Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 359   |   Strana 1 / 34


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Národohospodárska politika - 2.ročník VŠEMVS (otázky, odpovede, teória)
100,0%
0,1 14x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 17x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 85x
Krízový manažment - 30 okruhov otázok pre 2.ročník Mgr.
100,0%
0,5 22x
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0%
0,1 39x
Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy
100,0%
1,4 3x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 33x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0%
0,6 51x
Racionalizácia ako faktor formovania poznatkov manažmentu v industriálnej spoločnosti - ako racionalizácia ovplyvňuje súčasný manažment
99,0%
0,1 10x
Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment
98,6%
0,1 100x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 11x
Testy na predmet Podnikové hospodárstvo
98,3%
0,1 50x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 42x
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2%
0,2 88x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 3x
Využitie expertných systémov v praxi
97,8%
0,5 11x
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8%
0,8 9x
Národohospodárska politika - online test (1. časť, 28 otázok)
97,4%
26,6 31x
Popíšte súčasnú úroveň kľúčových kompetencií a zručností zamestnancov štátnej a verejnej služby a navrhnite opatrenia na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov.
97,4%
0,1 3x
Globálna, svetová, finančná, hospodárska a sociálna kríza a jej dopad na EÚ vrátane SR (vrátane možností riešenia)
97,1%
0,1 64x
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0%
0,1 28x
Regionálny rozvoj a regionálna politika
96,7%
0,1 128x
Podnikové financie - poznámky z prednášok
96,7%
0,3 5x
Finančný manažment (81 tém ako napr. Charakterizujte finančný manažment ako subsystém manažmentu ekonomického subjektu...)
96,5%
0,5 7x
Kultúra v kontexte medzinárodného podnikania, špecifiká pri obchodných rokovaniach s Čínou a Japonskom
96,4%
0,1 9x
Stratégia v cestovnej kancelárii PeTraVel
96,4%
0,1 102x
Všeobecné hospodárske dejiny - Hospodárska situácia v Československu po prvej svetovej vojne
96,4%
0,1 2x
Manažment platobného styku
96,3%
0,2 3x
Založenie malého podniku
96,0%
0,3 51x
Základná klasifikácia poistení
95,9%
0,1 11x
Štátna pomoc pre malé a stredné podniky v SR
95,8%
0,4 17x
Seminárna práca z predmetu Ekonomické analýzy - Analýza nákladov
95,8%
0,1 2x
Riziká súvisiace s veľkosťou a štruktúrou dlhu
95,5%
0,1 14x
Seminárna práca na tému Lisabonská stratégia
95,4%
0,1 42x
Štátnicové otázky Bc. Blok B Verejná správa
95,2%
0,4 50x
Úloha a spôsob tvorby stratégie organizácie v podmienkach hospodárskej turbulencie
95,2%
0,1 1x
Tvorba marketingovej stratégie
95,2%
0,1 8x
Štátnicové otázky Bc. Blok C Manažment
95,0%
0,2 67x
Teória riadenie a organizácia verejnej správy - Systém kontroly vo Verejnej Správe
95,0%
0,1 16x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: