Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 110   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 120x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 19x
Manažment kvality 2 - Digitálny fotoaparát
98,8%
1,1 26x
Finančné investovanie priemyselných podnikov
98,0%
1,4 0x
Analýza marketingového makroprostredia a mikorprostredia
96,8%
0,1 10x
Bariéry zavádzania znalostného manažmentu v malých a stredných podnikoch
95,9%
1,2 1x
Projektovanie výrobných systémov a procesov (ohýbačka)
95,8%
2,5 10x
Tuhé znečisťujúce látky v ovzduší, prachové častice, spôsoby hodnotenia a monitoring
95,6%
0,2 4x
Organizácia na úrovni ekosystémov, Produkcia a rozklad energie, Produktivita ekosystému
95,6%
0,6 1x
Rozvoj baníctva na Slovensku a Špania dolina
95,4%
0,4 3x
Hydroforming a presné strihanie
95,4%
2,6 15x
Základy komunikácie - komunikácia
93,9%
2,7 14x
Chápadla priemyselného robota
93,5%
4,9 7x
Hodnotová metóda - strategický a finančný manažment
93,4%
0,1 7x
Marketingová stratégia podniku Kovotvar Kúty
93,4%
0,6 46x
Racionalizácia práce
93,3%
0,8 3x
Základy projektovania výroby - sústruženie, frézovanie
92,7%
2,3 5x
Návrh na zvýšenie produktivity alebo konkurencieschopnosti pre vybraný podnik alebo proces
92,3%
0,9 10x
Otázky na písomnú skúšku z predmetu Manažment kvality
92,3%
0,3 4x
Podnikateľský plán - poľnohospodárstvo, rastlinná výroba
92,3%
1,5 43x
Podnikový informačný systém - porovnanie ERP systémov
92,3%
0,2 16x
Výrobno-marketingová štúdia výroby matičnej dosky
92,2%
2,7 19x
Materiálové toky a výrobná logistika- vypracované otázky
92,1%
0,3 16x
Podnikateľský plán firmy Tombus (preprava osôb)
91,8%
1,7 115x
Optimalizácia zásob na báze simulačného modelu
91,7%
2,1 2x
Sprostredkovateľská firma v logistike strojárskej výroby
91,5%
2,2 1x
Elektrotechnika - merania, vypracované otázky
91,5%
1,0 4x
Manažment investičného rozvoja podniku
91,3%
0,2 19x
Technologický postup výroby súčiastky podľa výkresu
91,1%
0,2 52x
SWOT analýza a hodnotová analýza podniku
90,8%
13,8 22x
Priemyselná bezpečnosť - vypracované otázky ku skúške
90,8%
0,5 6x
PIMS (Profit Impact of Market Strategy) - zadanie
90,6%
0,1 3x
Prednášky z Ekonomiky podniku (5 prednášok)
90,6%
0,3 4x
Obchodné meno - seminárna práca
90,4%
0,1 1x
Technologický postup sústrúženia podľa výrobného výkresu
89,6%
3,5 53x
Kusová výroba elektrických gitár
89,5%
5,8 6x
Personálny manažment - Taliansko
89,5%
0,1 1x
Technická správa 8-4-2 (Projekt z konštruovania)
89,4%
1,1 46x
Technologický postup výroby súčiastky podľa zadaného výrobného výkresu
89,2%
0,7 24x
Strategický a finančný manažment - STEP analýza
89,1%
0,1 21x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: