Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 762   |   Strana 1 / 95


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Systémy manažérstva kvality: Základy a slovník (ISO 9000: 2005), Quality management systems: Fundamentals and vocabulary (ISO 9000: 2005)
100,0%
1,3 59x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 5x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0%
0,7 27x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 46x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 11x
Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)
100,0%
0,2 9x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 27x
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0%
0,2 12x
Projektovanie vybraných manažérskych činností v podnikateľskom subjekte
100,0%
5,7 33x
Manažerská komunikácia od doc.Ing. Ľudmila NAGYOVÁ, PhD.
100,0%
1,1 73x
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0%
0,5 48x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 31x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 7x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 25x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 14x
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 33x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 15x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 12x
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0%
0,2 20x
Stratégia penziónu Stoh - semestrálny projekt z predmetu Strategický manažment (prípadová štúdia)
100,0%
0,3 18x
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0%
0,2 16x
Ponuka systémov e-personalistiky (riadenie ľudského kapitálu)
100,0%
0,7 3x
Krízový manažment - 30 okruhov otázok pre 2.ročník Mgr.
100,0%
0,5 38x
Vývin poňatia manažmentu (HLAVNÉ KONCEPCIE MANAŽMENTU NA ZÁPADE, JAPONSKÝ MANAŽMENT)
100,0%
0,1 10x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 72x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 32x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 20x
Čo znamená klanová kontrola? Prečo nemáme radi kontrolu?
100,0%
0,1 9x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 24x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 34x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 32x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 135x
Návrh zdokonalenia systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
100,0%
0,3 57x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: