Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Dôsledky porúch správania

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35359
Posledná úprava
22.05.2011
Zobrazené
2 195 x
Autor:
nikita1404
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Správanie a vystupovanie na verejnosti je prvým signálom, ktorý si okolie všíma a kladie mu teda najväčší dôraz. V každom veku je od nás očakávaná iná úroveň správania a čím sme starší nároky sa zväčšujú. Od domáceho prostredia postupujeme do škôlky, školy, na rôzne krúžky, ... a tu sa musíme naučiť správať, teda zvládať nároky, pravidlá, kooperovať, pomáhať, komunikovať, prispôsobovať sa podmienkam. Čo sa stane keď to nezvládneme? Nechceme ísť do školy, nebaví nás vyučovanie, venujeme pozornosť všetkému inému len nie učiteľke, cítime sa obmedzovaný a strácame sa v tom veľkom svete. Jednou z príčin môže byť práve určitá porucha v správaní. Ako prídeme nato, že sa niečo takéto deje, čo sú vlastne poruchy správania, aké rôzne typy poznáme sme sa snažili popísať v našej práci.

Prácu sme rozdelili na všeobecnú časť (čo sú poruchy správania, aké poruchy správania poznáme...), ďalej podrobnejší popis určitého typu, výskum v oblasti porúch správania a učenia, metódy diagnostiky nápadného správania a posledná časť sa zameriava na Adlera a jeho poňatie porúch správania.

Kľúčové slová:

poruchy

psychika

vývin

poruchy psychického vývinu

ADHD

ADDObsah:
 • Úvod
  Poruchy správania
  Poruchy správania súvisiace s hyperaktivitou, neschopnosťou sústrediť sa a s asociálnym správaním
  Problémy súvisiace s užívaním návykových látok
  Poruchy správania súvisiace so sociálnymi vzťahmi, komunikáciou, učením a koordináciou
  Šikanovanie
  Problémy v spoločenských vzťahoch, v komunikácii, nezvyčajné záľuby a správanie
  Poruchy správania vyvolané úzkosťou a stresom, depresia, schizofrénia
  Rodičom dieťaťa s poruchou správania
  Úzkostné poruchy
  Generalizovaná úzkostná porucha
  Poruchy správania a špecifické poruchy učenia
  Metódy diagnostiky nápadného správania u detí
  Pohľad na problémové správanie prostredníctvom Adlerovskej individuálnej psychológie
  Základné koncepty AIP
  Základné ciele chybného správania
  Zvládanie nevhodného správania dieťaťa
  Záver

Zdroje:
 • P. Říčan, D. Krejčířová a kol..Dětská klinická psychologie.vyd.4.Praha: Grada Publishing, 2006
 • Věra Pokorná.Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování.vyd.3.Praha: Portál, 2001
 • Marie Vágnerová, Jarmila Klégrová.Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících.vyd.1.Praha: Karolinum, 2008
 • http://www.modernaskola.sk/rs,c397/?page=5&, 06.03.2010
 • http://www.ppppoprad.sk/problemyvspravani.html, 06.03.2010