Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Semestrálna práca zo základov počítačov - Svet harddiskov

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5322
Posledná úprava
22.09.2017
Zobrazené
3 803 x
Autor:
tondamravec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt , ktorí práve držíte v ruke bol vypracovaný pre zápočet na základy počítačov. Mal by vás mal zoznámiť s prehľadom problematiky harddiskov, teda „pevných diskov“, ktorý je nevyhnutný pre uchovávanie a čítanie dát.

V Tejto práci sa podrobne venujem problematike pevných diskov z hľadiska fyzickej aj logickej štruktúry.
V súčastnosti, keď sa hardvér je v prudkom rozvoju a PC sa používa takmer v každej oblasti života je nevyhnutnosťov poznať aspoň základné princípy fungovania týchto zariadení.
Cieľom práce je zoznamiť čitatela na rozdiely medzi prvkami pevných diskov aby sa používateľ mohol rozhodnúť pre správny a jemu vyhovujúci. Taktiež sa pozrieme aj na prípadne chyby disku aby sa užívatel mohol poučiť z chýb iných a vyvarovať sa im. Pochopením princípov fungovania jednotlivých súčiastok môže čitateľ riešiť rôzne problémy.

Práca je rozdelená do 6 kapitol, každá kapitola je vyhradená určitej téme , kapitoly sú pre lepšiu prehľadnosť rozdelené do podkapitol.
Prvá kapitola je venovaná historii vzniku disku. Druhá kapitola má názov Pevný disk. V tejto kapitole sa zaoberám otázkou čo je pevný disk a rozdelením pevným diskov z viacerých kritérii. V tretej kapitole je zahrnutá stavba pevného disku a to z virtuálneho členenia. Štvrtá kapitola sa zaoberá rozhraním pevného disku. V piatej kapitole je vysvetlený pojem technológie kolmého zápisu, ktorým nožno dosiahnut väčšej kapacity, V podkapitolách sa venujem technológiam ako s.m.a.r.t a iným, ktoré sú integrované v diskoch.
Šiesta kapitola je zameraná na problematiku porúch diskov
Pre porovnanie poruchovosti pevných diskov sa v prilohách nachádza štatistika poruchovosti pevných diskov.

Kľúčové slová:

harddisky

clustre

cylindre

súborový systém

poškodené sektory

motorček disku

elektronikaObsah:
 • Obsah 3
  1 História... 4
  2.1 Charakteristiky pevných diskov podľa(1) 5
  2.2 Činnosť pevného disku 6
  2.2.1 Platne, stopy, cylindre a sektory pevného disku 7
  2.2.2 Formátovanie pevného disku 8
  3 Súborové systémy 9
  3.1 Štruktúra súborového systému FAT(2) 9
  3.1.1 Obmedzenia FAT16 10
  3.2 Súborový systém Windows NT (NTFS) 12
  3.2.1 Systémové súbory súborového systému NTFS: 12
  3.3 Súborový systém HPFS (High Performance File System) 13
  4 Rozhranie pevných diskov 14
  4.1 Paralel ATA (4) 14
  4.2 Rozhranie SATA(4) 16
  4.2.1 Rozhranie SATA 3Gb/s(4) 17
  4.2.2 Rozhranie eSATA(4) 18
  4.3 RAM Disk a SSD(4) 18
  5. Technologie súčastnosti v pevných diskoch 5.1 Technológia kolmého zápisu(4) 20
  5.3 Ďaľšie technológie (6) 22
  6 Chyby disku(7) 24
  6.1 Poškodené sektory 24
  6.2 Zadrené ložiska a nefunkčný motorček disku 24
  6.3 Poškodená elektronika 24
  Záver 25
  Prílohy 26
  Použitá literatura: 31

Zdroje:
 • MUELLER, S.: Osobní počítač Hardware, Upgrade, Opravy. 1. vyd. 2003. ISBN 80-7226-796-5
 • HLAVENKA, J.: Výkladový slovník. 3. vyd. 1997. ISBN 80-7226-023-5
 • Wikipédia. Pevný disk.
 • Vítek, J. Pevné disky - terminologie a specifikace - Rozhraní pevných disků, NCQ, Port
 • Reiter, Michal: Testovali sme hardware. Pc revue 11/2006, s. 102
 • Reiter, Michal: Testovali sme hardware. Pc revue 12/2006, s. 121
 • Sadílková, M. Jak funguje pevný disk?.
 • Luks. Malá statistika poruchovosti pevných disků.