Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Hodnotenie podnikového vzdelávania

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7902
Posledná úprava
10.09.2018
Zobrazené
2 021 x
Autor:
kikulka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podniky si potrebu zamestnancov s vysokou úrovňou pracovnej spôsobilosti riešia nielen systematickým vyhľadávaním schopných, odborne a psychicky pripravených uchádzačov o prácu z vonkajších zdrojov, ale aj vzdelávaním a rozvojom vlastných zamestnancov v súlade so svojimi strategickými záujmami a potrebami.
Vzdelávanie zamestnancov predstavuje permanentný proces, v ktorom nastáva prispôsobenie a zmena pracovného správania, úrovne vedomostí, zručností a motivácie zamestnancov podniku. Výsledkom je zníženie rozdielu medzi aktuálnymi kompetenciami zamestnancov a požiadavkami na nich kladenými.
Hlavným cieľom podnikového vzdelávania je na základe permanentného formovania pracovného potenciálu utvoriť podmienky na efektívne plnenie úloh podniku a na jeho konkurencieschopnosť na trhu.
Výsledky vzdelávania sa v praxi konkrétne prejavujú prostredníctvom zvýšenia výkonu zamestnancov a úrovne poskytovaných služieb, sebarealizácie a spokojnosti zamestnancov, ich lojality voči podniku a úspory času i finančných nákladov pri rozmiestňovaní zamestnancov (v rámci adaptácie, pri funkčnom postupe, preradení a pod.)
Formovanie pracovného potenciálu podniku vyžaduje jednak odbornú prípravu zamestnancov, ktorá im pomáha predovšetkým pri vykonávaní súčastného zamestnania, jednak odbornú prípravu zamestnancov, ktorá im pomáha predovšetkým pri vykonávaní súčasného zamestnania, jednak rozvoj zamestnancov, ktorý je smerovaný predovšetkým na zvládnutie budúcich povinností a súvisí s plánovaním a riadením kariéry.

Kľúčové slová:

podnik

vzdelávanie

hodnotenie

podnikové vzdelávanie

zamestnanci

firmaObsah:
 • Podnikové vzdelávanie 3
  Systematický štýl vzdelávania 5
  Modulový štýl vzdelávania 6
  Analýza potrieb vzdelávania 7
  Identifikácia a definovanie potrieb vzdelávania 8
  Realizácia programov vzdelávania 9
  Hodnotenie efektov podnikového vzdelávania -11-
  Podnikové vzdelávanie vo firme Scameast s.r.o. 14
  Výhody vzdelávania zamestnancov 15
  Analýza stavu procesu vzdelávania -16-
  Dotazník -17-
  Zoznam bibliografických odkazov -22-

Zdroje:
 • Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále - č.3 ,(2007), str.80-87
 • Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále - č.4 ,(2007), str.77-81
 • Moderní řízení : měsíčník vydavateľství Ekonomia - roč.41,š.5, (květen 2006), str.62-65
 • Vzdelávaní dospelých: časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých. Podnikové vzdělávání jako konkuranční výhoda,roč.8, č.3,(2003), str.21-43
 • M.Amstrong : Personální management, Řízení lidských zdroju.Praha :Garda 2002,s. 855.
 • A.Kachaňáková : Riadenie ľudských zdrojov ,Bratislava 2003
 • E+M Ekonomie a management: vědecký ekonomický časopis- Roč.9, č.2 (2006), str.25-31