášky z predmetu Všeobecná didaktika
94,5%
3,6 10x
Voda (Fyzikálne a chemické vlastnosti vody + Potreba vody pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo a jej kvalita)
94,5%
0,1 5x
Kreativita = Tvořivost
94,2%
0,1 8x
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0%
4,2 19x
Biológia mladeže a školská hygiena (charakteristika zdravia, infekčné ochorenia, ...)
93,7%
0,2 262x
Biológia - charakterizujte zdravie, napíšte základný fyziologický tvar chrbtice...
93,7%
0,2 7x
Didaktika praktických činností (Tézy vyučovacieho predmetu)
93,6%
0,2 215x
Všobecná psychológia otázky (80 otázok s označenými správnymi odpoveďami)
93,4%
0,1 49x
Sociálne a filozofické základy výchovy a vzdelávania
93,3%
0,1 15x
Všeobecná didaktika - Učiteľ a žiak vo výučbe
93,3%
0,1 1x
Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI
92,9%
14,4 79x
Základy pedagogiky - prezentácia od prof. PhDr. Jaroslava Oberuča, CSc.
92,9%
0,1 15x
Prevencia kriminality (popísanie kriminality detí a mládeže, prevencia)
92,9%
0,1 31x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x
Počítače (kompletná charakteristika PC a jeho komponentov)
92,7%
0,1 14x
Manažérske rozhodovanie, štýl rozhodovania podľa Vrooma a Yettona
92,6%
0,1 1x
Tvorba a pramene práva - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
92,6%
0,1 53x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
92,5%
0,2 63x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 42x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: