Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových

 Home » Technika

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 9 769   |   Strana 1 / 245


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0%
1,6 3x
Systém pre podporu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
100,0%
1,5 8x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 17x
Riziko zadnej časti palivového cyklu a nuklidové zloženie paliva reaktorov
100,0%
0,8 1x
Možnosti tvorby a implementácie elektronického obchodu
100,0%
0,3 13x
Semestrálna práca zo základov počítačov - Svet harddiskov
100,0%
2,0 4x
Informačný systém lekárne - softvérové inžinierstvo
100,0%
1,1 66x
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0%
0,9 0x
Organizácia automobilovej výroby - BMW DE, Nemecko
100,0%
11,9 4x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 21x
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0%
0,3 23x
Bezpečnosť čipových kariet (Špecifikácia), Bezpečnosť počítačových systémov
100,0%
2,4 7x
Údržba strojného parku v lome Vechec (Práca prezentuje údržbu strojného parku v lome Vechec, ktorý sa zaoberá ťažbou kameňa.)
100,0%
1,6 7x
Svetlo-technické prostriedky na letiskových plochách
100,0%
1,3 0x
Elektronický spôsob zabezpečenia motorového vozidla proti odcudzeniu
100,0%
1,7 15x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 10x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 28x
Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov
100,0%
2,3 19x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 10x
Vývoj leteckej akrobacie a jej vplyv na organizmus človeka
100,0%
2,1 0x
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0%
10,1 20x
Analogová technika - počítačová cvičení (MICROCAP, PSPICE, SNAP)
100,0%
2,2 1x
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0%
2,1 11x
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0%
2,5 23x
Alternativní zdroje energie pro záhradní a rekreační domy
100,0%
3,6 2x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 2x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 34x
Pracovné prostredie - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
100,0%
2,3 15x
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0%
3,2 1x
Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody
100,0%
1,9 22x
Materiály pre stavbu strojov a zariadení v kozmickom priemysle
100,0%
4,4 0x
Metodika projektovania systémov automatického riadenia výrobno - energetických procesov
100,0%
0,3 0x
Závislosť základných takticko-technických charakteristík radaru na jeho energetických a signálových parametroch.
100,0%
0,4 1x
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8%
0,3 64x
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8%
3,1 24x
Portálový jednonosníkový žeriav - nosnosť 5000 kg
99,8%
3,0 7x
Vplyv hutníckeho priemyslu na životné prostredie
99,7%
0,6 25x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 2x
Dodávateľské systémy v AV - Magna International
99,5%
2,0 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: