Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6080
Posledná úprava
10.08.2017
Zobrazené
3 149 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Žijeme v dobe, ktorá nám denno-denne prináša množstvo prekvapení vo forme improvizácií a nádherných sľubov o šťastnej budúcnosti a pritom nič nové v prospech zmien neprichádza. A práve preto v období prechodu na krízové riadenie a pri realizácii akýchkoľvek väčších zmien sa mi zdá zaujímavé načrieť do nedávnej histórie zo života dvoch veľkých ľudí, ktorí zanechali viditeľné dielo v oblasti manažmentu.

A i keď dnešný svet podnikania a riadenia sa diametrálne líši od sveta otcov - zakladateľov moderného manažmentu, mnohé z ich princípov a zásad platí dodnes a vo svojich nadčasových aspektoch a formách môžu osloviť i súčasnú generáciu manažérov a podnikateľov.

Práve na základe priblíženia systému riadenia F. W. Taylora a T. Baťu so zameraním predovšetkým na motiváciu ich zamestnancov, je cieľom práce porovnať prínos v oblasti motivácie pracovníkov. Pri porovnávaní sa budem opierať o výpoveď bývalého zamestnanca v Baťovom podniku, o citáty samotného Baťu, respektíve Taylora a o názory niektorých odborníkov k tejto problematike.

Kľúčové slová:

systém riadenia

spôsoby motivovania

Tomáš Baťa

Frederik Winslow Taylor

historický manažment

vedecké riadenie

zamestnanci

výkonnosťObsah:
 • Úvod
  1 Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu, F. W. Taylora
  1.1 Frederik winslow Taylor a jeho motivácia zamestnancov
  1.2 Tomáš Baťa a jeho motivácia zamestnancov
  1.3 Podstata a teórie motivácie
  2 Porovnanie baťu a Taylora a spôsoby motivovania
  2.1 Geniálny Tomáš Baťa
  2.2 Ako motivujú tí najlepší v súčasnosti
  2.3 Porovnanie motivácie zamestnancov Baťu a Taylora
  3 Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Baťa, T. 1932. Úvahy a projevy. Zlín: Tisk spoločnosti, 1932. s. 309
 • Kudzbel, M. 2003. Baťov systém riadenia. Bratislava: Marada, 2003. 96 s.
 • Bukva, J. 1981. Geniálny podnikateľ Tomáš Baťa. 2004. [on line]. Bratislava: Časopis Sophia. [cit. 2.11.2005]. Dostupné na: http://
 • Harrington, A. 1999. Najväčšie hity v histórii manažmentu. In: Moderní řízení, 2000, č. 3, s.8
 • Majtán. M. a kolektív. 2003. Manažment. Bratislava: Sprint, 2003. s. 48-49.
 • Petříková, R. 2002. Geniálny podnikateľ Tomáš Baťa. In: Moderní řízení, 2002, č. 4, s. 68-69.
 • Ritzer, G. 1996. Mcdonaldizace společnosti. Praha: Academia, 1996. s. 57
 • Sedlák, M. 2001. Manažment. Bratislava: Iura edition, 2001. 378 s.
 • Špaček, S. 1929. Racionalizace a vědecké řízení, Praha: Jednota přátel MAP, 1929. 29 s.