Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 585   projektov
14 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 720   |   Strana 1 / 93


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 10x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 12x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 30x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 6x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 3x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 4x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 2x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 29x
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0%
0,2 12x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 28x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 18x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 117x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 20x
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0%
0,2 20x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 20x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 19x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 29x
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 71x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 31x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 42x
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9%
1,0 4x
Zlepšenie manažmentu práce na finančnom oddelení
99,7%
0,3 21x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 13x
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5%
0,4 15x
Analýza personálnej práce vo veľkej organizácii
99,5%
0,1 18x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 5x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4%
0,2 93x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 1x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 29x
Členenie nákladov firmy a ich aplikácia v praxi
99,4%
0,2 5x
Konkurenčná stratégia spoločnosti Plastos s.r.o.
99,2%
0,1 32x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: