Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 369   |   Strana 1 / 35


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0%
0,1 37x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 78x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 16x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 31x
Racionalizácia ako faktor formovania poznatkov manažmentu v industriálnej spoločnosti - ako racionalizácia ovplyvňuje súčasný manažment
99,0%
0,1 8x
Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment
98,6%
0,1 96x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 11x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 42x
Testy na predmet Podnikové hospodárstvo
98,3%
0,1 36x
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2%
0,2 80x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 2x
Využitie expertných systémov v praxi
97,8%
0,5 11x
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8%
0,8 7x
Globálna, svetová, finančná, hospodárska a sociálna kríza a jej dopad na EÚ vrátane SR (vrátane možností riešenia)
97,1%
0,1 61x
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0%
0,1 26x
Regionálny rozvoj a regionálna politika
96,7%
0,1 128x
Podnikové financie - poznámky z prednášok
96,7%
0,3 2x
Stratégia v cestovnej kancelárii PeTraVel
96,4%
0,1 98x
Kultúra v kontexte medzinárodného podnikania, špecifiká pri obchodných rokovaniach s Čínou a Japonskom
96,4%
0,1 9x
Založenie malého podniku
96,0%
0,3 46x
Základná klasifikácia poistení
95,9%
0,1 9x
Štátna pomoc pre malé a stredné podniky v SR
95,8%
0,4 16x
Seminárna práca z predmetu Ekonomické analýzy - Analýza nákladov
95,8%
0,1 2x
Riziká súvisiace s veľkosťou a štruktúrou dlhu
95,5%
0,1 13x
Seminárna práca na tému Lisabonská stratégia
95,4%
0,1 42x
Štátnicové otázky Bc. Blok B Verejná správa
95,2%
0,4 41x
Tvorba marketingovej stratégie
95,2%
0,1 8x
Úloha a spôsob tvorby stratégie organizácie v podmienkach hospodárskej turbulencie
95,2%
0,1 0x
Teória riadenie a organizácia verejnej správy - Systém kontroly vo Verejnej Správe
95,0%
0,1 11x
Štátnicové otázky Bc. Blok C Manažment
95,0%
0,2 60x
Financovanie dopravy v Slovenskej republike
94,8%
1,0 22x
Prednášky z Teórie verejných financií
94,6%
1,2 27x
Teória, organizácia a riadenie verejnej správy - 3 ročník
94,3%
0,4 99x
Manažment rizika - Filip - Vypracované kontrolné otázky
94,3%
0,9 72x
Analýza stratégie firmy Apple
94,2%
0,3 48x
Seminárna práca na tému "Daňové raje"
94,1%
0,1 2x
Dopytovanie a pozorovanie ako vybrané metódy marketingového výskumu
94,1%
0,1 6x
Vypracované testové otázky z personálneho manažmentu
94,0%
0,1 32x
Súčasné teórie o verejných výdavkoch
94,0%
0,1 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: