Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

 Home » Technika

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 9 821   |   Strana 1 / 246


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Brzdová sústava v automobile (prezentácia) + Kotúčová brzda v automobile (seminárna práca)
100,0%
2,6 12x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 22x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 17x
Organizácia automobilovej výroby - BMW DE, Nemecko
100,0%
11,9 4x
Možnosti tvorby a implementácie elektronického obchodu
100,0%
0,3 14x
Životný cyklus projektu (seminárna práca) + Organizovanie podujatia (semestrálna práca)
100,0%
1,9 11x
Informačný systém lekárne - softvérové inžinierstvo
100,0%
1,1 68x
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0%
0,3 23x
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0%
1,6 3x
Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov
100,0%
2,3 19x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 15x
Konštrukčné ocele ušľachtilé triedy 15 - Seminárna práca - Náuka o materiáloch
100,0%
3,9 0x
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0%
0,9 0x
Vývoj leteckej akrobacie a jej vplyv na organizmus človeka
100,0%
2,1 0x
Návrh lepeného spoja plastových súčiastok (zadanie)
100,0%
1,2 1x
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0%
2,5 23x
Ultrazvukový snímač vzdialenosti - Semestrálny projekt I (Priemyselné Inžinierstvo)
100,0%
1,5 10x
Svetlo-technické prostriedky na letiskových plochách
100,0%
1,3 10x
Údržba strojného parku v lome Vechec (Práca prezentuje údržbu strojného parku v lome Vechec, ktorý sa zaoberá ťažbou kameňa.)
100,0%
1,6 7x
Alternativní zdroje energie pro záhradní a rekreační domy
100,0%
3,6 2x
Riziko zadnej časti palivového cyklu a nuklidové zloženie paliva reaktorov
100,0%
0,8 1x
Metodika projektovania systémov automatického riadenia výrobno - energetických procesov
100,0%
0,3 0x
Elektronický spôsob zabezpečenia motorového vozidla proti odcudzeniu
100,0%
1,7 17x
Náuka o materiáloch - vypracované zadania + seminárna práca - Charakteristika vybraného materiálu: Zliatiny hliníka na tvárnenie
100,0%
4,3 2x
Bezpečnosť čipových kariet (Špecifikácia), Bezpečnosť počítačových systémov
100,0%
2,4 8x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Moderné elektronické zabezpečovacie systémy proti odcudzeniu vozidiel
100,0%
2,4 23x
Pracovné prostredie - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
100,0%
2,3 15x
Teória riadenia tepelných sústav (Úvod do riadenia procesov)
100,0%
1,1 1x
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0%
2,1 14x
Závislosť základných takticko-technických charakteristík radaru na jeho energetických a signálových parametroch.
100,0%
0,4 1x
Analogová technika - počítačová cvičení (MICROCAP, PSPICE, SNAP)
100,0%
2,2 1x
Materiály pre stavbu strojov a zariadení v kozmickom priemysle
100,0%
4,4 2x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 10x
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0%
3,2 1x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 2x
Počítačové siete (Prevádzka počítačov v praxi, Architektúra, návrh a realizácia sietí, Úvod do operačných systémov...)
100,0%
2,9 4x
Semestrálna práca zo základov počítačov - Svet harddiskov
100,0%
2,0 4x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 36x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 32x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: