Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 124   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Význam racionálnej výživy a pohybovej aktivity v zdravom spôsobe života
100,0%
0,5 38x
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0%
0,1 4x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Pedagogika
100,0%
1,0 6x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 39x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 24x
Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
99,8%
0,2 21x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 9x
Vývin narácie v detskej reči
96,6%
4,1 10x
Rodina (Vysvetlenie základných pojmov, Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny, Funkcie rodiny, Konflikt, napätie, kríza, rozvod...)
96,4%
0,1 32x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 40x
Seminárna práca z Informatiky - Dištančné vzdelávanie
94,4%
0,5 11x
Alternatívne školstvo - pedagogika Márie Montessori
93,9%
0,1 18x
Pedagogika (19 štátnicový otázok - každá obsahuje 3 podotázky)
93,8%
1,4 3x
Využitie informačnej technológie vo výuke na základných školách - predmet matematika
92,8%
0,1 1x
Náhradná rodinná starostlivosť
92,7%
0,1 180x
Vypracované štátnicové otázky - pedagogika a psychológia
92,3%
0,7 43x
Časovo-tematický plán pre 3. ročník
92,3%
0,1 542x
Vypracovanie štátnicových otázok z predmetu pedagogika
92,3%
2,5 32x
Vypracované tézy z pedagogiky na štátne záverečné skúšky
92,3%
0,2 4x
Štátnicové otázky z Pedagogiky
92,0%
0,1 33x
Záškoláctvo (rozdelenie, príčiny, delikvencia a kriminalita)
91,3%
0,1 14x
Otázky ku skúške z predmetu Pedagogika
91,3%
0,1 19x
Výchovné problémy v súčasnej spoločnosti - alkoholizmus
91,1%
0,1 46x
Vypracované otázky ku skúške z Pedagogiky
90,9%
0,4 1x
Rodina a výchova
90,8%
0,1 35x
Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou
90,2%
0,1 52x
Základy pedagogiky - pedagogika ako veda o výchove
90,0%
0,2 25x
Základy pedagogiky (poznámky z prednášok)
89,9%
0,2 3x
Vývinová psychológia - Nástup do školy a školský vek
89,8%
0,1 5x
Vypracované otázky z Pedagogiky
89,4%
0,3 1x
Pedagogika - štátnicové otázky
89,2%
0,5 70x
Práca s rómami - Intervenčný výtvarný program
88,7%
0,1 4x
Komparácia školstva na Slovensku a v Mexiku
88,4%
0,1 11x
Motivácia vo vyučovaní
88,2%
0,1 25x
Stres dnešnej mládeže a jeho zvládanie
87,9%
0,1 55x
Pedagogika (štátnice)
87,8%
1,0 147x
Alkoholizmus a výchovné problémy spoločnosti
87,3%
0,1 50x
Infraštruktúra pedagogickej vedy
87,2%
0,1 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: