Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 696   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 106   |   Strana 1 / 28


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 71x
Finančno-ekonomická analýza - Duslo Šaľa, a.s.
99,4%
0,6 22x
Hospodárska politika - spracované podľa knihy a prednášok
99,2%
0,1 45x
Dátové sklady-ich história, štruktúra, význam
99,2%
0,2 0x
Prezidentská forma vlády, jej výhody a nevýhody. Porovnanie prezidentského systému USA so systémom v Latinskej Amerike.
99,2%
0,1 19x
Seminárna práca z Komunikácie v manažmente
98,8%
1,1 78x
Verejné rozpočty (deficit, správa rozpočtu, štátna pokladnica)
98,8%
0,3 27x
Komunikačné zručnosti, komunikačný proces
98,6%
0,1 174x
Manažment zmien ako konkurencia v podniku
98,0%
1,5 6x
Odhad parametrov produkčných funkcií
97,8%
1,2 1x
Dezagregácia magického štvoruholníka
97,8%
0,2 29x
Účtovníctvo - Bakalárske štátnice
97,4%
0,6 21x
Učtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí
97,4%
0,7 36x
Makroekonomická analýza akciového trhu a jej využitie v SR
97,4%
0,4 5x
Skúmanie štatistickej závislosti spotreby paliva osobných automobilov od objemu valcov a závislosti spôsobu chladenia motora od druhu paliva
97,3%
0,2 20x
Teória úroku a úrokových sadzieb v závislosti od inflácie - seminárna práca - Finančníctvo
97,1%
0,2 7x
Manažérske informačné systémy
96,8%
0,2 14x
Operačné systémy - prednášky
96,6%
0,6 48x
Účtovníctvo a dane fyzických osôb (UDFO) - prednášky
96,4%
1,4 12x
Systém poistných vzťahov v národnom hospodárstve
96,0%
0,2 4x
Učtovníctvo a dane právnických osôb - UDPO
95,8%
1,8 21x
Segmentácia trhu, výber cieľového trhu a trhová pozícia
95,7%
0,1 139x
Platobná bilancia a vonkajšia rovnováha
95,5%
0,3 22x
Výrobkové stratégie BMW
95,5%
0,2 50x
Analýza účtovnej závierky - vypracované otázky na skúšku
95,4%
0,8 98x
Filozofia japonského manažmentu
95,2%
0,2 8x
Najnovšie trendy v organizačných štruktúrach
95,1%
0,2 90x
Off-shore centrá vo svete, ich úloha pri finančných investíciách - seminárna práca z Ekonómie
95,0%
3,1 4x
Analýza tvorby a použitie dôchodkov v sektore domácností (1999.Q1-2005.Q4)
95,0%
1,0 9x
Nedokonalá konkurencia Group project
94,9%
1,1 6x
Učtovníctvo a dane fyzických osôb - UDFO
94,8%
0,1 28x
Kompletné vypracované otázky z Účtovníctva na skúšku
94,2%
0,5 45x
Vypracovné otázky na účtovníctvo podnikateľských subjektov
94,2%
0,3 64x
Počítačové siete a distribuované spracovanie dát - prednášky
94,2%
1,0 48x
Seminárna práca na tému Manažment zmien
93,9%
0,3 32x
Databázový systém poradenskej spoločnosti
93,9%
0,5 6x
Politológia - prednášky, spracované podľa knihy
93,8%
0,3 18x
Operačné systémy, procesy, pamäť
93,8%
0,2 18x
Hodnotenie účinnosti hospodárskej politiky
93,5%
0,1 33x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: