Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 435   |   Strana 1 / 36


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0%
0,5 0x
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0%
0,1 37x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 73x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 3x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 11x
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 29x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Analýza konkurencie firmy a jej vplyv na úspešnosť podniku
100,0%
1,1 20x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 11x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 12x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 183x
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0%
1,1 10x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 63x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 14x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 146x
Typy rastových stratégií - strategický marketing
99,1%
0,1 13x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Založenie fiktívnej firmy GREAT Mobile a.s.
98,9%
0,6 0x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 2x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 11x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 9x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 2x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 11x
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3%
0,2 16x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 2x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 36x
Špecifiká marketingu v strojárskom priemysle so zameraním na výrobný proces a špecializáciu
97,8%
0,5 7x
Podstata marketingovej koncepcie a jej základné kategórie
97,4%
0,1 1x
Analýza reklamy v konkrétnom podniku
97,3%
0,3 13x
Marketingový výskum na internete
97,2%
1,0 28x
Marketingový plán - NABYMAX, s.r.o.
97,2%
0,3 21x
Street art ako forma propagácie
97,1%
1,9 3x
Teasingové kampane na Slovensku
97,1%
3,8 2x
Cena v marketingu - legislatíva v oblasti cien
97,1%
0,1 2x
Starostlivosť o zákazníka a udržanie si zákazníka
97,0%
0,1 37x
Controlling - charakteristika a definícia, podstata a úlohy, ciele
97,0%
0,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: