Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Manažérske informačné systémy

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7442
Posledná úprava
22.02.2018
Zobrazené
956 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Informačné systémy predstavujú v 2'. storočí súčas: každodenného života. Ich hlavnou úlohou je zjednodušovať prácu s údajmi, pripadne celkom nahradiť prácu Človeka s dátami. Kec však informačné systémy budeme chápať v širšom ponímaní ako prostnedok prinášajúci bázu dôležitých informácií, je hlavnou úlohou informačného systému automatizoval zbieranie dôležitých, presných, včasných, úplných a správnych informácií, ktoré následne spracuje a vo vhodnej forme sprostredkúva konečnému užívateľovi. Informácie vo svojom veľkom objeme a nie vždy v zodpovedajúcej kvalite nás sprevádzajú na každom kroku. Problém ich kvantity a kvality pre.bežného konzumenta" nie je až taký zavažný, pretože zväčša si sám nenákladne zvolí, po ktorých informáciách chce vôbec siahnuť. Problematické sú však niektoré oblasti pracovného života, kde informácie hrajú kľúčovú rolu a získanie týchto informácií významnou nákladovou položkou. K takýmto pozíciám zaraďujeme aj prácu manažéra, ktorý informácie nutne potrebuje ako nevyhnutnú podporu pre korektné rozhodovanie a exekúciu rozhodnutí v daných podmienkach. V súvislosti s manažérmi sa ustálilo viacero typov informačných systémov, ktoré uľahčujú ich prácu a pnnášajú do ich konaniu nový kvalitatívny rozmer.Vo svojej práci sa chcem venovať tejto problematike, pretože vhodné a primerane nákladovo náročné informácie dokážu priniesť obrovský úžitok. Pri identifikácií potrebných informácií nám v súčasnosti pomáhajú informačné systémy, ktoré okrem iného informácie spracujú a
sprostredkujú. Vzhľadom nato, že pracujem ako praktikant predsedu predstavenstva spoločností Volkswagen Slovakia, a.s., kde sa denne stretávam s veľkým množstvom informácií z interných a externých zdrojov, by som chcel predstaviť riešenie informačných systémov v tejto spoločnosti.

Kľúčové slová:

informácie

informačný systém

dátové sklady

expertné systémy

systémyObsah:
 • Uvod str. 3
  Vlastná práca
  1. Informáciestr. 4
  11 Podstata informáciestr. 4
  1.2. Základné aspekty informáciestr. 4
  1.2.1. Vlastnosti informáciístr. 4
  1.3. Význam informácií pre manažérastr. 5
  1.4. Potreba informáciístr. 6
  1.5. Klasifikácia informáciístr. 7
  2. Informačný systém organizáciestr. 8
  2.1. Podstata informačných systémov v organizáciáchstr. 8
  2.2. Výstavba informačného systémustr. 8
  2.3. Vývoj informačných systémovstr. 9
  2.4. Podpora práce manažérskymi informačnými systémamistr. 9
  24 1 Systémy pre transakčné spracovaniestr. 10
  2.4.2. Systémy pre informačné vykazovaniestr. 10
  2.4.3 Dátové skladystr. 11
  2.4.4. Systémy na podporu rozhodovaniastr. 1
  2.4.5. Exekutívne informačné systémystr. 1
  2.4.6. Expertné systémystr. 11
  3. Manažérsky informačný systém vo Volkswagen Slovakia, a.sstr. 13
  3.1. Základná charakteristika spoločnostistr. 13
  3.2. Manažérsky informačný systémstr. 13
  3.2.1. Systémy pre transakčné spracovaniestr. 14
  3.2.2. Dátové skladystr 14
  323 špecializované systémystr 15
  32.4. Centralizované funkciestr 15
  Záverstr. 16
  Zoznam použitej literatúrystr. 17
  Zoznam prílohstr. 17

Zdroje:
 • Majtán. M. a koľ: Manažment. Vydavateľstvo Sprint, Bratislava, 2007
 • Ivanička, K. a kol.: Manažérske informačné systémy. STU, Bratislava, 2000
 • Kršák, B. a kol.: Manažérske informačné systémy a ich využívanie v priemyselných podnikoch na Slovensku v rokoch 2003-2005. Príspevok na
 • internetovej adrese http://147.232.5.246/ekf/nmnc/doc/Krsak.pdf, 19. október 2007
 • Šturcel, J.: Podnikové informačné systémy. Príspevok získaný na internetovej adrese http://'Aw.v.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/pdf/pisDK.pdf, ' 9. október 2007