Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 673   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 620   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 71x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 29x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 15x
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0%
0,7 0x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 8x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 11x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 2x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 14x
Racionalizácia ako faktor formovania poznatkov manažmentu v industriálnej spoločnosti - ako racionalizácia ovplyvňuje súčasný manažment
99,0%
0,1 8x
Strategické myslenie manažérov v podnikovej praxi
98,9%
0,3 25x
Porovnanie prístupov F.W. Taylora, H. Fayola a M. Webera pri formulácii zásad riadenia
98,9%
0,1 2x
Seminárna práca z Komunikácie v manažmente
98,8%
1,1 78x
Komunikačné zručnosti, komunikačný proces
98,6%
0,1 174x
Význam motivácie v ľudskom správaní (Motivácia na cieľ, k spoločenskej zodpovednosti a k empatii)
98,5%
0,2 15x
Porovnanie japonského a amerického systému manažmentu
98,4%
0,1 7x
Špecifické typy manažerskej komunikácie
98,3%
0,2 46x
Motivácia ako súčasť riadiaceho procesu
98,3%
0,3 77x
Štátnicové otázky z predmetu Manažment
98,2%
2,0 5x
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0%
0,1 4x
Manažment zmien ako konkurencia v podniku
98,0%
1,5 6x
Poznámky, ktoré pomôžu pri skúške z predmetu Manažment
97,7%
0,5 6x
Hodnotenie podnikového vzdelávania
97,5%
0,3 31x
Prínos T. Baťu a J. A. Baťu pre rozvoj teórie a praxe manažmentu v Československu
97,4%
0,2 3x
Tvorba, respektívne zdokonaľovanie organizačnej štruktúry riadenia priemyselných podnikov
97,2%
4,6 10x
Manažérske informačné systémy
96,8%
0,2 11x
Manažérske informačné systémy
96,8%
0,2 14x
Význam a proces hodnotenia zamestnancov v podniku
96,6%
0,2 12x
Strategický manažment, teória, plus spoločnosť Google
96,5%
0,2 24x
Podnikateľský plán - všeobecne
96,4%
0,1 20x
Komunikácia - význam, delenie, modely
96,2%
0,1 57x
Štruktúra podnikového manažmentu vybraného podniku
96,2%
0,5 47x
Manažment riadenia vzťahov so zákazníkmi - CRM
96,1%
0,1 40x
Outsourcing - seminárna práca z manažmentu
96,1%
0,5 47x
Porovnanie organizačnej štruktúry vo výrobnom a v nevýrobnom podniku
95,9%
0,1 23x
Druhy inteligencie a ich vplyv na sebarealizáciu a uplatnení jednotlivca v spoločnosti
95,9%
0,1 2x
Seminárna práca na tému "Personálny manažment"
95,8%
0,2 4x
Štýly manažérskej práce
95,8%
0,2 5x
Organizácia práce manažéra
95,6%
0,1 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: