Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 843   |   Strana 1 / 22


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Smernica o službách na vnútornom trhu, liberalizácia obchodných služieb
100,0%
0,1 9x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 12x
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0%
0,5 0x
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0%
0,5 0x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 103x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 8x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 11x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0%
0,1 58x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0%
0,7 26x
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0%
1,1 10x
Marketingová organizačná štruktúra podniku (Strategický marketing)
100,0%
3,8 9x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 11x
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 30x
Seminárna práca na tému Medzinárodné organizácie
99,7%
0,2 26x
Porovnanie brettonwoodskeho a kingstonského menového systému
99,6%
0,1 3x
PricewaterhouseCoopers - firma trhových služieb
99,5%
0,2 4x
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5%
0,7 401x
Legislatíva v oblasti cien - cena v marketingu
99,4%
0,1 2x
Dolný Kubín - mesto a okres, Oravský Podzámok
99,2%
6,9 6x
Canada - Attractive Investment and Trading Partner for EU and Slovakia
99,2%
1,0 1x
Obsah devízového zákona a vykonávacích vyhlášok v SR
99,1%
0,1 1x
Typy rastových stratégií - strategický marketing
99,1%
0,1 13x
Distribučné orgány - Výber distribučných orgánov, alternatívne distribučné kanály, globálny distribučný systém
98,7%
0,2 9x
Daňová sústava SR - daňové a odvodové zaťaženie
98,5%
0,1 27x
Ekonomická efektívnosť zavádzania systémov manažérstva
98,5%
0,1 0x
Zmluva o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)
98,4%
0,1 3x
Distribučný mix, služby zákazníkom, ECR
98,3%
0,2 46x
Zahraničný obchod Slovenskej republiky
98,2%
1,1 38x
NAFTA - Severoamerické združenie voľného obchodu
97,8%
0,2 6x
Špecifiká marketingu v strojárskom priemysle so zameraním na výrobný proces a špecializáciu
97,8%
0,5 7x
Rozvojové krajiny, problémy rozvojových krajín
97,8%
0,5 65x
Postavenie a rastúci význam Číny v SH
97,4%
0,4 55x
Kontrola v obchodnej firme, trendy v kontrole, controlling a jeho úlohy v podniku
97,3%
0,3 36x
Tržby za obchodno podnikateľské služby
97,2%
0,4 42x
Cena v marketingu - legislatíva v oblasti cien
97,1%
0,1 2x
Controlling - charakteristika a definícia, podstata a úlohy, ciele
97,0%
0,1 3x
Starostlivosť o zákazníka a udržanie si zákazníka
97,0%
0,1 37x
Fiktívna firma "Animal Travelling"
96,8%
1,8 16x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: