Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
5,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37172
Posledná úprava
30.03.2011
Zobrazené
2 645 x
Autor:
tomposh
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Moja bakalárska práca sa zaoberá plánovaním prepravy. Cieľom mojej bakalárskej práce je podrobne a kompletne pripraviť prípadovú štúdiu na plánovanie prepravných trás, ktorá bude slúžiť ako podklad k predmetu Zásobovacia a distribučná logistika. Prípadová štúdia je zameraná na riešenie deterministického problému s využitím metódy podľa Clarke – Wrighta.

ÚVOD
V súčasnej dobe môže uspieť iba firma, ktorá uspokojí náročné potreby zákazníkov, ktoré neustále rastú a menia sa, ponukou nového, vysokokvalitného tovaru alebo služieb. Okrem iného je potrebne zabezpečiť, aby bol k dispozícii u správneho zákazníka, správny tovar alebo služby, v správnom množte, v požadovanej kvalite, v dohodnutom čase pri vynaložení primeraných nákladov. Tieto problémy nám pomáha riešiť vedná disciplína – logistika. Logistika sa považuje za integrované plánovanie, formovanie, vykonávanie a kontrolovanie hmotných a informačných tokov od dodávateľa až k odberateľovi. V tejto práci sa budem venovať najmä distribučnej logistike. Distribučná logistika sa zaoberá so všetkými činnosťami v súvislosti s tokom tovaru od odosielateľa k odberateľovi a predstavuje súhrn logistických úľoch a opatrení pre prípravu a vykonávanie distribúcie – odbytu. Oblasťou distribučnej logistiky je aj problematika dopravy a plánovania prepravných trás. Súčasťou optimálneho plánovania prepravných trás je aj riadenie dodávok k zákazníkovi. Vedieť efektívnym spôsobom riadiť dodávky k zákazníkovi môže mať trvalý vplyv na ekonomický prínos spočívajúci v znižovaní prevádzkových nákladov. Cieľom mojej bakalárskej práce je vypracovať prípadovú štúdiu prepravných trás, ktorá bude slúžiť ako podklad pre ďalšie vzdelávanie študentov na cvičeniach.  

Kľúčové slová:

plánovanie prepravy

deterministické problémy

metóda Clarke-Wrighta

doprava

logistika

distribúcia

plánovanie prepravy

prepravné trasy

zásobovanieObsah:
 • Obsah
  1 LOGISTIKA .....................................................................................................6
  1.1 LOGISTICKÝ SYTÉM .............................................................................7
  1.2 CIEĽE LOGISTIKY..................................................................................7
  1.3 ŠTRUKTÚRA PODNIKOVEJ LOGISTIKY.............................................8
  1.4 DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA..................................................................8
  2 SUBSYSTÉM DOPRAVY..............................................................................11
  2.1 FUNKCIE DOPRAVY.............................................................................11
  2.2 ČLENENIE DOPRAVY...........................................................................13
  2.2.1 VNÚTROPODNIKOVÁ DOPRAVA.................................................13
  2.2.2 MIMOPODNIKOVÁ DOPRAVA......................................................15
  3 PLÁNOVANIE PREPRAVY..........................................................................20
  3.1 DETERMINISTICKÉ PROBLÉMY........................................................21
  3.2 STOCHASTICKÉ PROBLÉMY..............................................................22
  3.3 SOFTVÉROVÉ PROSTRIEDKY PRE
  PODPORU PLÁNOVANIA PREPRAVNÝCH TRÁS...........................22
  4 ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE ANALÝZY SÚČASTNÉHO STAVU..............25
  5 NÁVRH PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE PRE PLÁNOVANIE PREPRAVY..........26
  5.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ K PRÍPADOVEJ ŠTÚDII...................26
  5.2 NÁVRH ŠTRUKTÚRY MATERIÁLOV................................................28
  5.3 POSTUP RIEŠENIA PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE........................................30
  6 ZÁVER............................................................................................................45

Zdroje: