Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 667   |   Strana 1 / 17


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0%
0,2 19x
Prví priekopníci, prvé filmové skupiny - dejiny filmu II.
100,0%
0,9 20x
Projekt periodika Senior (Bakalárska práca)
98,9%
0,7 41x
Novinárske dielo Ladislava Novomeského
98,0%
0,2 10x
Mediálna manipulácia ako spôsob vytvárania verejnej mienky na príklade Slovenska
97,5%
0,1 38x
Životopis Johna Miltona (so zvláštnym zreteľom na
97,4%
0,1 0x
Podstata marketingovej koncepcie a jej základné kategórie
97,4%
0,1 3x
Nové trendy v dištančnom a celoživotnom vzdelávaní
97,3%
0,1 1x
Postklasický film a jeho tendencie
97,1%
0,5 22x
Techniky mediálnej manipulácie
96,9%
0,3 17x
Seminárna práca z predmetu Všeobecná ekonomická teória - Hospodárska politika
96,8%
0,1 39x
Charakter a význam euroústavy
96,5%
0,5 5x
Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)
96,2%
0,4 31x
Diferenčné znaky novín a časopisu
96,1%
0,1 10x
Novinárske dielo Martina Rázusa pred vznikom Československej republiky (1888-1937)
96,0%
0,1 18x
Platobná karta ako nástroj platobného styku, druhy platobných kariet a ich význam
95,8%
0,1 7x
Dôsledky porúch správania
95,6%
0,1 17x
Psychológia a reklama
95,5%
4,3 34x
Televízna žurnalistika na Slovensku v rokoch 1948 - 1968
94,6%
0,1 2x
Členenie a charakteristika publicistiky emocionálneho typu v printovom médiu
94,6%
0,1 67x
Technológia WAP
94,6%
0,2 12x
WYSIWYG editory a ich dopad na súčasné možnosti elektronického publikovania
94,2%
0,1 18x
Problematika vývoja hraníc Slovenska od roku 1918 do roku 1993
94,0%
1,2 2x
Srbský nacionalizmus ako hybný činiteľ
93,9%
0,1 8x
Reklama v systéme marketingovej komunikácie
93,3%
1,0 39x
Právo - Subjekty práva, Druhy subjektov práva, Aplikácia práva, Subjektívne právo, Pramene Slovenského práva...
93,2%
0,2 5x
Ústavné právo, autorské právo, mediálne právo - prednášky
93,2%
0,5 5x
Stav anglickej spoločnosti pred revolúciou 1640-1660 (so zvláštnym zreťeľom na Miltonovu areopagitiku)
92,8%
0,3 1x
Ekonomika a manažment podniku - prednášky
92,5%
0,1 5x
Epištolárna publicistika
92,4%
0,1 42x
Vypracované otázky z predmetu Marketingová komunikácia
92,3%
0,3 8x
Vypracované otázky z predmetu Marketingová komunikácia
92,3%
0,3 22x
Náboženská filozofia
92,3%
0,2 99x
Digitalizácia kín a stým spojený zánik malých kín a filmových klubov na Slovensku
92,3%
0,1 1x
Voľne šíriteľný softvér pre úpravu digitálnych fotografií
92,3%
0,8 7x
Marketing I. zimný semester - vypracované otázky
92,1%
0,2 2x
Nové trendy v logotvorbe - Preklad anglického článku z oblasti Corporate Identity (2007)
92,1%
0,3 1x
Informačné a poradenské centrum Rómov Michalovce
92,0%
0,1 0x
Komparácia základných typov ekonomiky
92,0%
0,1 0x
Podstata marketingovej koncepcie a jej základné kategórie
92,0%
0,1 21x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: