Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 680   |   Strana 1 / 92


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 17x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 11x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 16x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 112x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 40x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0%
0,2 19x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 17x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 29x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 2x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 30x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 3x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 29x
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0%
0,2 10x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 18x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 28x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 3x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 10x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 69x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 6x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 3x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9%
1,0 4x
Zlepšenie manažmentu práce na finančnom oddelení
99,7%
0,3 21x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 12x
Analýza personálnej práce vo veľkej organizácii
99,5%
0,1 17x
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5%
0,4 14x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 0x
Členenie nákladov firmy a ich aplikácia v praxi
99,4%
0,2 4x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 8x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 27x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 4x
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4%
0,2 90x
Konkurenčná stratégia spoločnosti Plastos s.r.o.
99,2%
0,1 31x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 3x
Prezidentská forma vlády, jej výhody a nevýhody. Porovnanie prezidentského systému USA so systémom v Latinskej Amerike.
99,2%
0,1 18x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: