Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 387   |   Strana 1 / 35


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 43x
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0%
0,6 55x
Konkurenčná stratégia, jej tvorba a analýza, klasické prístupy a generické stratégie Portera s príkladom.
100,0%
0,2 0x
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0%
0,1 40x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 15x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 96x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 18x
Národohospodárska politika - 2.ročník VŠEMVS (otázky, odpovede, teória)
100,0%
0,1 69x
Krízový manažment - 30 okruhov otázok pre 2.ročník Mgr.
100,0%
0,5 41x
Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy
100,0%
1,4 3x
Racionalizácia ako faktor formovania poznatkov manažmentu v industriálnej spoločnosti - ako racionalizácia ovplyvňuje súčasný manažment
99,0%
0,1 11x
Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment
98,6%
0,1 102x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 12x
Manažment rizík podniku (Podnikateľské riziká)
98,4%
0,4 16x
Testy na predmet Podnikové hospodárstvo
98,3%
0,1 61x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 42x
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2%
0,2 95x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 4x
Využitie expertných systémov v praxi
97,8%
0,5 11x
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8%
0,8 12x
Popíšte súčasnú úroveň kľúčových kompetencií a zručností zamestnancov štátnej a verejnej služby a navrhnite opatrenia na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov.
97,4%
0,1 11x
Globálna, svetová, finančná, hospodárska a sociálna kríza a jej dopad na EÚ vrátane SR (vrátane možností riešenia)
97,1%
0,1 68x
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0%
0,1 30x
Podnikové financie - poznámky z prednášok
96,7%
0,3 14x
Regionálny rozvoj a regionálna politika
96,7%
0,1 131x
Finančný manažment (81 tém ako napr. Charakterizujte finančný manažment ako subsystém manažmentu ekonomického subjektu...)
96,5%
0,5 14x
Stratégia v cestovnej kancelárii PeTraVel
96,4%
0,1 104x
Kultúra v kontexte medzinárodného podnikania, špecifiká pri obchodných rokovaniach s Čínou a Japonskom
96,4%
0,1 9x
Všeobecné hospodárske dejiny - Hospodárska situácia v Československu po prvej svetovej vojne
96,4%
0,1 3x
Manažment platobného styku
96,3%
0,2 4x
Založenie malého podniku
96,0%
0,3 54x
Základná klasifikácia poistení
95,9%
0,1 13x
Štátna pomoc pre malé a stredné podniky v SR
95,8%
0,4 17x
Seminárna práca z predmetu Ekonomické analýzy - Analýza nákladov
95,8%
0,1 4x
Riziká súvisiace s veľkosťou a štruktúrou dlhu
95,5%
0,1 14x
Seminárna práca na tému Lisabonská stratégia
95,4%
0,1 44x
Nástroje environmentálneho manažmentu
95,4%
0,1 2x
Úloha a spôsob tvorby stratégie organizácie v podmienkach hospodárskej turbulencie
95,2%
0,1 1x
Tvorba marketingovej stratégie
95,2%
0,1 10x
Štátnicové otázky Bc. Blok B Verejná správa
95,2%
0,4 58x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko