Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 117   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 8x
Význam racionálnej výživy a pohybovej aktivity v zdravom spôsobe života
100,0%
0,5 37x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 38x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
99,8%
0,2 19x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 24x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 2x
Vývin narácie v detskej reči
96,6%
4,1 8x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 30x
Seminárna práca z Informatiky - Dištančné vzdelávanie
94,4%
0,5 9x
Náhradná rodinná starostlivosť
92,7%
0,1 174x
Vypracovanie štátnicových otázok z predmetu pedagogika
92,3%
2,5 30x
Vypracované tézy z pedagogiky na štátne záverečné skúšky
92,3%
0,2 4x
Vypracované štátnicové otázky - pedagogika a psychológia
92,3%
0,7 36x
Štátnicové otázky z Pedagogiky
92,0%
0,1 30x
Otázky ku skúške z predmetu Pedagogika
91,3%
0,1 13x
Záškoláctvo (rozdelenie, príčiny, delikvencia a kriminalita)
91,3%
0,1 12x
Výchovné problémy v súčasnej spoločnosti - alkoholizmus
91,1%
0,1 46x
Vypracované otázky ku skúške z Pedagogiky
90,9%
0,4 1x
Rodina a výchova
90,8%
0,1 32x
Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou
90,2%
0,1 50x
Základy pedagogiky - pedagogika ako veda o výchove
90,0%
0,2 23x
Vypracované otázky z Pedagogiky
89,4%
0,3 1x
Pedagogika - štátnicové otázky
89,2%
0,5 69x
Komparácia školstva na Slovensku a v Mexiku
88,4%
0,1 4x
Motivácia vo vyučovaní
88,2%
0,1 24x
Stres dnešnej mládeže a jeho zvládanie
87,9%
0,1 55x
Pedagogika (štátnice)
87,8%
1,0 137x
Alkoholizmus a výchovné problémy spoločnosti
87,3%
0,1 50x
Infraštruktúra pedagogickej vedy
87,2%
0,1 0x
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese
86,7%
0,1 10x
Modely riadenia škôl
86,5%
0,1 0x
Učebný štýl, pamäť, sústredenie, koncentrácia
86,5%
2,2 3x
Projektové vyučovanie
86,1%
0,1 1x
Príčiny šikanovania medzi deťmi a mládežou
85,1%
0,1 11x
Poznámky zo Základov pedagogiky
84,9%
0,2 49x
Pedagogika ako veda
84,7%
0,2 17x
Trvalo udržateľný rozvoj
84,2%
0,1 22x
Motivácia v školstve
84,1%
0,1 0x
Pokúste sa vysvetliť význam využívania voľného času detí a mládeže ako možnú ochranu proti negatívnym spoločenským javom
83,2%
0,1 12x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: