Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 417   |   Strana 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Technická chémia - vypracované otázky a okruhy na skúšku
100,0%
24,9 1x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 135x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 20x
Manažment kvality 2 - Digitálny fotoaparát
98,8%
1,1 31x
Vodná turbína pre malé prietoky
97,1%
3,2 10x
Moderné bezpečnostné prvky pri jazde motorových vozidiel
96,5%
0,3 8x
Fyzika 1 - doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky 1
96,1%
3,0 14x
Bariéry zavádzania znalostného manažmentu v malých a stredných podnikoch
95,9%
1,2 1x
Inovácie a obnova strojov a zariadení skúška (vypracované otázky)
94,4%
11,1 0x
Vybrané kapitoly z predmetu fyziky - teória (Martinček, 23 vypracovaných otázok)
94,2%
16,4 4x
Mechanika tekutín - skúška (teória, cvičenia, vypočítané príkaldy, vstupný test, ústna časť)
94,1%
26,0 8x
Konštruovanie 1 - vypracované otázky na skúšku
93,5%
2,4 0x
Manažment výroby 1 - otázky na skúšku + prezentácie
93,4%
5,4 1x
Návrh a výpočet planétovej prevodovky
93,3%
1,0 22x
Otázky ku skúške z predmetu ELEKTROTECHNIKA (strojárske technológie)
93,2%
11,8 11x
Projekt z konštruovania - semestrálna práca 8 (8-6-4) - prevodovka
93,1%
4,2 23x
Generálna oprava vstrekovacieho čerpadla
92,9%
0,8 33x
Testové otázky na skúšku z predmetu "Vybrané kapitoly z fyziky"
92,7%
6,0 21x
Konštrukčné riešenie zváraného valčeka valčekového dopravníka
92,7%
0,9 10x
Zvárané konštrukcie - Projekt z Konštruovania 1, semestrálna práca č. 9
92,7%
16,6 11x
Štatistika a numerické metódy - prednášky (Numerické riešenie rovníc Iteračné metódy riešenia systému, Jacobiho metóda, Gauss-Seidlova metóda...)
92,6%
0,9 10x
Aplikácia meracej a výpočtovej techniky pri experimentálnych meraniach v zváracích procesoch
92,3%
4,0 2x
Otázky na písomnú skúšku z predmetu Manažment kvality
92,3%
0,3 10x
Vypracované otázky - Inovácia a obnova strojov a zariadení
92,3%
0,1 10x
Teória dopravných prostriedkov (študijný materiál)
92,3%
0,8 14x
Materiálové toky a výrobná logistika- vypracované otázky
92,1%
0,3 17x
Zváranie - študijný materiál
92,0%
7,7 4x
Koľajové vozidlá 1 - vypracované témy ku skúške
91,9%
1,2 0x
Vypracované otázky - Technická obsluha výroby
91,5%
0,9 16x
Filozofia a Etika (4 prednášky)
91,5%
0,4 16x
Materiály 2 - teória ku skúške
91,4%
15,1 4x
Manuál k tvorbe bakalárskej práce
91,3%
1,1 293x
Tavné zváranie, zváranie plameňom
91,3%
1,2 53x
IT vypracované otázky (dáta, QR kód, EAN, čiarový kód, RFID, SQL...)
91,3%
2,1 0x
Časti strojov (Inžiniersky projekt)
91,2%
2,3 21x
Projekt z konštruovania - Prevodovka (variant 8-5 komplet)
91,0%
13,8 71x
Návrh submontážnych pracovísk s využitím Leantek prvkov a ergonomických pomôcok pri výrobe modelu automobilu
91,0%
0,6 13x
Dynamika - kinematika bodu, kinematika tuhého telesa v rovine, dynamika tuhého telesa...
91,0%
5,7 28x
Záverečný projekt - Návrh pásového dopravníka
90,9%
4,0 6x
Vybrané kapitoly z fyziky (Strojnícka fakulta) - teória skúška
90,9%
11,9 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: