Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 144   |   Strana 1 / 54


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Teória riadenia tepelných sústav (Úvod do riadenia procesov)
100,0%
1,1 1x
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0%
0,3 23x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 10x
Pracovná sila, motivácia k práci a produktivita práce
100,0%
0,2 13x
Termoelektrický systém snímania teploty, elektrické snímače teploty
99,2%
0,1 3x
Technológia spracovania odpadov - Energetické zhodnotenie organických odpadov
99,0%
1,5 12x
Rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnému prostrediu
99,0%
0,2 3x
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9%
1,2 32x
Návrh automatizovaného pracoviska na výrobu vybranej súčiastky
98,3%
0,3 66x
Závitovková prevodovka - projekt z časti strojov 2
98,2%
3,1 27x
Projektový návrh robotizovaného výrobného systému
98,2%
1,7 15x
Operatívny manažment výroby - skriptá
98,0%
1,1 24x
Teória efektívneho trhu (Trh a trhový mechanizmus, Trhová efektivita)
97,9%
0,2 0x
Zdroje obnoviteľných energií (morská energia)
97,8%
0,6 1x
Obrábanie materiálu (šablóna) - sústruženie, frézovanie
97,1%
0,2 14x
Tvorba a využitie podnikových informačných systémov - INTRANET
97,1%
0,4 24x
Získavanie informácii z oblasti starostlivosti o životné prostredie
96,8%
0,5 2x
Seminárna práca na tému "Izolanty"
96,7%
0,1 14x
Automatizácia a robotizácia
96,5%
3,0 40x
Protokoly a sieťové architektúry - informatika
96,1%
0,6 15x
Časti strojov 2 - pohonná stanica (čelná prevodovka + remeň)
95,9%
0,9 36x
Metódy a algoritmy pre riadenie projektov (CPM, PERT)
95,8%
0,3 34x
Informatika, informačné systémy a možnosti využívania informačných technológií
95,6%
0,1 16x
Internet - Internet a jeho história
95,6%
0,1 12x
Vyhotovenie projektu pohonnej stanice reťazového dopravníka
95,6%
3,4 65x
Referát z Informatiky - "Protokoly a sieťové architektúry"
95,4%
0,3 4x
Technická príprava výroby rotačnej súčiastky
95,1%
0,6 94x
Návrh materiálu a spôsobu tepelného spracovania - List pílky na drevo
95,1%
0,3 2x
Fyzika 2 (kompletná a veľmi obsiahla príprava na skúšku)
95,0%
30,8 6x
Vývoj vzniku počítacích strojov
94,9%
0,1 2x
Teória výrobných technológií
94,8%
2,1 0x
Problematika bezpečnosti počítačov
94,5%
0,1 4x
Manažérsky informačný systém (MIS) - využitie v podniku
94,3%
0,1 16x
Počítačové siete a ich využitie (v podniku, firme, inštitúcii)
94,2%
0,2 17x
Pružnosť a pevnosť (vypracované otázky, výpočty, náčrty, grafy...)
94,2%
1,1 3x
Informatika - média pre prenos informácií
94,2%
0,4 12x
Systém manažérstva kvality
94,1%
0,2 42x
Zváračské pracovisko - posúdenie pracoviska z hľadiska BOZP
93,9%
0,9 9x
Elektromagnetické žiarenie
93,7%
0,1 3x
Návrh materiálu a spôsobu tepelného spracovania - Čepeľ vreckového nožíka
93,7%
0,1 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: