Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

 Home » Technika

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 9 774   |   Strana 1 / 245


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 10x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 10x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 21x
Vývoj leteckej akrobacie a jej vplyv na organizmus človeka
100,0%
2,1 0x
Organizácia automobilovej výroby - BMW DE, Nemecko
100,0%
11,9 4x
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0%
1,6 3x
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0%
0,9 0x
Informačný systém lekárne - softvérové inžinierstvo
100,0%
1,1 65x
Semestrálna práca zo základov počítačov - Svet harddiskov
100,0%
2,0 3x
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0%
0,3 23x
Riziko zadnej časti palivového cyklu a nuklidové zloženie paliva reaktorov
100,0%
0,8 1x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 16x
Metodika projektovania systémov automatického riadenia výrobno - energetických procesov
100,0%
0,3 0x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 1x
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0%
2,1 10x
Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody
100,0%
1,9 22x
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0%
3,2 1x
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0%
10,1 20x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 34x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 24x
Závislosť základných takticko-technických charakteristík radaru na jeho energetických a signálových parametroch.
100,0%
0,4 1x
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0%
2,5 23x
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8%
0,3 53x
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8%
3,1 22x
Portálový jednonosníkový žeriav - nosnosť 5000 kg
99,8%
3,0 7x
Vplyv hutníckeho priemyslu na životné prostredie
99,7%
0,6 25x
Konektivita automobilov - Inovácie vo výrobe a prevádzke automobilov
99,5%
1,5 3x
Dodávateľské systémy v AV - Magna International
99,5%
2,0 1x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 2x
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4%
0,8 80x
Servopohony nastavenia parametrov dvojvýstredníkoveho lisu
99,4%
0,5 2x
Analýza rizík vybratého elektromechanického zariadenia
99,4%
1,1 8x
Návrh technológie spájania súčiastok z plastu ultrazvukom
99,3%
0,3 13x
Termoelektrický systém snímania teploty, elektrické snímače teploty
99,2%
0,1 2x
Dátové sklady-ich história, štruktúra, význam
99,2%
0,2 0x
Hodnotenie kvality povrchovej vrstvy plochy vyrobenej technológiou elektroerozívneho obrábania
99,2%
2,7 15x
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2%
0,2 4x
Prehľad výrobných zariadení na výrobu DSG prevodoviek
99,2%
5,3 4x
Degradačné procesy a medzné stavy materiálov
99,1%
0,2 28x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: