Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 569   projektov
6 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 724   |   Strana 1 / 94


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 43x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 2x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 24x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 6x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 8x
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0%
0,2 13x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 122x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 30x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 31x
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0%
0,2 12x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 23x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 29x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 3x
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 19x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 30x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 13x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 11x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0%
0,2 20x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 32x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 18x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 71x
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9%
1,0 4x
Zlepšenie manažmentu práce na finančnom oddelení
99,7%
0,3 21x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 14x
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5%
0,4 16x
Analýza personálnej práce vo veľkej organizácii
99,5%
0,1 18x
Členenie nákladov firmy a ich aplikácia v praxi
99,4%
0,2 5x
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4%
0,2 95x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 30x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 6x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: