Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 446   |   Strana 1 / 37


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Marketingová organizačná štruktúra podniku (Strategický marketing)
100,0%
3,8 13x
U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu
100,0%
0,7 11x
Analýza konkurencie firmy a jej vplyv na úspešnosť podniku
100,0%
1,1 22x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x
Marketing podniku marketingový mix (holistický prístup, 7P), odbytová činnosť podniku, nástroje a stratégie predaja
100,0%
0,1 4x
Semestrálny projekt z predmetu Martketingové stratégie - Aqualand BB
100,0%
0,9 0x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 13x
Potravinársky priemysel - história, ekonomický vývoj, štruktúra odvetvia...
100,0%
0,5 1x
Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke
100,0%
0,3 10x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 69x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 20x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 5x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 191x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 13x
Segmentácia klientov v banke - Bank client segmentation
100,0%
0,7 2x
Analýza potrieb a požiadaviek užívateľov vybraných služieb na trhu elektronických komunikácií
100,0%
7,9 5x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 25x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 75x
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 51x
Pepsi - výrobkové stratégie nápoja pepsi - aloe firmy PEPSI-COLA
100,0%
0,2 38x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 14x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 13x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 16x
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0%
0,5 0x
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0%
0,1 40x
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0%
1,1 10x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 17x
Marketingový plán stavebnej spoločnosti Doprastav, a.s.
99,3%
0,2 20x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 148x
Typy rastových stratégií - strategický marketing
99,1%
0,1 16x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Založenie fiktívnej firmy GREAT Mobile a.s.
98,9%
0,6 5x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 17x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 11x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 3x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 5x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 12x
Slovenské Aerolínie - Marketingový plán
98,3%
0,8 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: