Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Seminárna práca na tému Medzinárodné organizácie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3561
Posledná úprava
21.04.2017
Zobrazené
1 563 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Medzinárodné vzťahy v súčasnosti sú viac než kedykoľvek predtým ovplyvňované existenciou medzinárodných organizácií. K prudkému nárastu ich aktivity dochádza od konca druhej svetovej vojny najmä z podnetu Organizácie spojených národov. V seminárnej práci sa budem definovať a potom klasifikovať medzinárodné organizácie podľa špecifických kritérií. Pokúsim sa objasniť hlavné teoretické prístupy zdôvodňujúce motívy ich vzniku a existencie. V druhej časti mojej seminárnej práci konfrontujem teoretické východiská s konkrétnymi príkladmi medzinárodných organizácií, ktoré sa vo svetovom hospodárstve podieľajú na regulácii vzťahov medzi štátmi, riešia medzinárodné problémy globálnej i technickej povahy či zabezpečujú pravidelnú komunikáciu. A vysvetlím, prečo je ich úloha v dnešnom svete nezastupiteľná.

Kľúčové slová:

medzinárodné organizácie

klasifikácia

funkcie

hospodárstvo

OECD

OSN

obchodObsah:
 • 0 Úvod -3-
  1 Vznik a postavenie medzinárodných organizácií vo svetovom hospodárstve -4-
  2 Typológia medzinárodných organizácií -5-
  3 Medzivládne medzinárodné organizácie -6-
  3.1 Klasifikácia IGOs -6-
  3.2 Funkcie IGOs -6-
  4 Nevládne medzinárodné organizácie -7-
  4.1Klasifikácia NGOs -7-
  4.2 Funkcie NGOs -8-
  5 Systém OSN -9-
  5.1 Hospodárska a sociálna rada -11-
  5.2 Medzinárodný menový fond -11-
  5.2.1 Orgány IMF -12-
  5.3 Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj -14-
  5.4 Svetová obchodná organizácia -14-
  5.4.1 Orgány WTO -15-
  5.4.2 Členstvo SR vo WTO -15-
  5.5 Európska hospodárska komisia -16-
  5.6 Konferencia OSN o obchode a rozvoji -16-
  6 Ďalšie medzinárodné organizácie -16-
  6.1 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj -16-
  6.2 Orgány OECD -17-
  6.3 Členstvo SR v OECD -17-
  7 Vybrané skupiny a kluby -17-
  8 Ďalšie vybrané medzinárodné organizácie -18-
  9 Záver -20-
  10 Použitá literatúra -21-

Zdroje: