Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 592   projektov
13 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 666   |   Strana 1 / 17


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0%
0,2 19x
Prví priekopníci, prvé filmové skupiny - dejiny filmu II.
100,0%
0,9 20x
Novinárske dielo Ladislava Novomeského
98,0%
0,2 10x
Mediálna manipulácia ako spôsob vytvárania verejnej mienky na príklade Slovenska
97,5%
0,1 36x
Podstata marketingovej koncepcie a jej základné kategórie
97,4%
0,1 2x
Životopis Johna Miltona (so zvláštnym zreteľom na
97,4%
0,1 0x
Nové trendy v dištančnom a celoživotnom vzdelávaní
97,3%
0,1 1x
Postklasický film a jeho tendencie
97,1%
0,5 15x
Techniky mediálnej manipulácie
96,9%
0,3 16x
Seminárna práca z predmetu Všeobecná ekonomická teória - Hospodárska politika
96,8%
0,1 39x
Charakter a význam euroústavy
96,5%
0,5 5x
Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)
96,2%
0,4 30x
Diferenčné znaky novín a časopisu
96,1%
0,1 9x
Novinárske dielo Martina Rázusa pred vznikom Československej republiky (1888-1937)
96,0%
0,1 17x
Platobná karta ako nástroj platobného styku, druhy platobných kariet a ich význam
95,8%
0,1 7x
Dôsledky porúch správania
95,6%
0,1 14x
Psychológia a reklama
95,5%
4,3 33x
Televízna žurnalistika na Slovensku v rokoch 1948 - 1968
94,6%
0,1 2x
Členenie a charakteristika publicistiky emocionálneho typu v printovom médiu
94,6%
0,1 66x
Technológia WAP
94,6%
0,2 12x
WYSIWYG editory a ich dopad na súčasné možnosti elektronického publikovania
94,2%
0,1 18x
Problematika vývoja hraníc Slovenska od roku 1918 do roku 1993
94,0%
1,2 2x
Srbský nacionalizmus ako hybný činiteľ
93,9%
0,1 8x
Reklama v systéme marketingovej komunikácie
93,3%
1,0 39x
Právo - Subjekty práva, Druhy subjektov práva, Aplikácia práva, Subjektívne právo, Pramene Slovenského práva...
93,2%
0,2 3x
Ústavné právo, autorské právo, mediálne právo - prednášky
93,2%
0,5 5x
Stav anglickej spoločnosti pred revolúciou 1640-1660 (so zvláštnym zreťeľom na Miltonovu areopagitiku)
92,8%
0,3 1x
Ekonomika a manažment podniku - prednášky
92,5%
0,1 4x
Epištolárna publicistika
92,4%
0,1 40x
Vypracované otázky z predmetu Marketingová komunikácia
92,3%
0,3 8x
Náboženská filozofia
92,3%
0,2 93x
Vypracované otázky z predmetu Marketingová komunikácia
92,3%
0,3 21x
Digitalizácia kín a stým spojený zánik malých kín a filmových klubov na Slovensku
92,3%
0,1 1x
Voľne šíriteľný softvér pre úpravu digitálnych fotografií
92,3%
0,8 7x
Podstata marketingovej koncepcie a jej základné kategórie
92,0%
0,1 20x
Komparácia základných typov ekonomiky
92,0%
0,1 0x
Informačné a poradenské centrum Rómov Michalovce
92,0%
0,1 0x
Analýza a interpretácia umeleckého diela - Pablo Picasso vs George Braque
91,8%
0,1 78x
Typológia podnikov - Ekonómia
91,7%
0,2 11x
Riadenie ľudských zdrojov - scanované skriptá
91,5%
7,0 24x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: