Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 153   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 186   |   Strana 1 / 55


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 9x
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0%
0,3 22x
Technológia spracovania odpadov - Energetické zhodnotenie organických odpadov
99,0%
1,5 10x
Závitovková prevodovka - projekt z časti strojov 2
98,2%
3,1 24x
Projektový návrh robotizovaného výrobného systému
98,2%
1,7 14x
Operatívny manažment výroby - skriptá
98,0%
1,1 20x
Zdroje obnoviteľných energií (morská energia)
97,8%
0,6 1x
Časti strojov 2 - pohonná stanica (čelná prevodovka + remeň)
95,9%
0,9 28x
Technická príprava výroby rotačnej súčiastky
95,1%
0,6 68x
Teória výrobných technológií
94,8%
2,1 0x
Systém manažérstva kvality
94,1%
0,2 39x
Zváračské pracovisko - posúdenie pracoviska z hľadiska BOZP
93,9%
0,9 5x
Automatizácia montáže - páka brzdového kľúča
93,7%
0,2 28x
Výrobný program, plán, sortiment a kapacita
93,0%
0,3 15x
Tribológia a servis strojov - prezentácie z cvičení
92,9%
2,0 19x
Technické materiály II. - vypracované otázky na skúšku
92,7%
0,6 4x
Technologický postup výroby súčiastky vyrábanej obrábaním
92,4%
0,5 21x
Výrobné technológie - Špecifické znaky strojárenskej výroby
92,3%
0,2 4x
Prednášky na Progresívne technológie (plazma, laser, vodný lúč)
92,3%
49,5 387x
Výrobné technológie - vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,5 212x
Recyklácia kovových hutníckych a teplárenských odpadov
92,3%
7,8 2x
Výroba hydraulickej objímky úvod do výrobných systémov
92,3%
3,4 6x
Mechanika, termodynamika a hydromechanika (návody na cvičenia)
92,3%
0,7 16x
Zadanie z predmetu Projektovanie výrobných systémov
92,3%
0,9 50x
Teória pružnosti a plasticity I - Teória a príklady
92,3%
7,9 20x
Mechanika II. - Obálka na zadania, rozpis podľa kódu, samotné zadania
92,3%
1,0 30x
Materiály pre výrobu tvarových častí foriem pre vstrekovanie plastov
92,3%
8,5 1x
Technologická príprava výroby novozavádzaného výrobku do výrobného procesu
92,3%
2,6 5x
Operatívny manažment výroby - vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,2 18x
Meranie a diagnostika výrobkov - vypracované zadania
92,3%
0,4 23x
Štátnicové otázky z Ekonomiky a manažmentu výroby
92,2%
1,0 3x
Výrobné stroje a zariadenia - semestrálne zadanie
92,2%
31,3 0x
Riadenie kvality - vypracované otázky na štátnice
92,2%
2,8 12x
Aplikovaná mechanika - Pohyb strely (zadanie)
91,6%
0,4 2x
Technológia automatizovanej výroby - zadanie č.2
91,5%
0,4 13x
NC výrobná technika - prezentácie z cvičení
91,5%
11,0 202x
Nové materiály - vypracované otázky k skúške
91,4%
1,1 0x
Protokoly a sieťové architektúry
91,3%
0,5 6x
Výrobné technológie - Druhy tepelného spracovania a priebeh teplôt v závislosti na čase
91,3%
1,2 43x
Vypracované otázky na skúšku Nové materiály
91,2%
1,8 36x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: