Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 531   |   Strana 1 / 64


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 5x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 22x
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0%
0,6 49x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 17x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0%
2,6 19x
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0%
0,5 8x
Metodológia a metódy sociálneho výskumu - prednášky
100,0%
0,2 15x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 7x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 16x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 13x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 29x
Medzinárodné porovnanie vzdelania vybraných krajín
100,0%
0,8 1x
Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.
100,0%
2,6 14x
Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy
100,0%
1,4 1x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 17x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0%
1,2 11x
Základy ekonómie a ekonomiky (študijný materiál na skúšku)
100,0%
0,2 34x
Organizovanie a organizačné štruktúry obce Kaluža
99,8%
0,3 1x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 23x
Vývoj ekonomiky štátneho fondu rozvoja bývania v rokoch 2001 - 2004
99,8%
0,2 3x
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5%
0,2 16x
Passport okolia podniku - Podniková diagnostika
99,5%
1,4 8x
Potravinová bezpečnosť - nástroj protekcionizmu
99,5%
0,2 12x
Finančné zaťaženie podnikateľských subjektov v Slovenskej republike
99,3%
0,2 2x
Daň z príjmu právnických osôb v Nemeckej spolkovej republike
99,3%
0,6 14x
Vplyv poľnohospodárstva na rozvoj regiónov SR
99,2%
0,4 16x
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0%
0,3 0x
Hypotekárne bankovníctvo (vývoj na Slovensku, VÚB, hypotekárne financovanie)
99,0%
0,1 13x
Európa 2020 a klastrová politika Európskej únie
99,0%
0,1 5x
Projekt o stave životného prostredia v regióne Horná Nitra
99,0%
14,9 16x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 3x
Seminárna práca z predmetu Peňažné a kapitálové trhy
98,8%
0,2 3x
Vývoj finančnej nezávislosti vybranej obce
98,8%
0,6 4x
Verejné rozpočty (deficit, správa rozpočtu, štátna pokladnica)
98,8%
0,3 29x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 23x
Seminárna práca na tému Ekonomika podniku
98,6%
0,1 13x
Методичка для написання дипломної роботи
98,5%
0,5 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: