Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 439   |   Strana 1 / 36


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 68x
Segmentácia klientov v banke - Bank client segmentation
100,0%
0,7 2x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 188x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 15x
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 4x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Analýza konkurencie firmy a jej vplyv na úspešnosť podniku
100,0%
1,1 22x
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0%
0,1 40x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 20x
Marketingová organizačná štruktúra podniku (Strategický marketing)
100,0%
3,8 13x
Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke
100,0%
0,3 9x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 12x
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 45x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 9x
U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu
100,0%
0,7 11x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 25x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 74x
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0%
0,5 0x
Pepsi - výrobkové stratégie nápoja pepsi - aloe firmy PEPSI-COLA
100,0%
0,2 38x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 14x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 13x
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0%
1,1 10x
Marketing podniku marketingový mix (holistický prístup, 7P), odbytová činnosť podniku, nástroje a stratégie predaja
100,0%
0,1 2x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 16x
Marketingový plán stavebnej spoločnosti Doprastav, a.s.
99,3%
0,2 19x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 147x
Typy rastových stratégií - strategický marketing
99,1%
0,1 16x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Založenie fiktívnej firmy GREAT Mobile a.s.
98,9%
0,6 4x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 2x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 13x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 11x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 4x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 11x
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3%
0,2 16x
Banková sústava Československej a Českej republiky
97,9%
0,1 2x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 3x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 42x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: