Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 860   |   Strana 1 / 22


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Marketingová organizačná štruktúra podniku (Strategický marketing)
100,0%
3,8 13x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 13x
Potravinársky priemysel - história, ekonomický vývoj, štruktúra odvetvia...
100,0%
0,5 1x
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0%
0,5 2x
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0%
0,5 1x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 108x
Pepsi - výrobkové stratégie nápoja pepsi - aloe firmy PEPSI-COLA
100,0%
0,2 38x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 8x
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 52x
Segmentácia klientov v banke - Bank client segmentation
100,0%
0,7 2x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0%
0,7 26x
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0%
0,1 127x
Smernica o službách na vnútornom trhu, liberalizácia obchodných služieb
100,0%
0,1 12x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 14x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 14x
U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu
100,0%
0,7 11x
Seminárna práca na tému Medzinárodné organizácie
99,7%
0,2 28x
Porovnanie brettonwoodskeho a kingstonského menového systému
99,6%
0,1 3x
PricewaterhouseCoopers - firma trhových služieb
99,5%
0,2 4x
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5%
0,7 415x
Financovanie podniku, charakteristika a členenie finančných zdrojov
99,5%
0,1 31x
Legislatíva v oblasti cien - cena v marketingu
99,4%
0,1 3x
Marketingový plán stavebnej spoločnosti Doprastav, a.s.
99,3%
0,2 23x
Dolný Kubín - mesto a okres, Oravský Podzámok
99,2%
6,9 6x
Canada - Attractive Investment and Trading Partner for EU and Slovakia
99,2%
1,0 1x
Obsah devízového zákona a vykonávacích vyhlášok v SR
99,1%
0,1 1x
Typy rastových stratégií - strategický marketing
99,1%
0,1 16x
Spolková republika Nemecko - Medzinárodný cestovný ruch
98,9%
6,9 9x
Distribučné orgány - Výber distribučných orgánov, alternatívne distribučné kanály, globálny distribučný systém
98,7%
0,2 11x
Daňová sústava SR - daňové a odvodové zaťaženie
98,5%
0,1 30x
Ekonomická efektívnosť zavádzania systémov manažérstva
98,5%
0,1 0x
Zmluva o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)
98,4%
0,1 3x
Distribučný mix, služby zákazníkom, ECR
98,3%
0,2 46x
Zahraničný obchod SR (Vývoj zahraničného obchodu, Komparatívne výhody slovenskej ekonomiky...)
98,2%
0,4 18x
Zahraničný obchod Slovenskej republiky
98,2%
1,1 40x
Apple - seminárna práca + prezentácia z marketingu
98,1%
12,7 15x
Rozvojové krajiny, problémy rozvojových krajín
97,8%
0,5 69x
NAFTA - Severoamerické združenie voľného obchodu
97,8%
0,2 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko