Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 840   |   Strana 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 28x
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0%
0,5 0x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 102x
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0%
0,5 0x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 108x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0%
0,7 26x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 8x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 10x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 9x
Seminárna práca na tému Medzinárodné organizácie
99,7%
0,2 24x
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5%
0,7 391x
PricewaterhouseCoopers - firma trhových služieb
99,5%
0,2 4x
Legislatíva v oblasti cien - cena v marketingu
99,4%
0,1 2x
Dolný Kubín - mesto a okres, Oravský Podzámok
99,2%
6,9 6x
Canada - Attractive Investment and Trading Partner for EU and Slovakia
99,2%
1,0 1x
Typy rastových stratégií - strategický marketing
99,1%
0,1 13x
Obsah devízového zákona a vykonávacích vyhlášok v SR
99,1%
0,1 1x
Ekonomická efektívnosť zavádzania systémov manažérstva
98,5%
0,1 0x
Zahraničný obchod Slovenskej republiky
98,2%
1,1 37x
Špecifiká marketingu v strojárskom priemysle so zameraním na výrobný proces a špecializáciu
97,8%
0,5 7x
Rozvojové krajiny, problémy rozvojových krajín
97,8%
0,5 63x
Postavenie a rastúci význam Číny v SH
97,4%
0,4 53x
Kontrola v obchodnej firme, trendy v kontrole, controlling a jeho úlohy v podniku
97,3%
0,3 35x
Tržby za obchodno podnikateľské služby
97,2%
0,4 42x
Cena v marketingu - legislatíva v oblasti cien
97,1%
0,1 2x
Starostlivosť o zákazníka a udržanie si zákazníka
97,0%
0,1 35x
Fiktívna firma "Animal Travelling"
96,8%
1,8 15x
Veľtrhy a výstavy - sieť firiem o.s. v SR
96,8%
0,2 10x
Pracovné prostredie a kultúra práce
96,7%
0,1 14x
Porovnanie brettonwoodskeho a kingstonského menového systému - seminárna práca
96,6%
0,1 12x
Distribučné systémy a logistika - Outsourcing
96,5%
0,1 20x
Prijatie eura na Slovensku
96,3%
0,6 74x
Vývoj ceny umeleckých predmetov na trhu výtvarného umenia
96,2%
0,1 0x
Outsourcing - seminárna práca z manažmentu
96,1%
0,5 47x
Dohoda o pridružení Slovenskej republiky k Európskej únii
96,0%
0,1 2x
Juvenile s. r. o. - marketingový plán
96,0%
2,2 11x
Projektovanie distribučného kanála
95,9%
0,1 6x
Seminárna práca na tému Celoživotné vzdelávanie
95,8%
0,1 26x
Odstraňovanie bariér obchodu s obchodnými službami v EÚ. Prístupový proces SR do EÚ týkajúci sa služieb a najmä obchodných služieb.
95,8%
0,1 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: