Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2994
Posledná úprava
30.03.2017
Zobrazené
1 957 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základné pojmy ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou
Davison a Neale delia symptómy ADHD do troch subkategórií:
1. Jednoduchá porucha pozornosti /ADD/ - diagnostikuje sa u detí s poruchami pozornosti, ale s normálnou úrovňou aktivizácie, títo jedinci majú problémy predovšetkým so zameraním pozornosti na informačný proces.
2. Hyperaktivita a impulzivita
3. Spojením oboch týchto ťažkosti vzniká porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a impulzivitou. Do tejto kategórie patrí najviac detí.
Barkley okrem týchto vyššie uvedených typov rozlišuje ešte
• ADHD s agresivitou a bez agresivity
• Opozičné chovanie - ODD /Oppositional Defiant Disorders/.
Rozlíšenie ADHD s agresivitou a bez agresivity je v pedagogike veľmi dôležité, pretože iný je prístup k dieťaťu, ktoré je len hyperaktívne a impulzívne, ako k tomu, ktoré sa správa agresívne a tým ohrozuje iných.

Definícia
Je to vývinová porucha detí s určitým stupňom nepozornosti, nesústredenosti, hyperaktivity a impulzivity. Tieto ťažkosti nie je možné vysvetliť na základe neurologických, senzorických alebo motorických postihnutí, mentálnej retardácie alebo emočných problémov. Deficity sú evidentné v predškolskom veku a sú pravdepodobne chronické. Ťažkosti sú často spojené s neschopnosťou dodržiavať pravidlá správania a konať opakovane po dlhšiu dobu určité pracovné úkony. Tieto evidentné biologické deficity ovplyvňujú interakcie dieťaťa s rodinou, školou a spoločnosťou.

Kľúčové slová:

adhd

etopedia

hyperaktivita

sexuálne zneužívanie

šikanovanie

domáce násilie

rodina bez otcaObsah:
 • Základné pojmy ADHD
  Definícia
  Príčiny ADHD
  Prejavy
  Deti s ADHD môžu mať problémy s učením
  Deti s ADHD mávajú problémy i doma
  Deti s ADHD môžu mať aj iné problémy
  Dopad ADHD na život postihnutého
  Liečba dospelých
  Asociálne správanie a neposlušnosť
  Porucha správania
  Porucha opozičného vzdoru
  Porucha vyvolaná účinkom alkoholu a návykových látok
  Citové týranie
  Telesné týranie
  Sexuálne zneužívanie
  Šikanovanie
  Domáce násilie
  Zmeny v rodine
  Rodina bez otca
  Rodina s nevlastným otcom
  Rodina bez matky
  Deti bez rodičov
  Viacdetné rodiny