Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Testy na predmet Podnikové hospodárstvo

«»
Prípona
.docx
Typ
testy
Stiahnuté
61 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46164
Posledná úprava
02.10.2017
Zobrazené
3 501 x
Autor:
patricia.hong-bp
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Popíšte podstatu podnikateľa ako právnicej a fyzickej osoby. Rozlíšte pojem podnikateľ, manažér , líder (15 bodv.

Podnikateľ ,
PO občian. Zákon

-OBČIANSKY ZÁKONNÍK definuje:
FO- každý človek, ktorý sa narodí, postupne nadobúda určité práva a má určite povinnosti a nadobudnutím veku dospelosti, alebo uzatvorením manželstva nadobúda spôsobilosť na právne úkony.

FO môže byť:
• Nepodnikateľská
• Podnikateľská FO : živnostníci, slobodné povolania, SHR
PO- pod PO rozumieme inštitucionálnu jednotku, kt. vzniká zápisom do OR, respektíve do iného registra, ktorý je pre ňu určený.

PO môže byť:
• Združenie fyzických a/alebo právnických osôb (obchod. Spol., družstvá, politické strany, cirkvi, náboženské združenia, A.S. holdingového typu)
• Účelové združenia majetku (OZ, nadácie, neinvestičné fondy)
• Jednotky územnej samospráva (obce, mestá, kraje)
• Iné subjekty o ktorých to ustanoví zákon (verejnoprávne inštitúcie, burzy, rozpočtové org.)

Kľúčové slová:

podnik

podnikanie

majetok

kalkulácie

rentabilita

ľudské zdroje

cieleObsah:
 • Popíšte podstatu podnikateľa ako právnicej a fyzickej osoby. Rozlíšte pojem podnikateľ, manažér , líder (15 bodv.
  Napíšte členenie cieľov z hľadiska ich obsahu, vrátane detailnej štruktúry (10 bodov
  Napíšte podstatu opotrebenia a jednotlivé spôsoby opotrebenia, vrátane ich vnútorného členenia (10 bodov
  Popíšte tvorbu výsledku hospodárenia a cash flow v podniu (15 bodov
  Výsledok hospodárenia:
  Napíšte podstatu a jednotlivé druhy nákladov v zmysle kalkulačného členenia nákladov (10 bodov
  Napíšte uvedené atribúty verejnej obchodnej spoločnosti (10bodov
  definujte pojmy:
  vzorce vrátane legendy
  Vymenujte a popíšte všeobecné a špecifické znaky podniku (10b.)
  Vymenujte členenie podnikov podľa charakteru konečného výsledku a podľa technicko-organizačných charakteristík (10b)
  popíšte podstatu a jednotlivé druhy združení na báze kooperácie (10b.)
  definujte majetok z teoretického aj právne hľadiska. Napíšte členenia majetku podľa jednotlivých hľadísk
  napíšte podstatu finančnej štruktúry podniku a popíšte ju (10b
  a.s.
  Definujte pojmy
  napíšte vzorce:
  Definujte živnosti v zmysle zákona o živnost.podnikaní. vymenujte a popíšte všeobecné a špecifické znaky živnosti, členenie, spôsob vzniku a zániku živnosti.
  Napíšte členenie cieľov podniku z časového hľadiska a na základe vzájomného pôsobenia
  Popíšte podstatu podnikateľského projektu a jeho časti. Charakterizujte podnikateľský zámer a jeho zložky. (15bodov
  Nakreslite schému a graf členenie nákladov v závislosti od objemu produkcie a jednou vetou popíšte jednotlivé druhy nákladov v tomto členení (15bodov
  napíšte podstatu a druhy opotrebenia dlhodobého majetku podniku (10bodov
  K.S.
  Definujte pojmy
  Vzorce
  ...
  ...
  ...

Zdroje:
 • EDLÁK, M. Podnikové hospodárstvo. 1.vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010. 352 s. ISBN 978-808-8078-317-4
 • Majdúchová, H. - Neumannová, A.: Podnik a podnikanie. Bratislava: Wolters - Kluwer 2015
 • Majdúchová, H. - Neumannová, A.: Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Bratislava:IURA EDITION 2008
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko