Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Terminológia v technickej výchove

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4869
Posledná úprava
22.10.2017
Zobrazené
2 777 x
Autor:
kicho
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Všetky vedné odbory majú dnes svoje základné pojmy a metódy ako s nimi pracovať. Tiež zmysel a predmet záujmu. Matematika sa zaoberá kvantitatívnymi a priestorovými vzťahmi, fyzika skúmaním podstaty a spôsoby zmien energie, biológia existenciou a fungovaním biologických systémov a procesov. V technike, pod ktorou budeme chápať orientáciu elektrotechniky, automatizácie, náuku o materiáloch, technológiách s nimi spätých a najnovšie informačno-komunikačnej technológie. Tu na nás číha takisto ako pri iných disciplínach mnoho neosvojených a zložitých pojmov.
Dnešná doba nám umožňuje rôzne komunikovať neverbálne, no v tzv. integračných procesoch hraje prioritnú formu ľudskej komunikácie jazyk (v rámci národných spoločenstiev jazyk dominantného národa), ktorý sa dá považovať nielen za hlavný prvok našej národnej identity, ale tiež je to hlavný nositeľ národnej kultúry a celkového národného reprezentatívneho povedomia. Všetky vzdelávacie systémy na svete preto venujú veľkú pozornosť práve výučbe materského jazyka a výnimkou nie je ani Slovensko. Výuka slovenského jazyka prebieha po celú dobu všeobecného vzdelávania. Jedným z jeho cieľov je zvýšenie úrovne jazykovej kultúry, ktorej organickú súčasť tvorí tiež terminologická kultúra. Tá sa týka všetkých troch hlavných prostredí, v ktorých moderný človek žije. Je to predovšetkým prírodné prostredie, ktorého organickou zložkou je sám človek ako biologický tvor, ďalej spoločenské prostredie, ktorého neoddeliteľnou časťou je výchova a nadobudnuté vzdelanie a tretím prostredím je technosféra, umelé prostredie vytvorené človekom, ktorého hlavnou zložkou sú rôzne technické objekty. Vo všeobecnom vzdelaní však zatiaľ nenašla príprava ľudského jedinca na život v technosfére adekvátny obraz. Bez ohľadu na to, kedy sa tak stane, rýchlo napredujúci vývoj v oblasti techniky vyžaduje, aby sa v rámci obecnej jazykovej prípravy zvýšila tiež jazyková kultúra vo vzťahu k technike. Cieľom tejto práce je priblížiť širokej pedagogickej základni disciplínu nazývanú ,,terminológia v technickej výchove,,. A na konkrétnych prípadoch poukázať na bežné chyby v používaných termínoch žiakmi na školách. Taktiež vykresliť niektoré originálne metódy na odstránenie tak negatívneho fenoménu ako sú chyby v technickej terminológii a jej výslovnosti.


Kľúčové slová:

terminológia

technická výchova

technika

pojmy

terminologická kultúra

výslovnosť

technika

výučba slovenčinyObsah:
 • Úvod:
  Vymedzenie pojmu:
  Terminologická kultúra:
  Výslovnosť:
  Vzťah jazyka k technosfére a technike (ciele):
  Možnosti začlenenia technickej terminológie do výučby slovenčiny:
  Záver:
  Literatúra:

Zdroje:
 • STOFFA, J. : Terminológia v technickej výchove, 2. vyd. Olomouc, UpvO, 2000,
 • STOFFA, J. : Krobotová M. : XI. Didmattech zborník, Nitra, 2003,
 • KRÁĽ, A. : Pravidlá slovenskej výslovnosti, 2. vyd. Bratislava, SPN, 1988,
 • DŽUGANOVÁ, B. : Terminológia ako vedná disciplína
 • ŠKARA, I. : Úvod do teorie technického vzdělávání a technické výchovy žáků základní školy, 1. vyd. Brno, 2003