Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Rodina (Vysvetlenie základných pojmov, Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny, Funkcie rodiny, Konflikt, napätie, kríza, rozvod...)

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14207
Posledná úprava
27.07.2022
Zobrazené
3 749 x
Autor:
kapuerax
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vysvetlenie základných pojmov

Rodina je forma dlhodobého solidárneho spolužitia osôb spojených príbuzenskými vzťahmi, v ktorej sú dospelí členovia zodpovední za výchovu detí. Existujú v nej dva základné vzťahy: príbuzenstvo a manželstvo. Príbuzenstvo definujeme ako vzťah medzi jedincami, ktorý vzniká buď sobášom alebo pokrvnými väzbami v otcovskej alebo materskej línii. Pod pojmom manželstvo rozumieme oficiálny, sociálne akceptovaný sexuálny zväzok dvoch dospelých jedincov. Sobášom dvoch partnerov sa stávajú príbuznými aj ich rodičia, súrodenci a ďalší pokrvní príbuzní každého z nich. Vždy musíme rozlišovať medzi rodinou a širším príbuzenstvom.
Rozlišujeme dve základné typy rodiny: rodinu nukleárneho typu a rozšírenú rodinu. Rodina nukleárneho typu sa skladá z dospelých manželov a ich biologických alebo adoptívnych detí žijúcich v spoločnej domácnosti. Keď v jednej domácnosti žijú s rodičmi a ich deťmi aj ďalší príbuzní (napr. starí rodičia, bratia a sestry so svojimi partnermi), jedná sa o rozšírenú rodinu.

1.1 Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny

Rozoznávame rôzne druhy štruktúr a vnútornej organizácie rodiny. Štruktúra môže závisieť od typu manželstva - môže byť monogamné, čo znamená, že jeden muž alebo žena môžu mať len jedného manželského partnera. Takéto manželstvá sú typické pre západný svet (s monogamiou sa stretávame tiež v ríši zvierat), avšak ani zďaleka nie sú vo svete normou. G. Murdock, vo svojej štúdii z roku 1949, v ktorej analyzoval okolo 250 súčasných kultúr, dospel k záveru, že viac ako 80% z nich pripúšťa polygamiu.[1] Poznáme dva typy polygamie: polygýniu (mnohoženstvo) a polyandriu (mnohomužstvo).
...

Kľúčové slová:

rodina

vzťahy

konflikty v rodine

deti

rodičia

manželia

manželstvo

reprodukčná funkcia

výchova

vychovávanie

rozvod

komúna

konkubinát

single

monogamia

polygamiaObsah:
 • Vysvetlenie základných pojmov
  Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny
  Štruktúra rodiny v západnej spoločnosti
  Funkcie rodiny
  Biologicko-reprodukčná funkcia
  Ekonomická funkcia
  Výchovná funkcia
  Emocionálna a psychohygienická funkcia
  Ochranná funkcia
  Socializačná funkcia
  Konflikt, napätie, kríza, rozvod
  Konflikt
  Napätie
  Kríza
  Rozvod
  Alternatívy k manželstvu a klasickej rodine
  Komúny
  Spolužitie partnerov bez sobáša
  Registrované partnerstvá
  Singles
  Odvrátená strana rodiny
  Pohlavné zneužívanie detí
  Násilie v rodine
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • Giddens, A.: Sociologie.
 • Jandourek, J.: Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: 2003, ISBN 80-7178-749-3
 • Levická, J: Sociálna práca s rodinou I.. 1. vyd. Trnava: 2004, ISBN 80-89074-93-6
 • Szczepański, J.: Základní sociologické pojmy. 1. vyd. Praha: 1966, ISBN 25-054-66
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko