Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 656   |   Strana 1 / 17


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Formovanie jazykovej štruktúry kultúrnej slovenčiny v 11. až 15. storočí
100,0%
0,1 1x
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0%
0,1 14x
Analýza multivariačních dat v taxonomii (fenetické metody): Karol Marhold a Jan Suda
100,0%
2,6 0x
Staroba a voľný čas (Starnutie, Voľný čas, Inštitucionálna starostlivosť o starých ľudí)
100,0%
0,4 26x
Sociálno - politické názory Tomáša Akvinského
99,2%
0,1 4x
Technické materiály - drevo (spracovanie dreva, fyzikálne a mechanické vlastnosti, použitie a uplatnenie)
97,8%
0,1 4x
Zmluva z Nice a Lisabonská zmluva
97,4%
0,6 21x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 57x
Farmácia - história farmácie, vývoj farmácie vo svete a na našom území
97,0%
0,6 2x
Historizmus v tvorbe štúrovcov a estetické prvky v tvorbe Ľudovíta Štúra
96,9%
0,1 15x
Vývin narácie v detskej reči
96,6%
4,1 10x
Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia
96,1%
0,1 27x
Koncepcia prozaickej tvorby ostatných predstaviteľov romantizmu (Tomášik, Pauliny-Tóth, Kubáni, Ferienčík, Bachát, Zechenter-Laskomerský, Francisci, Nosák, Matúška)
95,6%
0,1 3x
Seminárna práca na tému Drogy
95,4%
0,2 97x
Šikanovanie - ako spoznať šikanovanie, prevencia proti šikanovaniu, skupinová práca, prieskum...
95,4%
0,8 20x
Nefertiti - Najznámejšie ženské portréty Strednej a Novej ríše
95,2%
8,6 2x
Vplyv ľudovej balady na tvorbu Janka Kráľa a Jána Bottu
95,1%
0,1 6x
Myslenie (formy myslenia, druhy myslenia, inteligencia...)
94,9%
0,1 10x
Civilizačné ochorenia
94,8%
0,1 10x
Sedemročná vojna
94,8%
0,2 3x
Chelsea Londýn
94,5%
2,9 10x
Predstavy - Všeobecná charakteristika predstáv (seminárna práca z psychologickej propedeutiky)
94,2%
0,1 4x
Meditatívno - spirituálna poézia Rudolfa Dilonga v básnickej zbierke Mladý svadobník
94,1%
0,1 36x
Politika v médiach (Médiá a ich politické poslanie, Boj o tlačovú slobodu, Komunikačná a mediálna politika...)
93,9%
0,1 9x
Benchmarking - manažment verejnej správy a regiónov
93,7%
0,1 9x
Človek a príroda, etika a estetika v diele Jána Kollára Slávy dcéra
93,6%
0,1 35x
Rozvíjanie tvorivosti na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slohu
93,6%
1,3 23x
Psychológia vzťahu medzi učiteľom a žiakom
93,6%
0,1 10x
Krajinomaľba (obraz krajiny)
93,0%
0,1 9x
Bernolákovské obdobie - Bernolákovčina
92,9%
0,1 7x
Terminológia v technickej výchove
92,5%
0,1 10x
Právne aspekty (Druhá Československá republika, Poválečný vývoj státu a práva, Právo v letech 1918, Protektorát Čechy a Morava...)
92,4%
0,1 2x
Koordinácia dobrovoľníkov v Klube CF
92,3%
0,2 3x
Prepojenie ľúbostného a vlasteneckého motívu v tvorbe Andreja Sládkoviča
92,2%
0,1 9x
Biológia detí (Ontogenetický vývin jedinca, Základy ľudskej genetiky, Vzťah medzi génmi a alelami...)
92,0%
0,1 9x
Alkoholizmus a jeho prevencia
91,9%
0,1 309x
Teória literatúry - otázky + odpovede
91,8%
0,8 18x
Matematika - štátnicové otázky (sčítanie prirodzených čísel, vzájomné polohy geometrických útvarov v priestore)
91,6%
0,7 10x
Samovražedné (suicídne) správanie mládeže a dospievajúcich
91,5%
0,1 4x
Slovenská a česká literatúra 19. a 20. st.
91,4%
0,1 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: