Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových

Závitovková prevodovka - projekt z časti strojov 2

«»
Prípona
.rar
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
3,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39010
Posledná úprava
04.07.2016
Zobrazené
1 687 x
Autor:
maroo17
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Komplet vypracovaný projekt-výpočtý+výkresy

3.6.2 NÁVRH PEVNOSTNÉHO VÝPOČTU POMOCOU PC (MECHSOFT)

---------------------------------------------------- Pevnostní výpočet dle ČSN 01 4686 ----------------------------------------------------

Trvanlivost Lh = 18000 hod

--- Materiálové hodnoty Mez únavy v dotyku: Označení materiálu: ČSN 423137
Mezní napětí v dotyku SigmaHlim = 160 MPa Mezní napětí v ohybuSigmaFlim = 100 MPa
Mez únavy v ohybu: Ocel Modul pružnosti v tahu [10^3] = 206; 104 MPa
Poissonovo číslo = 0.3; 0.31 --- Součinitelé pro dotyk
Vnějších dynamických sil KA = 1.2 Vnitřních dynamických sil KHv = 1.092
Nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce KHb = 1.011
Podílu zatížení jednotlivých zubů KHa = 0.786 Celkový KH = 1.041
Mechanických vlastností materiálu Ze = 155.827 Tvaru spoluzabírajících zubů Zh = 2.485 Délky dotykových křivek Zeps = 0.765 Životnosti Zn = 1.288 Maziva Zl = 1 Obvodové rychlosti Zv = 1

Kľúčové slová:

časti strojov

mechanika

prevodovka

pevnostný výpočet

ohyb

silové pomery

hriadeľ

zaťaženieObsah:
 • 1. Zadanie projektu
  1.1 Výpočet výkonu a otáčok na výstupe prevodovky
  1.2 Určenie celkového prevodu
  2. Návrh 3 alternatív
  2.1 S čelnou prevodovkou
  2.2 S kužeľovou prevodovkou
  2.3 So závitovkovou prevodovkou
  2.4 Výber varianty na ďalšie riešenie
  3. Návrh prevodovky pohonnej stanice
  3.1 Určenie prevodových pomerov na jednotlivých stupňoch pohonu
  Určenie otáčok na jednotlivých hriadeľoch
  3.2 Rozbor krútiacich momentov pohonnej stanice
  3.3 Určenie výkonu elektromotora a návrh typu elektromotora
  3.4 Návrh modulu ozubenia
  3.5 Rozmerový výpočet súkolesia
  3.6 Pevnostný výpočet súkolesia
  3.6.1 Ručný výpočet podľa normy
  3.6.2 Návrh pevnostného výpočtu pomocou PC (MECHSOFT)
  3.7 Analýza silových pomerov na súkolesí
  3.8 Koncepčný návrh prevodovej skrine a základné rozmery
  3.9 Návrh a kontrola hriadeľa
  3.9.1 Vstupný hriadeľ
  3.9.2 Výstupný hriadeľ
  3.9.3 Rozbor silových pomerov na hriadeli a určenie ohybových pomerov
  3.9.4 Návrh priemeru hriadeľov, miesta najväčšieho zaťaženia
  3.9.5 Návrh tvaru a rozmerov hriadeľov
  3.9.6 Kontrola statickej a dynamickej bezpečnosti hriadeľov
  3.9.7 Kontrola priehybu hriadeľov a výsledky napätí a zaťažení pomocou PC
  3.10 Návrh a kontrola ložísk
  3.11 Návrh tesnení
  3.12 Návrh a kontrola spojov hriadeľov a kolies pomocou pera
  3.13 Podrobnejší koncepčný návrh prevodovej skrine
  3.14 Mastenie a chladenie prevodovky
  4. Návrh a výpočet remeňového prevodu
  4.1 Ručný výpočet
  4.2 Výpočet na PC
  5. Návrh typovej spojky
  6. Návrh konštrukcie základného rámu
  7. Záver
  8. Použitá literatúra

Zdroje:
 • HAĽKO, J. - PAVLENKO, S.: Návrh reduktorov, remeňových a reťazových prevodov. Prešov: FVT, 2007
 • VÁVRA, P. - LEINVEBER, J - ŘASA, J.: Strojnícke tabuľky. Třetí, doplněné vydání. : Praha, 1999