Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 396   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 133x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 20x
Manažment kvality 2 - Digitálny fotoaparát
98,8%
1,1 30x
Vodná turbína pre malé prietoky
97,1%
3,2 10x
Moderné bezpečnostné prvky pri jazde motorových vozidiel
96,5%
0,3 8x
Fyzika 1 - doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky 1
96,1%
3,0 14x
Bariéry zavádzania znalostného manažmentu v malých a stredných podnikoch
95,9%
1,2 1x
Manažment výroby 1 - otázky na skúšku + prezentácie
93,4%
5,4 1x
Návrh a výpočet planétovej prevodovky
93,3%
1,0 21x
Otázky ku skúške z predmetu ELEKTROTECHNIKA (strojárske technológie)
93,2%
11,8 6x
Projekt z konštruovania - semestrálna práca 8 (8-6-4) - prevodovka
93,1%
4,2 18x
Generálna oprava vstrekovacieho čerpadla
92,9%
0,8 31x
Testové otázky na skúšku z predmetu "Vybrané kapitoly z fyziky"
92,7%
6,0 14x
Konštrukčné riešenie zváraného valčeka valčekového dopravníka
92,7%
0,9 7x
Zvárané konštrukcie - Projekt z Konštruovania 1, semestrálna práca č. 9
92,7%
16,6 8x
Štatistika a numerické metódy - prednášky (Numerické riešenie rovníc Iteračné metódy riešenia systému, Jacobiho metóda, Gauss-Seidlova metóda...)
92,6%
0,9 9x
Otázky na písomnú skúšku z predmetu Manažment kvality
92,3%
0,3 8x
Aplikácia meracej a výpočtovej techniky pri experimentálnych meraniach v zváracích procesoch
92,3%
4,0 2x
Vypracované otázky - Inovácia a obnova strojov a zariadení
92,3%
0,1 9x
Teória dopravných prostriedkov (študijný materiál)
92,3%
0,8 11x
Materiálové toky a výrobná logistika- vypracované otázky
92,1%
0,3 17x
Zváranie - študijný materiál
92,0%
7,7 3x
Filozofia a Etika (4 prednášky)
91,5%
0,4 16x
Vypracované otázky - Technická obsluha výroby
91,5%
0,9 16x
Tavné zváranie, zváranie plameňom
91,3%
1,2 52x
Manuál k tvorbe bakalárskej práce
91,3%
1,1 285x
Časti strojov (Inžiniersky projekt)
91,2%
2,3 21x
Projekt z konštruovania - Prevodovka (variant 8-5 komplet)
91,0%
13,8 64x
Návrh submontážnych pracovísk s využitím Leantek prvkov a ergonomických pomôcok pri výrobe modelu automobilu
91,0%
0,6 12x
Dynamika - kinematika bodu, kinematika tuhého telesa v rovine, dynamika tuhého telesa...
91,0%
5,7 27x
Záverečný projekt - Návrh pásového dopravníka
90,9%
4,0 4x
Statika - Uniza - teória na skúšku z predmetu Statika
90,8%
0,5 0x
Technické systémy - Guľôčkové pero 48b/50
90,7%
0,1 18x
Priemyselné roboty a manipulátory - pojmy, definície, rozdelenie, stavba, aplikácie, vývoj
90,5%
5,5 64x
Technológia 1 - Technológia tvárnenia
89,9%
6,5 155x
Otázky ku skúške z predmetu Náuka o materiáli 2
89,9%
4,6 40x
Statika - prednášky
89,9%
7,9 50x
Prípravok na vyrobenie 4 dier na danej súčiastke
89,9%
0,5 134x
Konštruovanie 1 úlohy a semestrálne práce (celý semester)
89,5%
25,3 12x
Mapovanie toku hodnôt - VSM (Value Stream Mapping)
89,5%
2,3 9x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: