Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Marketingový plán stavebnej spoločnosti Doprastav, a.s.

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13795
Posledná úprava
01.07.2021
Zobrazené
1 895 x
Autor:
soniq
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Doprastav, a.s., je moderná stavebná spoločnosť, ktorá už viac ako pol storočia vytvára stavebné diela vysokých architektonických a úžitkových hodnôt . Počas svojho vývinu sa vyprofilovala na najväčšiu, najsilnejšiu a najstabilnejšiu stavebnú spoločnosť na Slovensku, ktorá patrí k špičkám vo svojom odbore.

Doprastav, a.s., je od roku 2001 súčasťou nadnárodnej skupiny DDM Group, ktorá patrí k najväčším stavebným zoskupeniam na území Českej a Slovenskej republiky. Okrem Doprastavu, a.s. a jeho dcérskych spoločností nosnými podnikmi skupiny sú Metrostav a Subterra v Českej republike a Metrostav SK v Slovenskej republike.

Podnikateľská stratégia skupiny je založená na princípe vzájomnej dôvery a vo využívaní synergických efektov, ktoré z takéhoto zoskupenia nevyhnutne vyplývajú.

Doprastav, a. s., realizuje stavby na celom území Slovenska, aktivity však rozvíja aj v zahraničí. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva. Komplexnosť dodávky stavebného diela spočíva nielen v jeho realizácii, ale aj dodávke projektu a inžinieringu.

Podstatnú časť výrobného programu spoločnosti Doprastav, a. s. predstavujú najmä tieto druhy stavebnej činnosti:
...

Kľúčové slová:

marketingový plán

strategicky plán

podnik

ciele podniku

zámery podniku

marketing

produkt

trh

konkurencia

makroenviromentálna situácia

SWOT

staviteľstvo

pozemné stavby

DoprastavObsah:
 • 1 Celkové zhrnutie 3
  1.1 Základné údaje o spoločnosti 3
  1.1.1 Organizačná štruktúra spoločnosti 3
  1.2 Charakteristika odvetvia 3
  1.3 Hlavné ciele a zámery podniku 5
  2 Súčasná marketingová situácia 6
  2.1 Produktová situácia 6
  2.2 Trhová situácia 6
  2.2.1 Tuzemský segment 6
  2.2.2 Zahraničný segment 8
  2.3 Konkurenčná situácia 9
  2.4 Makroenvironmentálna situácia 10
  3 SWOT analýza 11
  3.1 SWOT analýza podniku 11
  3.2 SWOT analýza pre trhový segment „Pozemné stavby“ 12
  3.3 SWOT analýza konkurenta Inžinierske stavby,a.s. 12
  4 Martketingové ciele 12
  5 Marketingové stratégie 12
  5.1 Produktová stratégia 12
  5.2 Cenová stratégia 13
  5.3 Distribučná stratégia 13
  5.4 Komunikačná stratégia 13
  6 Plán výsledovky 14
  7 Plán kontroly 15
  8 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 16
  8.1 Internetové odkazy 16
  8.2 Iné zdroje 16

Zdroje: