Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Výrobno-marketingová štúdia výroby matičnej dosky

«»
Prípona
.docx
Typ
projekt
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
2,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40004
Posledná úprava
11.04.2012
Zobrazené
1 265 x
Autor:
Bohemian
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Výber súčiastkovej základne pre riešenie zadania
Matičná doska (aj MB, základná doska, motherboard, mainboard, mobo) je doska obsahujúca elektronické súčiastky tvoriace základné prvky osobného počítača, alebo iného elektronického zariadenia založeného na procesoroch. Matičná doska je zjednocujúcim prvkom v počítači, všetky ostatné moduly, súčasti, diely a periférie sa priamo, alebo nepriamu vkladajú, alebo pripájajú k matičnej doske.

Matičná doska je jedna z najdôležitejších súčiastok moderného počítača. Počítač, ako celok je postavený na modulárnom (stavebnicovom) princípe, kde je možné jednotlivé funkčné moduly meniť. Základným modulom každého počítača je práve matičná doska. Ďalšie moduly (komponenty) sú pripojené priamo na matičnú dosku.
...

Kľúčové slová:

operačný manažment

analýza súčiastok

finančná analýza nákladov

kalkulácia výrobných nákladov

stanovenie cenyObsah:
 • 1 Výber súčiastkovej základne pre riešenie zadania
  2 Prvková dekompozícia objektu výroby
  3 Konštrukčno-technologická analýza súčiastok
  3.1 Posúdenie technologickosti konštrukcie súčiastok
  3.2 Analýza materiálov a ich výber pre výrobu
  3.3 Technologický postup výroby matičnej dosky a časové charakteristiky výroby
  4. Časové charekteristiky výroby objektu výroby
  5. Finančná analýza nákladov z pohľadu potreby
  5.1 Finančná analýza nákladov z pohľadu potreby výrobných nákladov
  5.2 Finančná analýza nákladov z pohľadu potreby environmentálnych nákladov
  5.3 Finančná analýza nákladov z pohľadu bezpečnosti práce a prevádzkovania objektu výroby
  5.4 Finančná analýza nákladov z pohľadu prevádzkovania objektu výroby a mzdy zamestnancov
  6. Kalkulácia výrobných nákladov a stanovenie ceny pre zákazníka 2
  7. Očakávania z aplikácie projektu
  8. Záverečné zhodnotenie projektu